OKiOR (Oppland Kunst i Offentlige Rom) publiserer her aktuelle utlysninger. Klikk på linkene for å lese utlysningene i KOROs oppdragsportal.

8.9.2019

Telemark Fylkeskommune inviterer til åpen prekvalifisering til kunstprosjekter ved Bamle Videregående skole, last ned lenken her: Prekvalifisering_Bamble-vgs

23.08.2019
Lillehammer kommune søker kunstkonsulent til ny hovedbrannstasjon

LB

Illustrasjon: JAF arkitektkontor AS.

Lillehammer kommune bygger ny hovedbrannstasjon på Lillehammer som skal huse brannvesen, feiervesen og Sivilforsvaret. I denne forbindelse søkes kunstkonsulent for snarlig oppstart. Det er ønskelig med ett eller flere kunstprosjekter som markerer hovedinngangen og/eller integreres i brannstasjonens bygningsmasse.

Oppstart av byggearbeider i januar 2020 og ferdigstillelse september 2021. Oppstart for kunstkonsulent vil være høsten 2019.

Kunstbudsjett: 1.500.000,-

Klikk her for å lese hele utlysningen.

 

10.05.2019 – Søknadsfrist utgått
Lillehammer kommune søker kunstkonsulent til det helt unike parkanlegget «Terrassen»

190412_bilder_fra_modell_01

Terrassen er et offentlig rom for alle innbyggerne i Lillehammer. Anlegget ble kjøpt opp av Lillehammer kommune i 2014, og kommunen søker nå en kunstkonsulent for oppdrag til det nye parkanlegget som beholder navnet Terrassen.

Formålet er å skape en byallmenning, et levende område med scene, servering, rekreasjon, aktivitet og kunstopplevelser i grønne og urbane omgivelser. Byen og naturen blandes på en spennende måte, og Terrassen markerer elvekorridoren midt i byen.

Klikk her for å lese hele utlysningen.

 

30.04.2019 – Søknadsfrist utgått
Lunner kommune søker kunstkonsulent til nytt helse- og omsorgssenter på Harestua

web

Det nye helse- og omsorgssenteret er en av Lunner kommunes største og mest framtidsrettede satsninger innen helse og omsorg. Ved å bygge totalt 60 nye boenheter fordelt på sykehjemsplasser og omsorgsboliger på Harestua vil kommunen imøtekomme de forventede behov i helse- og omsorgssektoren. Kommunens finansiering av byggeprosjektet inkluderer tre millioner kroner til kunst.

Bygningene og uterommene skal være fleksible og fungere som et samlingspunkt i lokalsamfunnet. Helse- og omsorgssenteret vil danne rammer for mennesker som vanskelig kan ta del i livet utenfor og skal derfor by på varierte visuelle og romlige opplevelser.

Klikk her for å lese hele utlysningen.