Oppland kunst i offentlige rom (OKiOR) har utarbeidet et arbeidsverktøy til bruk for gjennomføring av kunstprosjekter i offentlige rom.

Dokumentet kan brukes som en sjekkliste bl.a. for kunstutvalget  i hva som er viktig å gå gjennom og ta stilling til ved igangsetting og gjennomføring av et prosjekt. Arbeidsverktøyet kan også benyttes ved utarbeidelse av kravspesifikasjon til de ulike aktørene / funksjonene i prosessen.

Last ned verktøyet her:

Arbeidsverktøy OKiOR

Last ned veileder for initiering av offentlige kunstprosjekter her:

Veileder; Kunst skjer der folk ferdes