Oplandia senter for samtidskunst lyser ut utstillingsplasser i 2026 med søknadsfrist 15.9.2024

Oplandia senter for samtidskunst (OSS) er et regionalt senter for samtidskunst og kunstfaglig kompetanse lokalisert i Lillehammer, Innlandet. Vi er en selvstendig, ikke-kommersiell kunstnerstyrt institusjon som arbeider for større kunnskap om- og formidling av billedkunst og kunsthåndverk, med formål om å styrke det regionale kunstfeltet, og kunnskapen om samtidskunst i befolkningen generelt. Senteret skal synliggjøre kunstens posisjon i samfunnet gjennom utstillinger, formidling og dialog, og er en arena for kontakt mellom kunstnere, offentlige og private institusjoner og publikum. 

Foreningen er stiftet av sine to medlemmer Billedkunstnerne Innlandet (BKI) og Norske Kunsthåndverkere Innlandet (NKI). OSS er medlem av det nasjonale nettverket Kunstsentrene i Norge (KiN) .

Våre lokaler ligger midt i Lillehammer sentrum vis a vis Lillehammer kunstmuseum i et brutalistisk bygg i naturbetong, tegnet av arkitektBjarne Bystad Ellefsen. Våre utstillingslokaler består av et stort og lyst hovedgalleri på 88 kvadratmeter, samt det særegne gallerirommet «Glasskuben» på ca 13 kvadratmeter. (se tegning og mål nederst på siden).

Hvem kan søke:

Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Både enkeltkunstnere og grupper kan søke. Ta kontakt på post@kunstopp.no dersom du har spørsmål.

Vilkår:

– Hovedgalleriet er på ca 88 kvadratmeter, og gallerirommet Glasskuben er ca 13 kvadratmeter (se tegning lenger ned på siden)

– Vederlag: Satsene vedtas årlig av OSS sitt styre. Fra og med juni 2024 gjelder følgende satser: OSS betaler kr. 32 000 i vederlag for separatutstilling i hovedgalleriet. Dersom flere deler lokalet, deles denne summen på antallet utstillere. Utstillinger i Glasskuben  gir et vederlag på kr. 12 000.

– Oplandia senter for samtidskunst dekker utgifter til frakt og forsikring under frakt én vei med kunstsenterets egne transportavtaler.– OSS dekker reelle reisekostnader inntil kr. 3000 samt opphold under montering etter nærmere avtale med daglig leder.

– Oplandia senter for samtidskunst forsikrer arbeidene i kunstsenterets lokaler. Forsikringen omfatter kun arbeider som monteres i utstillingen.

–  Det utarbeides en utstillingsavtale mellom utstiller og Oplandia senter for samtidskunst.

– Søknadene behandles av Oplandia senter for samtidskunst sitt kunstfaglige utvalg. Svar kan ventes innen utgangen av desember 2024.

Krav til søknaden:

– Prosjektbeskrivelse som skisserer og begrunner en utstilling ved Oplandia senter for samtidskunst: Hva arbeider du med for tiden? Gi en beskrivelse av tematikken/prosjektet du ønsker å stille ut hos oss. Vi velger ut utstillere på bakgrunn av søknad og tidligere utstillinger og prosjekter, og forventer ikke at søker har en detaljert beskrivelse av utstillingen som skal vises da dette ligger  1-2 år frem i tid.

– Kort beskrivelse av kunstnerskapet (artiststatement) på 500-1000 tegn.

– CV

– Portfolio med 5-10 bilder av tidligere aktuelle arbeider. Ha gjerne med både bilder av enkeltverk, og oversiktsbilder fra utstillinger. Henvis også til hjemmeside.

– Vi tar i mot filer i jpg, pdf og word/pages som (helst) ikke overstiger 2 MB per fil. Lag gjerne hele søknaden til 1 fil i pdf! Denne skal (helst) ikke overstige 10 MB

Søknaden sendes digitalt til: post@kunstopp.no og merkes “Søknad om utstillingsplass i 2026” + navn på søker

Film eller store filer  kan sendes via WeTransfer. Vær obs på at vi ikke returnerer søknadsmateriale som sendes per post, men at det kan gjøres avtale om å hente dette innenfor våre åpningstider. Tegninger av lokalet (trykk på bildet for å se det i et større format):

Mål av Oppland kunstsenter

Bilder av lokalene:

En liten utstilling om å komme hjem av Borgny Svalastog (2024). Foto: Øystein Thorvaldsen.
_DSC4911
Fra utstillingen “Reading Palms” med LELLO//ARNELL. Foto: Øystein Thorvaldsen.
Fra utstillingen The City and the Sun med Qaradaki, Sandås og Høie. Foto: Øystein Thorvaldsen.
_DSC4697
“Nye spor” av Kari Mølstad. Øystein Thorvaldsen.
Monoton klagesang av Hanan Benammar om Mattias Cantzler.
Inner Gaze av Sofia Karyofilis. Foto: Øystein Thorvaldsen.