Oppland Kunstsenter sitt kunstfaglige utvalg (2017) :

Vilde Andrea Brun, daglig leder ved Oppland Kunstsenter og leder for utvalget

Randi Liliequist, representant for NK-Øst

Jannecke Lønne Christiansen, representant for BKO

Tarald Wassvik, billedkunstner, frittstående representant