Billedkunstnerne Hilde Aagaard og Marit Arnekleiv har stått for ide og helhetlig utforming av Mellomsdokka rasteplass i forbindelse med bygging av ny E6 gjennom Gudbrandsdalen. Prosjektet ble offisielt åpnet 17. desember 2016, samtidig med åpningen av nye E6 mellom Froa og Sjya i Gudbrandsdalen.

Rasteplassen som ligger langs det nordgående kjørefeltet litt sør for Vinstra, skal gi privatbilister en nødvendig strekk på beina med muligheter til rast og toalettbesøk. Det er vektlagt at publikum skal kunne ha tilgang til  et forholdsvis stort og langstrakt område ned mot Gudbrandsdalslågen. I et bratt terreng har dette gitt noen utfordringer som også har krevd helt spesielle løsninger tilpasset stedets topografi.

Den blå linja er brukt som et visuelt grep  for å binde parkeringsområde og  oppholdsareale sammen.  Den er 170 meter lang og beveger seg over og under bakkenivå i et rytmisk forløp. Linja følger parallelt E6 før den knekker og vender seg utover i landsskapsrommet. Linja og veggene under tar opp i seg nivåforskjellene på p-plass og oppholdsareale der det er nødvendig.  I både sør og nord avsluttes området med hvite betongelementer. «Isflakene»  kan både gåes og sittes på.

Det er tatt utgangspunkt i masseforflytning både i et geologisk og historisk/sosiologisk perspektiv. Formspråket er inspirert av ulik anleggsvirksomhet både fra nyere og eldre tider som har foregått i dalen. Dette kan leses av både i eksteriøret på servicebygget, murer, platåer, og konstruksjonen som bærer den blå linja.

Gudbrandsdalen er spesiell med den fremtredende blåtonen i landskapet  som kan observeres i et utall nyanser. Lågen er karakteristisk der den danner et sammenhengende bånd i bunnen av dalen.  Med store fargevariasjoner speiler den de ulike prosessene som foregår med brevatn fra Jotunheimen og flomvatn fra sideelver. Fargene som er valgt på Mellomsdokka, er kobolt i den blå linja, den får et svar i en oker-rød flate i infoveggen på servicebygget. Med disse to fargekombinasjonene kan det også refereres til den økende privatbilismen og derav campingturismen tidlig på 60-tallet.

Under skiftende lysforhold vil den blå linja i varierende grad føye seg inn i landskapsrommet eller kontrastere

E-postvedlegg

E-postvedlegg 2

E-postvedlegg 3

E-postvedlegg 5

 

E-postvedlegg 4

Foto: Øystein Thorvaldsen