Oplandia senter for samtidskunst (OSS) er et regionalt senter for samtidskunst og kunstfaglig kompetanse lokalisert i Lillehammer, Innlandet. Vi er en selvstendig, ikke-kommersiell kunstnerstyrt institusjon som arbeider for større kunnskap om- og formidling av billedkunst og kunsthåndverk, med formål om å styrke det regionale kunstfeltet, og kunnskapen om samtidskunst i befolkningen generelt. Senteret skal synliggjøre kunstens posisjon i samfunnet gjennom utstillinger, formidling og dialog, og er en arena for kontakt mellom kunstnere, offentlige og private institusjoner og publikum. 

Utstillingsprogrammet utgjør et av senterets to virkeområder, og formidler vår tids billedkunst og kunsthåndverk. Oplandia senter for samtidskunst er en bevisst samfunnsaktør som verner om kunstnerisk ytringsfrihet og kunstens plass i offentligheten. Vi presenterer et sammensatt og komplekst tidsbilde gjennom utstillinger basert på sterke kunstnerskap og et bredt spekter av kunstneriske praksiser. Kunstnerbøker og selvpublisering er en markant del av senterets identitet gjennom den årlige Kunstbokmessen – og den permanente kunstbokhandelen B*stard. Messen og bokhandelen formidler og distribuerer kunstbøker både nasjonalt og internasjonalt, og har et utstrakt samarbeid med hele det norske kunstbokfeltet.

Senterets andre kjerneområde er vårt faglige arbeid som styrker kunstfeltet i regionen. Dette består av veiledning innen kunst i offentlig rom, kunstnersamtaler, debatter, formidling overfor et allment publikum og deltakelse i det offentlige ordskiftet. OSS er stiftet av sine to medlemmer Billedkunstnerne Innlandet (BKI) og Norske Kunsthåndverkere Innlandet (NKI). OSS er medlem av det nasjonale nettverket Kunstsentrene i Norge (KiN)* og inngår i KiN sin arbeidsgruppe for kunst i offentlig rom.

* Kunstsentrene i Norge (KiN) er en landsdekkende medlemsforening for landets 15 regionale kunstsentre. Foreningen ble stiftet i 2010. KiN ivaretar sitt formål og medlemmenes interesser ved å styrke kunstsentrenes landsdekkende nettverk og formidling av visuell kunst.

Åpningstider:
Galleriet: onsdag – søndag kl 12 00 – 16 00
Kontortid daglig leder: mandag – fredag kl 09 00 – 16 00
Tlf. 97 12 24 22