bastard_program_2019_01

bastard_program_2019_02

bastard_program_2019_03

 

Kunstbokmessen Bastard 

Kunstbokmessen Bastard er et årlig arrangement i regi av Oppland kunstsenter under Norsk Litteraturfestival som utforsker skjæringspunktet mellom visuell kunst og litteratur. Messen er en arena for overlappingene mellom litteratur og billedkunst, og består av aktuelle publikasjoner, samtaler og presentasjoner der disse to feltene bryter inn i hverandre. Messen arrangeres for 3. gang i 2019.

Kjernen i Bastard er kunst som ytring. Kunst som språk. Kunst som henvender seg til samfunnet. Kunst som vil bli sett, lest og opplevd.

Bastard fokuserer særlig på krysningspunktene mellom det visuelle billedspråket og teksten, litteraturen og boken. Det er en jungel av tekster og publikasjoner der ute som springer ut av kunstnerisk aktivitet, og lik en underskog gir næring både til litteraturen, billedkunsten og samfunnsdebatten. Disse stemmene er betydningsfulle i kraft av å representere en frittstående vilje til å si noe, mene noe, ta spranget fra det usagte til det sagte, gi det stumme en stemme.

Bastard representerer et mylder- og avarter av vital tenkning, billedspråk, intellektuelle dypdykk, og stadig nye forsøk på å bevege seg inn i grenselandene mellom det kjente og ukjente.

Kunstbok- og småforlagsbransjen er et stort, uregjerlig, tverrfaglig og internasjonalt felt som relativt sett er lite eksponert i norsk sammenheng. Bastard representerer i så måte kun toppen av isfjellet, men har som målsetting å være et samlingspunkt og utstillingsvindu for feltet, og å vise frem mangfoldet innen disse ytringsformatene.

Bastard 2019 har mottatt tilskudd fra Kulturrådet, Oppland Fylkeskommune og Lillehammer kommune.

Bastard Art Book Fair

Bastard Art Book Fair is a yearly event initiated by Oppland Art Centre in 2017, Lillehammer, Norway. The fair is done in collaboration with the Norwegian Literature Festival in Lillehammer, and explore the overlap between contemporary visual art and literature. The program consists of a vide range of art-publications such as art-books, artist-books, posters and art-magazines. Furthermore the program offers workshops, conversations and presentations by participants, and an exhibition by visual artists using text or books as an essential part of their practice.

The core of Bastard is art as performed expressions, art as language, art that addresses and contributes to the society. Bastard focuses especially on the intersection between the visual language of images and the textual language, literature and books. There is an ocean of texts and publications that is rooted in artistic activity, and like an undercurrent provides nourishment both to the field of literature, the visual arts, and a wide range of public discourses. These voices are significant by representing a free will to make the unspoken outspoken, and give voice to invisible thoughts. Bastard Art Book Fair represents myriads and bastards of vital thinking, visual language, intellectual deep-diving, and new attempts to move into the borderlands between the known and the unknown.

Bastard is kindly supported by Arts Council Norway, Oppland County and the City of Lillehammer


Program for Bastard 2019


Torsdag 23. mai klokken 13-18: Kurs i networking med Arial Pink

Hvor: Oppland Kunstsenter, Kirkegata 68, Lillehammer

I løpet av noen intense timer inviterer Arial Pink til å sammen lage et nettverk over året som har gått. Alle deltakerne trekker en dato og datoen illustreres i trolldeig med utgangspunkt i hva som var viktig for vedkommende den spesifikke datoen; om det er på et personlig plan, av politisk karakter eller en banal hverdagshendelse. Alle illustrasjonene dokumenteres og legges ut på nettet som en stor database av datoer hvor de ikke sorteres etter det vanlige datosystemet vi kjenner til, men hvilke dager som ligner hverandre. Arial Pink er en utbrytergruppe fra kunstkollektivet Narves1biblioteket og Nasjonal2biblioteket.

