Representantskapet 2022:

Marit Hosar, leder, NKI (2022-2024)
Eivind Narum, NKI (2022-2024)
Berit Slåttum, NKI(2020-2021)
Liv Blåvarp, vara, NKI (2021-2023)
 
Anne Siv Falkenberg Pedersen, BKI (2022-2024)
Ådne Løvstad, BKI (2022-2024)
Tone Myskja, BKI (2022-2024)
Inger Helen Høyen Hodøl, vara, BKI (2022-2024)
 
Politisk representant fra Innlandet fylkeskommune: Kjerstin G. Lundegård 2020-