Kunstfaglig utvalg ved Oppland Kunstsenter (2021) :

Vilde Andrea Brun, daglig leder ved Oppland Kunstsenter og leder for utvalget

Ellen Larsson, NKI (2021-2023)

Ingrunn O. Myrland, representant for NKI (2021-2023)

Rannveig Funderud, representant for BKO (2021-2023)

Siri Leira, billedkunstner, frittstående representant (2021-2022)

 

Kunstfaglig utvalg ved Oppland Kunstsenter (2020) :

Vilde Andrea Brun, daglig leder ved Oppland Kunstsenter og leder for utvalget

Mads Andreas Andreassen, BKO (2019-2021)

Ingrunn O. Myrland, representant for NKI (2019-2021)

Rannveig Funderud, representant for BKO (2019-2021)

Siri Leira, billedkunstner, frittstående representant (2020-2021)