Utlysning av utstillingsplasser ved Oppland Kunstsenter i 2024. Søknadsfrist 15.9.2022

Oppland Kunstsenter (OK), etablert i 1986,  er et regionalt senter for samtidskunst og kunstfaglig kompetanse lokalisert i Lillehammer. Vi er en selvstendig, kunstnerstyrt hybrid-institusjon som arbeider for større kunnskap om, og formidling av samtidskunst – med formål å styrke det regionale kunstfeltet. Senteret skal synliggjøre kunstens posisjon i samfunnet gjennom utstillinger, formidling og dialog, og er en arena for kontakt mellom kunstnere, offentlige og private institusjoner og publikum. Oppland Kunstsenter eies av Billedkunstnerne i Oppland (BKO) og Norske Kunsthåndverkere Innlandet (NKI), og inngår i det nasjonale nettverket Kunstsentrene i Norge (KiN).

Våre lokaler ligger midt i Lillehammer sentrum vis a vis Lillehammer kunstmuseum i et brutalistisk bygg i naturbetong. Våre utstillingslokaler består av et stort og lyst hovedgalleri, samt det særegne gallerirommet «Glasskuben». (se tegning og mål nederst på siden).

I 2024 vil Glasskuben primært vies til visning av kunstbokprosjekter.

Hvem kan søke:

Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi tar også i mot søknader innen elektronisk kunst, lydkunst og performance. Både enkeltkunstnere og grupper kan søke. Ta kontakt på post@kunstopp.no dersom du har spørsmål.

Vilkår:

– Hovedgalleriet er på ca 88 kvadratmeter, og gallerirommet Glasskuben er ca 13 kvadratmeter (se tegning lenger ned på siden)

– Vederlag: Satsene vedtas årlig av Oppland Kunstsenter sitt styre. Fra og med juni 2022 gjelder følgende satser: Oppland kunstsenter betaler kr. 30 000 i vederlag for separatutstilling i hovedgalleriet. Dersom flere deler lokalet, deles denne summen på antallet utstillere. Utstillinger i Glasskuben  gir et vederlag på kr. 12 000.

– Oppland Kunstsenter dekker utgifter til frakt og forsikring under frakt én vei med kunstsenterets egne transportavtaler.

– Oppland Kunstsenter dekker reelle reisekostnader inntil kr. 3000 samt opphold under montering etter nærmere avtale med daglig leder

– Oppland kunstsenter forsikrer arbeidene i kunstsenterets lokaler. Forsikringen omfatter kun arbeider som monteres i utstillingen

–  Det utarbeides en utstillingsavtale mellom utstiller og Oppland Kunstsenter

Krav til søknaden:

– Prosjektbeskrivelse som skisserer og begrunner en utstilling ved Oppland Kunstsenter: Hva arbeider du med for tiden? Gi en beskrivelse av tematikken/prosjektet du ønsker å stille ut hos oss. Vi velger ut utstillere på bakgrunn av søknad og tidligere utstillinger og prosjekter, og forventer ikke at søker har en detaljert beskrivelse av utstillingen som skal vises da dette ligger  2 år frem i tid.

– Kort beskrivelse av kunstnerskapet (artiststatement) på 500-1000 tegn

– CV

– Portfolio med 5-10 bilder av tidligere aktuelle arbeider. Henvis også til hjemmeside

– Vi tar i mot filer i jpg, pdf og word/pages som (helst) ikke overstiger 2 MB per fil

Lag gjerne hele søknaden til 1 fil i pdf! Denne skal (helst) ikke overstige 10 MB

Søknaden sendes digitalt til: post@kunstopp.no og merkes “Søknad om utstillingsplass i 2024” + navn på søker

Film eller store filer  kan sendes via WeTransfer. Vær obs på at vi ikke returnerer søknadsmateriale som sendes per post, men at det kan gjøres avtale om å hente dette innenfor våre åpningstider.

Tegninger av lokalet (trykk på bildet for å se det i et større format): Mål av Oppland kunstsenter Bilder av lokalene:
Collision av Heidi Bjørgan og Trine Hovden. Foto: Øystein Thorvaldsen.
 
_DSC4911

Fra utstillingen “Reading Palms” med LELLO//ARNELL. Foto: Øystein Thorvaldsen.

_DSC1414

Aleksander Stav. Foto: Øystein Thorvaldsen.

_DSC4696

“Nye spor” av Kari Mølstad. Øystein Thorvaldsen.

_DSC4697

“Nye spor” av Kari Mølstad. Øystein Thorvaldsen.

_MG_4753

Glasskuben. Visning av Margareta Bergmann sitt arbeid being transported. And rapt in secret studies. Foto: Øystein Thorvaldsen.