Henvendelser om kortvarige og mindre prosjekter utenom ordinært utstillingsprogram

Oppland kunstsenter mottar ofte henvendelser om samarbeid og mindre prosjekter. Vi ønsker dette velkommen, og vil være et levende senter som samarbeider både med enkeltkunstnere, kunstinstitusjoner og andre. Som eksempel kan dette være å gi plass til presentasjoner, foredrag, seminarer eller kurs i kunstsenterets lokaler som innholdsmessig har relevans for kunstsentrets virksomhet. Det kan også for eksempel være filmvisninger, performance, opplesninger og små konserter, eller andre arrangementer. Send en henvendelse som kort beskriver omfang av prosjektet til: post@kunstopp.no

Henvendelsen vil bli behandlet av Oppland kunstsenter sitt kunstfaglige utvalg. Vi vurderer hvorvidt vi har kapasitet til å samarbeide om prosjektet, og tar deretter kontakt for å avklare de praktiske sidene av et eventuelt samarbeid. Kunstutvalget har møter en gang i kvartalet.

Henvendelser som gjelder utstillinger i Hovedgalleriet eller det mindre gallerirommet Glasskuben må søke innenfor gjeldende søknadsfrist, og må følge kriteriene som er satt for dette.