Kunstfaglig utvalg ved Oppland Kunstsenter (2022) :

Vilde Andrea Brun, daglig leder ved Oppland Kunstsenter og leder for utvalget

Ellen Larsson, representant for NKI (2021-2023)

Ingrunn O. Myrland, representant for NKI (2021-2023)

Anna Sigmond Gudmundsdottir, representant for BKI (2022-2024)