Fredag 24. mai kl. 12.00 er det offisiell åpning av Kunstbokmessen Bastard 2019 ved Anne Lise Fredlund, som sitter i fylkesutvalget i Oppland fylkeskommune. Åpningen er i messeteltet på Stortorget (Lillehammer).

Kunstbokmessen Bastard er et årlig arrangement i regi av Oppland kunstsenter under Norsk Litteraturfestival som utforsker skjæringspunktet mellom visuell kunst og litteratur. Messen består av aktuelle publikasjoner, selvpubliseringsverksteder, og et eget fagprogram med samtaler  og presentasjoner. Kjernen i Bastard er kunst som ytring. Kunst som språk. Kunst som henvender seg til samfunnet. Kunst som vil bli sett, lest og opplevd. Bastard arrangeres for 3. gang i 2019.

Mellom 70 og 80 kunstnere, forlag, tidsskrifter, kunstkritikere, forfattere, litteraturvitere, kuratorer og kulturarbeidere deltar i realiseringen av kunstbokmessen.

Fredag 24. og lørdag 25. mai, er det salg av kunstbøker i Bastard sitt messetelt på stortorget, og en rekke samtaler og presentasjoner både i messeteltet, på Norsk Litteraturfestival sin scene Elephant Kunsthall, og i Oppland kunstsenter sine egne lokaler.

Årets utgave har et praktisk fokus; 23.-25 mai arrangeres tre selvpubliseringsverksteder som gir en innføring i ulike metoder for å materialisere kunstneriske ideer på papir og internett. Verkstedene ledes av Per Jonas Lindström, Camilla Skibrek og Arial Pink, som vil geleide deltakerne gjennom produksjon av håndlagde kunstbøker, risograftrykk og en trolldeigbasert internettkalender. Verkstedene er åpne for publikum og passer for alle. Ingen forhåndskunnskaper er påkrevd. Se vår facebookside for utfyllende informasjon og påmelding.

Deltakere: Alt Går Bra, Hedda Roterud Amundsen, Mads Andreas Andreassen, Arial Pink, BERGEN ART BOOK FAIR, BLÅTIMEN, Marianne Boberg, Marcus Bøhn, Codex Polaris, cph flip book nest, DJ Hamburger, DREAMVALLEY, Faceless Artist, FALLAND, Forlaget Beijing Trondheim, Rannveig Funderud, Gilka, Tore Magne Gundersen, Bjørn Hatterud, Cecilie Tyri Holt, Anders Elsrud Hultgreen, Kay Arne Kirkebø, KUNSTforum, Egil Martin Kurdøl, Kunstpodden, Lillehammer Kunstmuseum, Audun Lindholm, Per Jonas Lindström, Multipress, Tommy Olsson, Urd Pedersen, Synnøve Persen, Edy Poppy, Tharaniga Rajah, Sophie Rodin, Rogaland Kunstsenter, Anngjerd Rustand, Camilla Skibrek, SMØR Press, Randi Strand, Cathrine Strøm, Vidar Sundstøl, Sverres Zine, Tekstbyrået, Tidsskriftet Kunsthåndverk, TILT, Trippelpunkt, Uten tittel, Vagant, VALGFRI VIRKELIGHETSOPPFATNING FORLAG, Vidarforlaget, Vi ser på kunst, Østlandsutstillingen

Programmeringen av Bastard 2019 har foregått i et samspill mellom Oppland kunstsenter sitt kunstfaglige utvalg og en referansegruppe bestående av eksterne representanter. Disse er for 2019 Ann-Kristin Støland fra Pamflett/Bergen Art Book Fair, Audun Lindholm, redaktør for Vagant og André Gali fra Norwegian Crafts.

Velkommen!

Bastard 2019 mottar tilskudd fra Kulturrådet, Oppland Fylkeskommune og Lillehammer kommune. Norsk Litteraturfestival er offisiell samarbeidspartner.