Oppland Kunstsenter samarbeider med billedkunstner Randi Liliequist og Lillehammer Læringssenter om formidlingsprosjektet “I rommet innenfor rommet innenfor rommet”. Prosjektet er realisert med tilskudd Sparebankstiftelsen DNB, startet opp i 2020 og strekker seg frem til sommeren 2024.

Foto: Randi Liliequist, formidling under utstillingen Insects of the World Unite!(2021) av Andreas Siqueland

Gjennom galleribesøk ved kunstsenteret, samtaler og verksteder innen teknikker som tegning, collage, stofftrykk og skulptur, skal elevene aktivt delta i formidlingsopplegget der kunstopplevelsen er selve omdreiningspunktet. Programmet omfatter i tillegg atelierbesøk og møter med enkelte av kunstnerne bak utstillingene. Billedkunstner Randi Liliequist har rollen som formidler og bruker sin kreative og involverende metodikk til å lede programmet. Formidlingen har improvisasjon som et sentralt element; elevenes respons i form av refleksjoner og kunstnerisk deltakelse i verkstedene er med å forme innholdet i hvert enkelt møte. Der det er naturlig/mulig trekkes kunstnerne som har laget utstillingene inn i formidlingen; gjennom kunstnersamtaler og/eller atelierbesøk. Formidlingen har en levende, eksperimentell og dialogbasert utforming.

Tittelen på prosjektet er hentet fra Inger Hagerups diktsamling “Så rart”, og henspeiler på hvordan kunsten alltid har lag på lag, og at det alltid er et nytt innenfor når du kommer inn i noe. Og at slik språket kan danne flere lag av betydninger, kan den visuelle kunsten åpne for et vell av opplevelser og fortolkninger.