Oppland Kunstsenter (OK), etablert i 1986,  er et regionalt senter for samtidskunst og kunstfaglig kompetanse lokalisert i Lillehammer. Vi er en selvstendig, kunstnerstyrt hybrid-institusjon som arbeider for større kunnskap om, og formidling av, samtidskunst og kunsthåndverk – med formål å styrke det regionale kunstfeltet. Senteret skal synliggjøre kunstens posisjon i samfunnet gjennom ut- stillinger, formidling og dialog, og er en arena for kontakt mellom kunstnere, offentlige og private institusjoner og publikum.

Oppland Kunstsenter eies av Billedkunstnerne i Oppland (BKO) og Norske Kunsthåndverkere Innlandet (NKI), og inngår i det nasjonale nettverket Kunstsentrene i Norge (KiN).

 

Åpningstider:
Galleriet: onsdag – søndag kl 12 00 – 16 00
Kontortid daglig leder: mandag – fredag 09 00 – 16 00
Tlf. 97 12 24 22