20180913_143945

Bastard på Multiple Art Days i Paris 2018

Søk om deltakelse på kunstbokmessen Bastard 2019

Kunstbokmessen Bastard er et årlig arrangement i regi av Oppland kunstsenter under Norsk Litteraturfestival som utforsker skjæringspunktet mellom visuell kunst og litteratur. Messen er en arena for overlappingene mellom litteratur og billedkunst, og består av aktuelle publikasjoner, samtaler og presentasjoner der disse to feltene bryter inn i hverandre. Messen arrangeres for 3. gang i 2019 den 23. til 26. mai.  Messeutstillingen og salget av bøker vil foregå i et eget telt på Stortorget i Lillehammer sentrum i direkte tilknytning til Oppland kunstsenter fredag 24. og lørdag 25. mai mellom klokken 12 og 17.

Kunstbokmessen Bastard 2019 inviterer til en hel dag med verksteder for bokproduksjon torsdag 23. mai. Deltakerne får innføring i ulike teknikker og formater som gjør selvpublisering mulig. Det serveres et varmt måltid midt på dagen, og programmet gir rom for samtale, idéutveksling og samarbeid. Ingen forhåndskunnskap er påkrevd. Mer informasjon om dette kommer i løpet av mars 2019.

Vilkår:

  • Utstillere på Bastard 2019 får tildelt bord, men må selv stå på stand og organisere eget salg.
  • Bastard tar ikke provisjon av salget.
  • Oppland kunstsenter dekker overnatting i inntil 3 netter innenfor egne avtaler.
  • Deltakere får festivalpasset til Norsk Litteraturfestival kostnadsfritt.
  • Det arrangeres et eget fagprogram med presentasjoner og samtaler 24. og 25. mai.
  • Deltakere kan delta gratis på en heldags workshop torsdag 23. mai, samt 3 timers verksteder 24. og 25. mai.
  • Det serveres et varmt måltid til alle deltakere 23.- 25. mai.
  • Utstillere på Bastard 2019 må selv arrangere og bekoste egen reise. Ved lang reisevei kan det søkes om subsidiering av reisen.

Krav til søknaden: Send en e-post med kort beskrivelse av kunstboken/kunstbøkene/forlaget du ønsker å stille ut (ca 1-2000 tegn) til prosjekt@kunstopp.no Legg ved et portrettfoto av deg selv, samt illustrasjonsfoto av boken/bøkene/forlaget som kan brukes i informasjonsmaterialet til messen. Merk e-posten med “Søknad Bastard 2019″.

Søknadsfristen er forlenget til: 17. mars 2019

Mer informasjon om arrangementet legges ut fortløpende på www.kunstopp.no/bastard!

 

Kunstbokmessen Bastard 

Kunstbokmessen Bastard er et årlig arrangement i regi av Oppland kunstsenter under Norsk Litteraturfestival som utforsker skjæringspunktet mellom visuell kunst og litteratur. Messen er en arena for overlappingene mellom litteratur og billedkunst, og består av aktuelle publikasjoner, samtaler og presentasjoner der disse to feltene bryter inn i hverandre. Messen arrangeres for 3. gang i 2019.

Kjernen i Bastard er kunst som ytring. Kunst som språk. Kunst som henvender seg til samfunnet. Kunst som vil bli sett, lest og opplevd.

Bastard fokuserer særlig på krysningspunktene mellom det visuelle billedspråket og teksten, litteraturen og boken. Det er en jungel av tekster og publikasjoner der ute som springer ut av kunstnerisk aktivitet, og lik en underskog gir næring både til litteraturen, billedkunsten og samfunnsdebatten. Disse stemmene er betydningsfulle i kraft av å representere en frittstående vilje til å si noe, mene noe, ta spranget fra det usagte til det sagte, gi det stumme en stemme.

Bastard representerer et mylder- og avarter av vital tenkning, billedspråk, intellektuelle dypdykk, og stadig nye forsøk på å bevege seg inn i grenselandene mellom det kjente og ukjente.

Kunstbok- og småforlagsbransjen er et stort, uregjerlig, tverrfaglig og internasjonalt felt som relativt sett er lite eksponert i norsk sammenheng. Bastard representerer i så måte kun toppen av isfjellet, men har som målsetting å være et samlingspunkt og utstillingsvindu for feltet, og å vise frem mangfoldet innen disse ytringsformatene.

Messen synliggjør og formidler norske kunstbøker og kunstnerbøker, småforlag og tidsskrifter. Den 25. Og 25. mai vises og selges kunstverk i bokform, plakatkunst, fotobøker, eksperimentell poesi, fanziner, fagtidsskrifter, og andre bokformater på Stortorget midt i Lillehammer. Bastard har sitt eget fagprogram med presentasjoner, workshops og samtaler som offentliggjøres i løpet av april.

Bastard Art Book Fair

Bastard Art Book Fair is a yearly event initiated by Oppland Art Centre in 2017, Lillehammer, Norway. The fair is done in collaboration with the Norwegian Literature Festival in Lillehammer, and explore the overlap between contemporary visual art and literature. The program consists of a vide range of art-publications such as art-books, artist-books, posters and art-magazines. Furthermore the program offers workshops, conversations and presentations by participants, and an exhibition by visual artists using text or books as an essential part of their practice.

The core of Bastard is art as performed expressions, art as language, art that addresses and contributes to the society. Bastard focuses especially on the intersection between the visual language of images and the textual language, literature and books. There is an ocean of texts and publications that is rooted in artistic activity, and like an undercurrent provides nourishment both to the field of literature, the visual arts, and a wide range of public discourses. These voices are significant by representing a free will to make the unspoken outspoken, and give voice to invisible thoughts. Bastard Art Book Fair represents myriads and bastards of vital thinking, visual language, intellectual deep-diving, and new attempts to move into the borderlands between the known and the unknown.

Bastard is kindly supported by Arts Council Norway, Oppland County and the City of Lillehammer