Kunstfaglig utvalg ved Oppland Kunstsenter (2023) :

Vilde Andrea Brun, daglig leder ved Oppland Kunstsenter og leder for utvalget

Ellen Larsson, representant for NKI (2023-2025)

Anna Sigmond Gudmundsdottir, representant for BKI (2022-2024)

Siri Leira, representant valgt på fritt grunnlag (2023)

 

Kunstfaglig utvalg ved Oppland Kunstsenter (2022) :

Vilde Andrea Brun, daglig leder ved Oppland Kunstsenter og leder for utvalget

Ellen Larsson, representant for NKI (2021-2023)

Ingrunn O. Myrland, representant for NKI (2021-2023)

Anna Sigmond Gudmundsdottir, representant for BKI (2022-2024)

Johannes Engelsen Espedal, representant valgt på fritt grunnlag (2022)

 

Stipendkomité 2023

Vilde Andrea Brun, daglig leder ved Oppland Kunstsenter

Johannes Engelsen Espedal, representant valgt på fritt grunnlag (2023)

Anna Widén, representant valgt på fritt grunnlag (2023)