Se lenger ned på siden for mer utfyllende beskrivelser av programpostene.

bastard_program_2019_02

 

 


Program for Bastard 2019, se eget program for messeteltet lenger ned


Torsdag 23. mai klokken 13-18: Kurs i networking med Arial Pink

Hvor: Oppland Kunstsenter, Kirkegata 68, Lillehammer

I løpet av noen intense timer inviterer Arial Pink til å sammen lage et nettverk over året som har gått. Alle deltakerne trekker en dato og datoen illustreres i trolldeig med utgangspunkt i hva som var viktig for vedkommende den spesifikke datoen; om det er på et personlig plan, av politisk karakter eller en banal hverdagshendelse. Alle illustrasjonene dokumenteres og legges ut på nettet som en stor database av datoer hvor de ikke sorteres etter det vanlige datosystemet vi kjenner til, men hvilke dager som ligner hverandre. Arial Pink er en utbrytergruppe fra kunstkollektivet Narves1biblioteket og Nasjonal2biblioteket.

Gruppen består av Christa Barlinn Korvald, Erlend Peder Kvam og Thor Merlin Lervik, som alle er utdannet i grafisk design og illustrasjon ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Kurs i networking arrangeres: Torsdag 23. mai kl. 13-18 (Kr. 200,-) Fredag 24. mai kl. 14-17 (Kr. 100,-)

Om selvpubliseringsverkstedene: Som en del av kunstbokmessen Bastard arrangeres i år tre selvpubliseringsverksteder som gir en innføring i ulike metoder for å materialisere kunstneriske idéer på papir og internett. Verkstedene ledes av Per Jonas Lindström, Camilla Skibrek og Arial Pink, som vil geleide deltakerne gjennom produksjon av håndlagde kunstbøker, risograftrykk og en trolldeigbasert internettkalender.

Verkstedene passer for alle (barn i følge med en voksen), og ingen forhåndskunnskaper kreves. Det serveres et måltid underveis.

Påmelding og spørsmål: Ønsker du å melde deg på, eller har du spørsmål knyttet til selvpubliseringsverkstedene? Send en e-post til prosjekt@kunstopp.no med «Påmelding verksted» i emnefeltet og fortell hvilket verksted du ønsker å delta på. Samme adresse benyttes for spørsmål. Betaling i døra. Verkstedene er gratis for alle Bastard-deltakere.

 


Torsdag 23. mai klokken 13-18: Risografverksted med Camilla Skibrek

Hvor: Oppland Kunstsenter, Kirkegata 68, Lillehammer

En risografmaskin baserer seg på samme prinsipp som silketrykk, og gjør det mulig å produsere fargetrykksaker i små og store opplag.

Alle deltakere får laget et A3-trykk med to farger. Vi kommer hovedsakelig til å jobbe med forskjellige collageteknikker der vi bruker skannertoppen på maskinen. Det som trengs av materialer er tilgjengelig i verkstedet, men dersom du ønsker å ta med egne fotografier, kunstverk, tekster, objekter eller utstyr er det også fullt mulig. Husk at størrelsen ikke kan overskride A3 og at digitale filer må være i PDF-format.

For Bastard-deltakere som har spesifikke prosjekter de vil ha gjennomført vil det være mulig å få realisert dette under festivalen. Risografen kan benyttes utenom de oppsatte tidene ved forespørsel.

Camilla Skibrek er billedkunstner og grafisk designer. Hun har en mastergrad fra Kunstakademiet i Oslo. Hun drev i to år publiseringsverkstedet ved Kunsthøgskolen i Oslo og har i dag sitt eget risotrykkeri i Oslo.

Risografverkstedet arrangeres:
Torsdag 23. mai kl. 13-18 (Kr. 200,-)
Lørdag 25. mai kl. 12-15 (Kr. 100,-)

Verkstedene passer for alle (barn i følge med en voksen), og ingen forhåndskunnskaper kreves.

Det serveres et måltid underveis.

Påmelding og spørsmål:
Ønsker du å melde deg på, eller har du spørsmål knyttet til selvpubliseringsverkstedene? Send en e-post til prosjekt@kunstopp.no med «Påmelding verksted» i emnefeltet og fortell hvilket verksted du ønsker å delta på. Samme adresse benyttes for spørsmål. Betaling i døra. Verkstedene er gratis for alle Bastard-deltakere.

 


Torsdag 23. mai klokken 13-18: Kunstbokverksted med Per Jonas Lindström

Hvor: Oppland Kunstsenter, Kirkegata 68, Lillehammer

Vil du lære å sy bøker og lage ulike typer omslag? Verkstedet blander teknikk og kreativitet. Undervisningen er gruppebasert og selve bokproduksjonen individuell. I verkstedet finnes alt som trengs av verktøy, lim, papir osv. Du kan også forberede deg med materiale som for eksempel skisser, fotografier, lommerusk, funnet materiale og collager; bare fantasien setter grenser. Bli med og lær hvordan en bok håndlages fra en kunstners perspektiv!

