Kunstbokmessen B*stard er et årlig arrangement i regi av Oplandia senter for samtidskunst under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer som utforsker skjæringspunktet mellom visuell kunst og litteratur, med et særlig fokus på selvpublisering. Messen består av aktuelle publikasjoner, samtaler, presentasjoner og verksteder der disse to feltene bryter inn i hverandre. Messen arrangeres for 8. gang i 2024 den 30. mai til 1. juni.

Torsdag 30. mai fra kl. 11.30-16.30 er Oplandia senter for samtidskunst vertskap for kulturdiektoratets seminar “Kunstbøker til folket” om distribusjon og formidling av kunstbøker. Meld deg på seminaret her

Program

Torsdag 30. mai

11:30 – Seminar om formidling og distribusjon av kunstbøker i regi av Kulturrådet – program og påmeldingsinformasjon her
16:30 – Vegetarmiddag for seminar- og messedeltakere
18:00 – Offisiell åpning av Kunstbokmessen B*stard 2024

18:00 – Åpen kunstbokmesse (til kl. 22:00)

18:30 – Deltakerpresentasjon: SFINXA v/Inge Ås
18:45 – Deltakerpresentasjon: Keerthana Ramesh

19:00 – Piggeple, litteratur (lyrikk) møter billedkunst. Cecilie Løveid og Lotte Konow Lund i samtale med programleder i Kunstpodden, Cecilie Tyri Holt

20:00 – Åpningsfest med DJ Kjuke!

Fredag 31. mai

10:00 – Åpen kunstbokmesse (til kl. 21:00)

11:00 – Deltakerpresentasjon: Katja Høst
11:15 – Deltakerpresentasjon: Pamflett v/Ann-Kristin Stølan
11:30 – Deltakerpresentasjon: Jannecke Lønne Christiansen
11:45 – Deltakerpresentasjon: Ylve Thon og Kristiansand kommune v/Angjerd Munksgaard
12:00 – 15 min pause
12:15 – Deltakerpresentasjon: Tekstbyrået v/Nina Schjønsby og Halvor Haugen

12:30 – Deltakerpresentasjon: Imi Maufe

12:45 – Deltakerpresentasjon: Silje Eugenie Strande Øktner

13:00 – Bokkunst i India. En presentasjon av bokkunstner Radha Pandey

14:00 – Selvpubliseringsverksteder: Risografi (Jessica Williams) / Spekulativt skriveverksted (Sletten, Brotas og Cárdenas). Mer informasjon og påmelding her

18:30 – Deltakerpresentasjon: Laila Kongevold og Stefan Christiansen

18:45 – Deltakerpresentasjon: Black Snow Press v/Siri Hermansen

19:00 – Ringe hjem: avlyttede samtaler fra russiske soldater i Ukraina. Ida Börjel i samtale med Demian Vitanza

20:00 – Deltakerpresentasjon: Museumsforlaget v/Maria Veie Sandvik
20:15 – Deltakerpresentasjon: Hedda Roterud Amundsen

Lørdag 1. juni

10:00 – Åpen kunstbokmesse (til kl. 20:00)
10:00 – Familieverksted med Keerthana Ramesh. Lag din egen pop up-papirkreasjon! NB! Drop-in med oppstart kl. 10:00 og 11:00.

12:30 – Prolazi izmedju 1980-2021 – En dialog om konflikt, historie og generasjonsforhold. Filmvisning og presentasjon av Damir Avdagić

13:30 – Deltakerpresentasjon: Andrea Grundt Johns

13:45 – Deltakerpresentasjon: Kim Ramberhaug og Jessika Thörnqvist

14:00 – Selvpubliseringsverksteder: Risografi (Jessica Williams) / Spekulativt skriveverksted (Sletten, Brotas og Cárdenas). Mer informasjon og påmelding her
18:00 – Deltakerpresentasjon: Karina Sletten, Ana Brotas og Viviana Cárdenas

18:15 – Deltakerpresentasjon: Camilla Pavlikova
18:30 – Deltakerpresentasjon: Elisa Halvorsen Castillo

19:00 – Writing Fan-Fiction for the Art World. Med The White Pube

Årets tittel for kunstbokmessen B*stard er Grenseland. Tittelen knytter seg opp mot Norsk litteraturfestival sitt overordnede tema, som utforsker begrepet “grense”. I programmet skriver de blant annet “Få ord er så ladet akkurat nå som ordet grense. Etter noen tiår hvor verden har krympet dramatisk og grensene nærmest ble visket ut har pandemi, krig og flyktningekrise igjen fått land og mennesker til å lukke seg mot omverdenen”.

