Representantskapet 2020:

 Marit Hosar, leder, NK-Øst (2020-2021)
Eivind Narum, NK-Øst (2019-2020)
Berit Slåttum, NKØ-Øst (2020-2021)
Liv Blåvarp, NK-Øst (2019-2020)
Frøydis Frøsaker, BKO (2020-2021)
Cecilie Margrethe Nygren, BKO (2020-2021)
Anne Siv Falkenberg Pedersen BKO (2020-2021)
Tone Hagen, Vara, BKO (2020-2021)
Politisk representant fra Innlandet fylkeskommune: Kjerstin G. Lundegård 2020-