Gruppen består av Christa Barlinn Korvald, Erlend Peder Kvam og Thor Merlin Lervik, som alle er utdannet i grafisk design og illustrasjon ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Kurs i networking arrangeres: Torsdag 23. mai kl. 13-18 (Kr. 200,-) Fredag 24. mai kl. 14-17 (Kr. 100,-)

Om selvpubliseringsverkstedene: Som en del av kunstbokmessen Bastard arrangeres i år tre selvpubliseringsverksteder som gir en innføring i ulike metoder for å materialisere kunstneriske idéer på papir og internett. Verkstedene ledes av Per Jonas Lindström, Camilla Skibrek og Arial Pink, som vil geleide deltakerne gjennom produksjon av håndlagde kunstbøker, risograftrykk og en trolldeigbasert internettkalender.

Verkstedene passer for alle (barn i følge med en voksen), og ingen forhåndskunnskaper kreves. Det serveres et måltid underveis.

Påmelding og spørsmål: Ønsker du å melde deg på, eller har du spørsmål knyttet til selvpubliseringsverkstedene? Send en e-post til prosjekt@kunstopp.no med «Påmelding verksted» i emnefeltet og fortell hvilket verksted du ønsker å delta på. Samme adresse benyttes for spørsmål. Betaling i døra. Verkstedene er gratis for alle Bastard-deltakere.


Torsdag 23. mai klokken 13-18: Risografverksted med Camilla Skibrek

Hvor: Oppland Kunstsenter, Kirkegata 68, Lillehammer

En risografmaskin baserer seg på samme prinsipp som silketrykk, og gjør det mulig å produsere fargetrykksaker i små og store opplag.

Alle deltakere får laget et A3-trykk med to farger. Vi kommer hovedsakelig til å jobbe med forskjellige collageteknikker der vi bruker skannertoppen på maskinen. Det som trengs av materialer er tilgjengelig i verkstedet, men dersom du ønsker å ta med egne fotografier, kunstverk, tekster, objekter eller utstyr er det også fullt mulig. Husk at størrelsen ikke kan overskride A3 og at digitale filer må være i PDF-format.

For Bastard-deltakere som har spesifikke prosjekter de vil ha gjennomført vil det være mulig å få realisert dette under festivalen. Risografen kan benyttes utenom de oppsatte tidene ved forespørsel.

Camilla Skibrek er billedkunstner og grafisk designer. Hun har en mastergrad fra Kunstakademiet i Oslo. Hun drev i to år publiseringsverkstedet ved Kunsthøgskolen i Oslo og har i dag sitt eget risotrykkeri i Oslo.

Risografverkstedet arrangeres:
Torsdag 23. mai kl. 13-18 (Kr. 200,-)
Lørdag 25. mai kl. 12-15 (Kr. 100,-)

Verkstedene passer for alle (barn i følge med en voksen), og ingen forhåndskunnskaper kreves.

Det serveres et måltid underveis.

Påmelding og spørsmål:
Ønsker du å melde deg på, eller har du spørsmål knyttet til selvpubliseringsverkstedene? Send en e-post til prosjekt@kunstopp.no med «Påmelding verksted» i emnefeltet og fortell hvilket verksted du ønsker å delta på. Samme adresse benyttes for spørsmål. Betaling i døra. Verkstedene er gratis for alle Bastard-deltakere.


Torsdag 23. mai klokken 13-18: Kunstbokverksted med Per Jonas Lindström

Hvor: Oppland Kunstsenter, Kirkegata 68, Lillehammer

Vil du lære å sy bøker og lage ulike typer omslag? Verkstedet blander teknikk og kreativitet. Undervisningen er gruppebasert og selve bokproduksjonen individuell. I verkstedet finnes alt som trengs av verktøy, lim, papir osv. Du kan også forberede deg med materiale som for eksempel skisser, fotografier, lommerusk, funnet materiale og collager; bare fantasien setter grenser. Bli med og lær hvordan en bok håndlages fra en kunstners perspektiv!

Per Jonas Lindström er billedkunstner, bosatt i Oslo og i Tistedal. Han har markert seg gjennom et langt kunstnerskap med utstillinger og kunstoppdrag ved en rekke anerkjente samtidskunstinstitusjoner både i Norge og i utlandet. I nærmere 30 år har han arbeidet med kunstbøker som unike kunstverk og i små opplag.

