Oppland Kunstsenter er et regionalt kompetansesenter for kunst i offentlig rom i Innlandet, med det rådgivende fagorganet OKIOR (Oppland kunst i offentlige rom). OKIOR arbeider for at innbyggerne har tilgang på profesjonell kunst gjennom offentlige kunstprosjekter. Deres arbeid tar utgangspunkt i Oppland Kunstsenters strategi og handlingsplaner, og kommer med innspill til disse.

OKIOR samarbeider med tilsvarende organ i Kunstbanken Hedmark Kunstsenter,  OK Hedmark (Offentlig kunst Hedmark). OKIOR og OK Hedmark arbeider i hvert sitt geografiske området som samsvarer med de tidligere fylkene Oppland og Hedmark, og samarbeider om de offentlige kunstprosjektene som foregår på fylkesnivå.

OKIOR har utarbeidet et arbeidsverktøy for gjennomføring av kunstprosjekter i offentlige rom. Velg håndbok og arbeidsverktøy i menyen eller klikk her.

Kontakt: okior@kunstopp.no