Her presenteres utsmykninger i Oppland der Oppland Kunstsenter/Oppland Kunst i Offentlig Rom (OKIOR) har vært involvert som rådgivende organ. Vi har også utarbeidet et arbeidsverktøy til bruk for gjennomføring av kunstprosjekter i offentlige rom.
Velg prosjekter/arbeidsverktøy i menyen.