Per Jonas Lindström er billedkunstner, bosatt i Oslo og i Tistedal. Han har markert seg gjennom et langt kunstnerskap med utstillinger og kunstoppdrag ved en rekke anerkjente samtidskunstinstitusjoner både i Norge og i utlandet. I nærmere 30 år har han arbeidet med kunstbøker som unike kunstverk og i små opplag.

Kunstbokverkstedet arrangeres:
Torsdag 23. mai kl. 13-18 (Kr. 200,-)
Fredag 24. mai kl. 11-14 (Kr. 100,-)

Verkstedene passer for alle (barn i følge med en voksen), og ingen forhåndskunnskaper kreves.

Det serveres et måltid underveis.

Påmelding og spørsmål:
Ønsker du å melde deg på, eller har du spørsmål knyttet til selvpubliseringsverkstedene? Send en e-post til prosjekt@kunstopp.no med «Påmelding verksted» i emnefeltet og fortell hvilket verksted du ønsker å delta på. Samme adresse benyttes for spørsmål. Betaling i døra. Verkstedene er gratis for alle Bastard-deltakere.


Fredag 24. mai klokken 17-18: Tekster og bilder

Hvor: Wiesesgate 4, Elephant kunsthall, Lillehammer

I den inneværende utgaven av kunsttidsskriftet Kunstforum presenteres en rekke hybride praksiser med kunstnere som også er forfattere, og kritikere som også er kunstnere. Den samiske kunstneren Synnøve Persen har arbeidet parallelt og overlappende med billedkunst og litteratur i 40 år. I denne samtalen snakker hun med skribent Tharaniga Rajah om sine erfaringer knyttet til sitt kunstneriske arbeid innen disse to uttrykksformene.

 


Fredag 24. mai klokken 18-19: Skrivende kunstnere

Hvor: Wiesesgate 4, Elephant kunsthall, Lillehammer

I den inneværende utgaven av kunsttidsskriftet Kunstforum presenteres en rekke hybride praksiser med kunstnere som også er forfattere, og kritikere som også er kunstnere. Tommy Olsson og Bjørn Hatterud møtes til en samtale rundt outsiderposisjoner, det å nærme seg kunst og liv i tekst, og det å utvikle en egen stemme i den norske kunstoffentligheten.

 


Lørdag 25. mai klokken 15-16: Å beskrive det visuelle – Ekfrase i regi av Kunsthåndverk

Hvor: Wiesesgate 4, Elephant kunsthall, Lillehammer

Kunsthåndverk sin nyeste utgave som retter søkelyset mot forholdet mellom litteratur og kunst generelt og og ekfrasen som litterært format spesielt. En ekfrase er en tekstlig beskrivelse av et kunstverk, en kunstgjenstand eller et arkitektonisk verk. Velkommen til live podcast i en samtale mellom forfatter Edy Poppy og redaktør for Kunsthåndverk, Cecilie Tyri Holt.
Programposten inngår i Kunstbokmessen Bastard sitt fagprogram, initiert av Oppland Kunstsenter, som igjen inngår i Norsk Litteraturfestival sitt program.

 


Lørdag 25. mai klokken 16-17: Samtaler som våpen og bilder som skjold

Hvor: Wiesesgate 4, Elephant kunsthall, Lillehammer

Kunstnergruppen Alt Går Bra (Tout Va Bien) presenterer prosjektet Den Norske Idealstaten inspirert av Platons bok Staten. Den Norske Idealsaten gjennomføres i tre stadier: en spørreundersøkelse, folkeforsamlinger og en publikasjon. Alt Går Bra tar utgangspunkt i sin stilling som kunstnere for å bidra til produksjon og formidling av nye visjoner, og synliggjøre folkets ytringer. Kunstnergruppen utforsker skjæringspunktet mellom kunst og politikk gjennom diskursive arrangementer, utstillinger og publikasjoner.

Programposten inngår i Kunstbokmessen Bastard sitt fagprogram, initiert av Oppland Kunstsenter, som igjen inngår i Norsk Litteraturfestival sitt program.