Kunstbokmessen B*stard har fra begynnelsen i 2017 beveget seg i grenselandet mellom litteratur og visuell kunst. B*stard etterstreber grenseløshet både i forhold til etablerte kategorier, i vår programmering og gjennom formidling og distribusjon; bokhandelen sender ut publikasjoner på kryss og tvers både nasjonalt og internasjonalt. Vi forbinder oss med Grenseland som en tilstand og et sted vi naturlig hører hjemme.

I årets program ønsker vi å utdype og belyse denne grunnleggende siden av kunstbokformatet gjennom en rekke kunstnerpresentasjoner, samtaler og verksteder. Cecilie Tyri Holt trekker grenseoppgangene mellom lyrikk og tegning i samtale med forfatter og dramatiker Cecilie Løveid og kunstneren Lotte Konow Lund, som har samarbeidet om publikasjonen Piggeple. Billedkunstner Ylve Thon og  kulturrådgiver Angjerd Munksgaard  strekker grensen for hva en kunstbok kan være gjennom presentasjonen av Kristiansand kommunes håndtrykte kulturstrategi. Ida Börjel samtaler med Demian Vitanza om publikasjonen Ringe hjem: avlyttede samtaler fra russiske soldater i Ukraina utgitt på Audiatur forlag, og berører temaet Grenseland direkte og virkelighetsnært. Det samme gjelder Damir Avdagic`s presentasjon av filmen og publikasjonen Prolazi izmedju 1980-2021 (Passasjer mellom 1980-2021) – som er en dialog om konflikt, historie og generasjonsforhold. Jessica Williams holder kurs i trykketeknikken risografi, som ligger i grenseland mellom silketrykk og stensilering. Mens kritikerduoen The White Pube gjør en presentasjon av sin grenseoverskridende praksis som kunstkritikere.  På denne måten bevger hele programmet seg på de snirklete veiene i grenseland, enten det er politiske eller estetiske problemstillinger  som er på agendaen. Vår intensjon er at kunstbøkene skal tøye og krysse grensene for eget felt, men også grenser som lever i hver og en av oss. Skape nye refleksjoner, nye møter, nye kunstbokelskere, og utvide sitt virkeområde og nedslagsfelt.

Deltakere og medvirkende til kunstbokmessen B*stard 2024
Ana Brotas, Viviana Cárdenas & Karina Sletten, Andrea Grundt Johns, Ansten Press, Arctic Art Institute, Audiatur, Black Snow Press, Camilla Pavlikova, Cecilie Løveid, Cecilie Tyri Holt, Damir Avdagić, Demian Vitanza, Den uferdige presse, DJ Kjuke, Elisa H. Castillo, Elisabet Alsos Strand, Erik Dæhlin, Eva Laila Hilsen, Grieg Wyller Forlag, Hedda Roterud Amundsen, Ida Börjel, Ida-Sofie Stryken, Imi Maufe, Jannecke Lønne Christiansen, Jessica Williams, Jo Mikkel Sjåstad Huse, k.ø.s. forlag, Karen Helga Maurstig, Katja Høst, Keerthana Ramesh, Kim Ramberghaug & Jessika Thörnqvist, KOLLEGE, Kristiansand kommune, Kunstpodden, Kurt Johannessen, Laila Kongevold & Stefan Christiansen, Lotte Konow Lund, Morten Andersen, Museumsforlaget, Oslo Crit Klubb, Per Jonas Lindström, Radha Pandey, Randi Annie Strand, Runa Boger, Senter for keramisk kunst, SFINXA, Silje Eugenie Strande Øktner, Tekstbyrået, The White Pube, TILT, Topos Bokforlag, Torpedo Press, Trippelpunkt, Uten tittel, Ylve Thon, Aarthun Press

Kunstbokmessen B*stard 2024 Grenseland skjer i samarbeid med Norsk Litteraturfestival og er støttet av Kulturrådet, Innlandet fylkeskommune og Lillehammer kommune.

KONTAKT OSS

+47 971 22 422

post@bastardbok.no

B*stardbok c/o Oplandia senter for samtidskunst, Kirkegata 68, 2609 Lillehammer

Arkiv:

B*stard 2017

B*stard 2018

B*stard 2019

B*stard 2020

B*stard 2021

B*stard 2022

B*stard 2023