Kunstfaglig utvalg ved Oppland Kunstsenter (2020) :

Vilde Andrea Brun, daglig leder ved Oppland Kunstsenter og leder for utvalget

Ingrunn O. Myrland, representant for NK-Øst

Mads Andreas andreassen, representant for BKO

Rannveig Funderud, representant for BKO

Siri Leira, billedkunstner, frittstående representant