Lørdag 25. mai klokken 19-20: Kunst som litteratur

Hvor: Oppland Kunstsenter, Kirkegata 68, Lillehammer

Kunstbokmessen Bastard arrangerer panelsamtalen “Kunst som litteratur” – om kunstbøkenes posisjon i den litterære offentligheten. Hvilken verdi har kunstbøker som litteratur? Hvordan distribueres de? Og hvem leser dem? Med Audun Lindholm, redaktør for tidsskriftet Vagant og moderator for samtalen, Cathrine Strøm, Litteraturhus Lillehammer, Marcus Bøhn, Uten tittel, og Anngjerd Rustand, Trippelpunkt.


kunstbokscenen_01

Program i messeteltet fredag 24. mai:
KL. 12:30 RANDI STRAND
Randi Annie Strand vil presentere sin bok «99/9 Vestervik». «99/9 Vestervik» er utgitt på LevArText i 2019. Regnskapsbilag for småbruket kunstneren vokste opp på utgjør den visuelle og narrative bærebjelken i boka. Gjennom tilbakeblikket speiles forskjellene mellom datidas og samtidas levesett, forvaltning av jord og naturressurser. Boka har også en tekst av statsviter, forfatter, samfunnsdebattant og bonde Svenn Arne Lie. Strand er billedkunstner, utdanna fra Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har jobbet i ulike teknikker og media, men kunstnerboka har hele veien vært hennes hoveduttrykk.

KL. 13:30 FACELESS ARTIST (Anders Nygaard og Bjørn Båsen)
Faceless Artist er en fanzine som intervjuer kunstnere fra den norske samtidskunstscenen. Fanzinen ble startet i 2015 av Anders Nygaard og har siden da utgitt 11 nummer. På Bastard vil han ha en kort presentasjon av Faceless Artist og snakke litt om arbeidet med den siste utgivelsen – «Faceless Artist No. 12» med kunstneren Bjørn Båsen.

KL. 14:30 MARIANNE BOBERG
Billedkunstner Marianne Boberg presenterer sin bok «Tanker i sky». Boken kan beskrives som et objekt i grenselandet mellom et selvstendig kunstobjekt og en bok. Den er framstilt ved bruk av teknikkene etsninger, koldnål, chine collé og offset. Boberg er billedkunstner utdannet ved blant annet Scuola Internazionale di Grafica di Venezia, Accademia di Belle Arti di Urbino og Universitetet i Oslo.

KL. 16:30 EGIL MARTIN KURDØL og VIDAR SUNDSTØL
I samtale mellom kunstner Egil Martin Kurdøl og forfatter Vidar Sundstøl er Kurdøls artist book og prosjektet «Debris» omdreinigspunkt for et møte mellom tekst og bilde som utforsker kildene for å skape, og bevisstheten knyttet til det å skape. Sundstøl sitt kortessay i boka går i dialog med prosjektet «Debris» ved å beskrive langsomheten som finnes i alle ting utenfor mennesket, mens Kurdøl sitt tegneprosjekt reflekterer hvordan en skapelsesprosess kan pågå over tiår og stadig vende tilbake til seg selv, men ved å bli til noe annet som en likevel står som fremmed overfor. «Debris» er utgitt på forlaget TILT i 2019.

 

kunstbokscenen_02

 

Program i messeteltet lørdag 25. mai:

KL. 12:30 VILBORG HOVET
Kva er ei bok? Finst det bøker med eigenskapar så tett knytt opp til mediet bokat vi går glipp av viktige kvalitetar ved overføring til andre medium? Kva kan illustrert litteratur og kunstnarbøker fortelje oss om kva ei papirbok er god til? Vilborg S. Hovet har skrive to bøker om emnet: «Den illustrerte boka. Historia om norsk bokillustrasjon» (Unipub 2011) og «Kva er ei bok? Den illustrerte boka i ei digital tid» (Vidarforlaget 2018)KL. 13:30 BLÅTIMEN (Jannecke Lønne Christiansen og Marit Arnekleiv)
Billedkunstner Jannecke Lønne Christiansen i samtale med billedkunstner Marit Arnekleiv om Christiansens miljøpolitiske prosjekt «BLÅTIMEN»; en serie håndsydde bøker, sydd med japansk stab binding med cyanotypi og poesi av Christiansen og forfatter Erland Kiøsterud. Bøkene har undertitler som «Sted», «Menneske», «Natur» og «Hud». Christiansen er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi og har i mange år arbeidet med foto, maleri, video, poesi og land art-prosjekter.

KL. 14:30 DREAMVALLEY (Tina Buddeberg)
Drømmedalen er et relasjonelt og offentlig tilgjengelig kunstverk som undersøker relasjoner mellom menneske, dyr og natur på ulike vis. Det er også en formidlingsarena som når mennesker gjennom kunstneriske, sosiale og helhetlige opplevelser.

KL. 16:30 Trippelpunkt (Anngjerd Rustand og Cathrine Strøm)
Anngjerd Rustand har akkurat laget boka «Et avgrenset, lysende sted» og lanserer den på Bastard. For å markere utgivelsen vil Cathrine Strøm fra Litteraturhus Lillehammer samtale med Rustand om boka og om forlaget Trippelpunkt. Både Rustand og Strøm deltar i paneldebatt om kunstbøkenes posisjon i den litterære offentligheten senere samme dag på Oppland Kunstsenter. «Et avgrenset, lysende sted» er satt sammen av dikt, essay, tegning og maleri, og den er trykket som risografi.