Håndboka Kunst der folk ferdes er et verktøy for offentlige og private aktører som skal gjennomføre kunstprosjekter i offentlige bygg og uterom. Enten du jobber innenfor kultur eller eiendom i en kommune, er representant i et kunstutvalg, politiker, kunstkonsulent, arkitekt, entreprenør eller kunstner, kan du finne nyttig informasjon her.

Håndboka skisserer en god prosess, henviser til relevant regelverk og viser eksempler på gjennomførte prosjekter. Håndboka er utarbeidet av Oplandia senter for samtidskunst og Kunstbanken senter for samtidskunst, som er de regionale kompetansesentrene for kunst i offentlige rom i Innlandet.

Last ned håndboka her:
Kunst der folk ferdes – Håndbok for offentlig kunst i Innlandet

Oplandia kunst i offentlige rom (OKIOR) har også utarbeidet et arbeidsverktøy til bruk for gjennomføring av kunstprosjekter i offentlige rom.

Dokumentet kan brukes som en sjekkliste bl.a. for kunstutvalget  i hva som er viktig å gå gjennom og ta stilling til ved igangsetting og gjennomføring av et prosjekt. Arbeidsverktøyet kan også benyttes ved utarbeidelse av kravspesifikasjon til de ulike aktørene/funksjonene i prosessen.

Last ned arbeidsverktøyet her:
Arbeidsverktøy OKIOR