Kunstbokverkstedet arrangeres:
Torsdag 23. mai kl. 13-18 (Kr. 200,-)
Fredag 24. mai kl. 11-14 (Kr. 100,-)

Verkstedene passer for alle (barn i følge med en voksen), og ingen forhåndskunnskaper kreves.

Det serveres et måltid underveis.

Påmelding og spørsmål:
Ønsker du å melde deg på, eller har du spørsmål knyttet til selvpubliseringsverkstedene? Send en e-post til prosjekt@kunstopp.no med «Påmelding verksted» i emnefeltet og fortell hvilket verksted du ønsker å delta på. Samme adresse benyttes for spørsmål. Betaling i døra. Verkstedene er gratis for alle Bastard-deltakere.


Fredag 24. mai klokken 17-18: Tekster og bilder

Hvor: Wiesesgate 4, Elephant kunsthall, Lillehammer

I den inneværende utgaven av kunsttidsskriftet Kunstforum presenteres en rekke hybride praksiser med kunstnere som også er forfattere, og kritikere som også er kunstnere. Den samiske kunstneren Synnøve Persen har arbeidet parallelt og overlappende med billedkunst og litteratur i 40 år. I denne samtalen snakker hun med skribent Tharaniga Rajah om sine erfaringer knyttet til sitt kunstneriske arbeid innen disse to uttrykksformene.


Fredag 24. mai klokken 18-19: Skrivende kunstnere

Hvor: Wiesesgate 4, Elephant kunsthall, Lillehammer

I den inneværende utgaven av kunsttidsskriftet Kunstforum presenteres en rekke hybride praksiser med kunstnere som også er forfattere, og kritikere som også er kunstnere. Tommy Olsson og Bjørn Hatterud møtes til en samtale rundt outsiderposisjoner, det å nærme seg kunst og liv i tekst, og det å utvikle en egen stemme i den norske kunstoffentligheten.


Lørdag 25. mai klokken 15-16: Å beskrive det visuelle – Ekfrase i regi av Kunsthåndverk

Hvor: Wiesesgate 4, Elephant kunsthall, Lillehammer

Kunsthåndverk sin nyeste utgave som retter søkelyset mot forholdet mellom litteratur og kunst generelt og og ekfrasen som litterært format spesielt. En ekfrase er en tekstlig beskrivelse av et kunstverk, en kunstgjenstand eller et arkitektonisk verk. Velkommen til live podcast i en samtale mellom forfatter Edy Poppy og redaktør for Kunsthåndverk, Cecilie Tyri Holt.
Programposten inngår i Kunstbokmessen Bastard sitt fagprogram, initiert av Oppland Kunstsenter, som igjen inngår i Norsk Litteraturfestival sitt program.


Lørdag 25. mai klokken 16-17: Samtaler som våpen og bilder som skjold

Hvor: Wiesesgate 4, Elephant kunsthall, Lillehammer

Kunstnergruppen Alt Går Bra (Tout Va Bien) presenterer prosjektet Den Norske Idealstaten inspirert av Platons bok Staten. Den Norske Idealsaten gjennomføres i tre stadier: en spørreundersøkelse, folkeforsamlinger og en publikasjon. Alt Går Bra tar utgangspunkt i sin stilling som kunstnere for å bidra til produksjon og formidling av nye visjoner, og synliggjøre folkets ytringer. Kunstnergruppen utforsker skjæringspunktet mellom kunst og politikk gjennom diskursive arrangementer, utstillinger og publikasjoner.

Programposten inngår i Kunstbokmessen Bastard sitt fagprogram, initiert av Oppland Kunstsenter, som igjen inngår i Norsk Litteraturfestival sitt program.


Lørdag 25. mai klokken 19-20: Kunst som litteratur

Hvor: Oppland Kunstsenter, Kirkegata 68, Lillehammer

Kunstbokmessen Bastard arrangerer panelsamtalen “Kunst som litteratur” – om kunstbøkenes posisjon i den litterære offentligheten. Hvilken verdi har kunstbøker som litteratur? Hvordan distribueres de? Og hvem leser dem? Med Audun Lindholm, redaktør for tidsskriftet Vagant og moderator for samtalen, Cathrine Strøm, Litteraturhus Lillehammer, Marcus Bøhn, Uten tittel, og Anngjerd Rustand, Trippelpunkt.