1

Utgivelser fra HEAVY Books. Foto: Christian Tunge

 

Kunstbokmessen Bastard 2018

Kunstbokmessen Bastard er et årlig arrangement i regi av Oppland kunstsenter under Norsk Litteraturfestival som utforsker skjæringspunktet mellom visuell kunst og litteratur. Messen er en arena for overlappingene mellom litteratur og billedkunst, og består av aktuelle publikasjoner, samtaler og presentasjoner der disse to feltene bryter inn i hverandre. Messen arrangeres for 2. gang i 2018.

Kjernen i Bastard er kunst som ytring. Kunst som språk. Kunst som henvender seg til samfunnet. Kunst som vil bli sett, lest og opplevd.

Bastard fokuserer særlig på krysningspunktene mellom det visuelle billedspråket og teksten, litteraturen og boken. Det er en jungel av tekster og publikasjoner der ute som springer ut av kunstnerisk aktivitet, og lik en underskog gir næring både til litteraturen, billedkunsten og samfunnsdebatten. Disse stemmene er betydningsfulle i kraft av å representere en frittstående vilje til å si noe, mene noe, ta spranget fra det usagte til det sagte, gi det stumme en stemme.

Bastard representerer et mylder- og avarter av vital tenkning, billedspråk, intellektuelle dypdykk, og stadig nye forsøk på å bevege seg inn i grenselandene mellom det kjente og ukjente.

Kunstbok- og småforlagsbransjen er et stort, uregjerlig, tverrfaglig og internasjonalt felt som relativt sett er lite eksponert i norsk sammenheng. Bastard representerer i så måte kun toppen av isfjellet, men har som målsetting å være et samlingspunkt og utstillingsvindu for feltet, og å vise frem mangfoldet innen disse ytringsformatene.

Messen synliggjør og formidler norske kunstbøker og kunstnerbøker, småforlag og tidsskrifter. Den 1. Og 2. juni vises og selges kunstverk i bokform, plakatkunst, fotobøker, eksperimentell poesi, fanziner, fagtidsskrifter, og andre bokformater på torget midt i Lillehammer. Bastard har sitt eget fagprogram med presentasjoner, workshops og samtaler, og viser Utstilling Bastard 2018 i kunstsenterets lokaler i Kirkegata 68 fra 26. Mai til 3. Juni.

 

Deltakere og bidragsytere:

Vagant, Bergen Art Book Fair, Teknisk Industri, Pamflett, Torpedo Press, Apis Press, Multipress, Harpefoss Hotell/TILT, Arthub Publisher, Artscene Trondheim, Kunstbanken Hedmark kunstsenter, Kunstforum, Billedkunst, Kunsthåndverk, Numer, Black Snow Press, House of Foundation, Ensayos, Beijing Trondheim, Valgfri Virkelighetsoppfatning Forlag, Opplandia,  Heavy Books, Thomas Kvam, Per Jonas Lindström, Norwegian Crafts, Hverdag Books, Kunstjournalen B-post, Mondo Books, Lord Jim Publishing, Faceless artist, BLOKK Forlag, TransFe:rForlag, BlankBlank, Lydgalleriet, Endless Editions, SMØR Press,Thomas Kvam, Anja Ulset, Lisa Him-Jensen, Ebba Bring, Ivan Dujmusic, Vilborg S. Hovet, Erling Mostue Bugge, Susanne Christensen, Stian Ådlandsvik, Tore Engelsen Espedal, Karolin Tampere, Randi Nygård, Audun Lindholm, Espen Grønlie, Ida Lødemel Tvedt, Thorbjørn Kvasbø, Julia Døhlen Edin, Cecilie Almberg Størkson, Mathijs van Geest, Christian Tunge, Jessica Wiliams, og Oppland kunstsenter