Representantskapet 2017:

Marit Hosar, leder, NKØ
Yngve Havstad NKØ
Ingrunn O.Myrland NKØ
Anne Lise Johnsen-Vara, NKØ
Anna Widén-BKO
Anne Kristine Thorsby
Marianne Broch-BKO
Einar Sigstad-Vara, BKO
Politisk representant fra Oppland fylkeskommune: Anne-Marte Kolbjørnshus