OKIOR (Oppland kunst i offentlige rom) publiserer her aktuelle utlysninger for kunstnere og kunstkonsulenter.


Innlandet fylkeskommune søker kunstfaglig prosjektleder til «Hundorp 2021 – 1000 år siden klubbeslaget på Hundorp». Snarlig oppstart!
Utlyst: 23.10.2020. Søknadsfrist: 16.11.2020

Olavshaugen med Dale-Gudbrands gard i bakgrunnen. Foto: Sigurd Rage.

Oppland Kunstsenter og Kunstbanken Hedmark Kunstsenter lyser på vegne av Innlandet fylkeskommune ut oppdrag som kunstfaglig prosjektleder for kunstprosjekt på Dale-Gudbrands gard i Sør-Fron kommune i Gudbrandsdalen.

Kunstprosjektet skal være av høy kunstnerisk kvalitet og markere 1000-årsjubileet for klubbeslaget på Hundorp. Videre skal kunstprosjektet bidra til å belyse stedet som kulturminne. Kunstfaglig prosjektleder skal lede prosjektets arbeidsgruppe, utarbeide kunstplan og koordinere kunstprosjektet.

Kunstbudsjett: 800.000,-
Kunstkonsulentbudsjett: 100.000,-
Oppstartsdato: Snarlig (innen nyttår).
Søknadsfrist: 16. november 2020.

Spørsmål? Ta kontakt med Siri Leira, OKIOR, Oppland Kunstsenter, for mer informasjon: okior@kunstopp.no

 

 


Søndre Land kommune søker kunstkonsulent til nye Hovlitunet omsorgssenter – Søknadsfrist utløpt

Illustrasjon: Asplan Viak AS

Søndre Land kommune bygger nytt sykehjem og omsorgsboliger med 90 plasser for heldøgns omsorg. Som et signalbygg er Hovlitunet kommunens største byggeprosjekt noensinne, med 12.500 m2.

Kunstkonsulenten skal lede kunstutvalgets arbeid med ny kunst, utarbeide en kunstplan og koordinere kunstprosjektet.

Kunstbudsjett: 2.000.000,-
Kunstkonsulentbudsjett: 300.000,-
Oppstartsdato: 1. november 2020 eller så raskt som mulig.
Søknadsfrist: 19.10.2020.

Klikk her for å lese hele utlysningen.

Spørsmål? Ta kontakt med Siri Leira, OKIOR, Oppland Kunstsenter, for mer informasjon: okior@kunstopp.no


Lillehammer kommune søker kunstkonsulent til ny hovedbrannstasjon – Søknadsfrist utløpt

LB

Illustrasjon: JAF arkitektkontor AS.

Lillehammer kommune bygger ny hovedbrannstasjon på Lillehammer som skal huse brannvesen, feiervesen og Sivilforsvaret. I denne forbindelse søkes kunstkonsulent for snarlig oppstart. Det er ønskelig med ett eller flere kunstprosjekter som markerer hovedinngangen og/eller integreres i brannstasjonens bygningsmasse.

Oppstart av byggearbeider i januar 2020 og ferdigstillelse september 2021. Oppstart for kunstkonsulent vil være høsten 2019.

Kunstbudsjett: 1.500.000,-

Klikk her for å lese hele utlysningen.


Lillehammer kommune søker kunstkonsulent til det helt unike parkanlegget Terrassen – Søknadsfrist utløpt

190412_bilder_fra_modell_01

Terrassen er et offentlig rom for alle innbyggerne i Lillehammer. Anlegget ble kjøpt opp av Lillehammer kommune i 2014, og kommunen søker nå en kunstkonsulent for oppdrag til det nye parkanlegget som beholder navnet Terrassen.

Formålet er å skape en byallmenning, et levende område med scene, servering, rekreasjon, aktivitet og kunstopplevelser i grønne og urbane omgivelser. Byen og naturen blandes på en spennende måte, og Terrassen markerer elvekorridoren midt i byen.

Klikk her for å lese hele utlysningen.


Lunner kommune søker kunstkonsulent til nytt helse- og omsorgssenter på Harestua – Søknadsfrist utløpt

web

Det nye helse- og omsorgssenteret er en av Lunner kommunes største og mest framtidsrettede satsninger innen helse og omsorg. Ved å bygge totalt 60 nye boenheter fordelt på sykehjemsplasser og omsorgsboliger på Harestua vil kommunen imøtekomme de forventede behov i helse- og omsorgssektoren. Kommunens finansiering av byggeprosjektet inkluderer tre millioner kroner til kunst.

Bygningene og uterommene skal være fleksible og fungere som et samlingspunkt i lokalsamfunnet. Helse- og omsorgssenteret vil danne rammer for mennesker som vanskelig kan ta del i livet utenfor og skal derfor by på varierte visuelle og romlige opplevelser.

Klikk her for å lese hele utlysningen.