Kunstfaglig utvalg ved Oplandia senter for samtidskunst (2023) :

Vilde Andrea Brun, daglig leder ved Oppland Kunstsenter og leder for utvalget

Ellen Larsson, representant for NKI (2023-2025)

Anna Sigmond Gudmundsdottir, representant for BKI (2022-2024)

Siri Leira, representant valgt på fritt grunnlag (2023)

 

Kunstfaglig utvalg ved Oplandia senter for samtidskunst (2022) :

Vilde Andrea Brun, daglig leder ved Oppland Kunstsenter og leder for utvalget

Ellen Larsson, representant for NKI (2021-2023)

Ingrunn O. Myrland, representant for NKI (2021-2023)

Anna Sigmond Gudmundsdottir, representant for BKI (2022-2024)

Johannes Engelsen Espedal, representant valgt på fritt grunnlag (2022)

 

Stipendkomité 2024

Vilde Andrea Brun, daglig leder ved Oppland Kunstsenter

Johannes Engelsen Espedal, representant valgt på fritt grunnlag (2023-2024)

Shwan Dler Qaradaki, representant valgt på fritt grunnlag (2024)