Kunstbokmessen B*stard er et årlig arrangement i regi av Oplandia senter for samtidskunst under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer som utforsker skjæringspunktet mellom visuell kunst og litteratur, med et særlig fokus på selvpublisering. Messen består av aktuelle publikasjoner, samtaler, presentasjoner og verksteder der disse to feltene bryter inn i hverandre. Messen arrangeres for 8. gang i 2024 den 30. mai til 1. juni.

Torsdag 30. mai fra kl. 11.30-16.00 er Oplandia senter for samtidskunst vertskap for kulturdiektoratets seminar om distribusjon og formidling av kunstbøker. Eget program kommer i april!

Søknadsskjema 2024

B*stard har som målsetting å være et samlingspunkt for kunstbokfeltet i Norge som synliggjør og formidler kunstbøker overfor et bredt, allment, kulturinteressert publikum. Messen er en møteplass, en distributør, og et utstillingsvindu for overlappinger mellom litteratur og visuell kunst. Vi representerer det norske kunstbokfeltet i hele sin bredde, og messen utvider og utforsker kunstbokformatet og hva en kunstbok kan være; fra fanziner eller kunstboken i kassettformat, til monografier til skjønnlitteratur skrevet av samtidskunstnere – B*stard formidler kunstbokens mange hybridformater der visuell kunst og litteratur overlapper. Messenretter oppmerksomheten mot kunstboken som et mangslungent og samtidig egenartet fenomen, der kunstneriske uttrykk trer frem i offentligheten gjennom et vell av ulike formater og teknikker.

Vilkår

Deltakelse på kunstbokmessen B*stard 2024 innebærer:

– Visning/salg av inntil 5 kunstbøkerper forlag/deltaker både fysisk og digitalt. Vi utvider Kunstbokhandelen B*stard til et messeområde der Oplandia senter for samtidskunst betjener salget.

– Rabattert overnatting, mer informasjon om dette kommer.

– Vi serverer vegetarisk middag til alle deltakere hver dag på Oplandia senter for samtidskunst.

– Fri deltakelse på B*stard sitt fagprogram, samt på verksteder innen selvpublisering som arrangeres under messen.

– Fri tilgang til Norsk Litteraturfestival sitt program gjennom gratis deltakerpass.

– Et utvalg av deltakere inviteres til å gjøre en selvpresentasjon av sin publiseringspraksis i løpet av messen. Mer informasjon om dette kommer til påmeldte deltakere.

Søknad

Søknadsskjemaet gjelder deltagelse både på den digitale kunstbokmessen (nettbokhandel.bastardbok.no) og den fysiske messen i Oplandias lokaler. I skjemaet registrerer du all informasjon om forlaget/kunstnerskapet og publikasjonene som utgangspunkt for digitalt salg. Vennligst les instruksjonene nøye.

Bøkene som registreres tas med på messen dersom søknaden innvilges. Publikasjonene vil også selges videre i Kunstbokhandelen B*stard etter at messen er avsluttet. Mer informasjon om dette sendes til deltakerne som antas på Kunstbokmessen B*stard 2024.

Spørsmål? Ta kontakt på e-post: post@bastardbok.no eller telefon 971 22 422.

KONTAKT OSS

+47 971 22 422

post@bastardbok.no

B*stardbok c/o Oplandia senter for samtidskunst, Kirkegata 68, 2609 Lillehammer

Arkiv:

B*stard 2017

B*stard 2018

B*stard 2019

B*stard 2020

B*stard 2021

B*stard 2022

B*stard 2023