Se lenger ned på siden for mer utfyllende beskrivelser av programpostene.

bastard_program_2019_02


Program for Bastard 2019, se eget program for messeteltet lenger ned


Torsdag 23. mai klokken 13-18: Kurs i networking med Arial Pink

Hvor: Oppland Kunstsenter, Kirkegata 68, Lillehammer

I løpet av noen intense timer inviterer Arial Pink til å sammen lage et nettverk over året som har gått. Alle deltakerne trekker en dato og datoen illustreres i trolldeig med utgangspunkt i hva som var viktig for vedkommende den spesifikke datoen; om det er på et personlig plan, av politisk karakter eller en banal hverdagshendelse. Alle illustrasjonene dokumenteres og legges ut på nettet som en stor database av datoer hvor de ikke sorteres etter det vanlige datosystemet vi kjenner til, men hvilke dager som ligner hverandre. Arial Pink er en utbrytergruppe fra kunstkollektivet Narves1biblioteket og Nasjonal2biblioteket.

Gruppen består av Christa Barlinn Korvald, Erlend Peder Kvam og Thor Merlin Lervik, som alle er utdannet i grafisk design og illustrasjon ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Kurs i networking arrangeres: Torsdag 23. mai kl. 13-18 (Kr. 200,-) Fredag 24. mai kl. 14-17 (Kr. 100,-)

Om selvpubliseringsverkstedene: Som en del av kunstbokmessen Bastard arrangeres i år tre selvpubliseringsverksteder som gir en innføring i ulike metoder for å materialisere kunstneriske idéer på papir og internett. Verkstedene ledes av Per Jonas Lindström, Camilla Skibrek og Arial Pink, som vil geleide deltakerne gjennom produksjon av håndlagde kunstbøker, risograftrykk og en trolldeigbasert internettkalender.

Verkstedene passer for alle (barn i følge med en voksen), og ingen forhåndskunnskaper kreves. Det serveres et måltid underveis.

Påmelding og spørsmål: Ønsker du å melde deg på, eller har du spørsmål knyttet til selvpubliseringsverkstedene? Send en e-post til prosjekt@kunstopp.no med «Påmelding verksted» i emnefeltet og fortell hvilket verksted du ønsker å delta på. Samme adresse benyttes for spørsmål. Betaling i døra. Verkstedene er gratis for alle Bastard-deltakere.


Torsdag 23. mai klokken 13-18: Risografverksted med Camilla Skibrek

Hvor: Oppland Kunstsenter, Kirkegata 68, Lillehammer

En risografmaskin baserer seg på samme prinsipp som silketrykk, og gjør det mulig å produsere fargetrykksaker i små og store opplag.

Alle deltakere får laget et A3-trykk med to farger. Vi kommer hovedsakelig til å jobbe med forskjellige collageteknikker der vi bruker skannertoppen på maskinen. Det som trengs av materialer er tilgjengelig i verkstedet, men dersom du ønsker å ta med egne fotografier, kunstverk, tekster, objekter eller utstyr er det også fullt mulig. Husk at størrelsen ikke kan overskride A3 og at digitale filer må være i PDF-format.

For Bastard-deltakere som har spesifikke prosjekter de vil ha gjennomført vil det være mulig å få realisert dette under festivalen. Risografen kan benyttes utenom de oppsatte tidene ved forespørsel.

Camilla Skibrek er billedkunstner og grafisk designer. Hun har en mastergrad fra Kunstakademiet i Oslo. Hun drev i to år publiseringsverkstedet ved Kunsthøgskolen i Oslo og har i dag sitt eget risotrykkeri i Oslo.

Risografverkstedet arrangeres:
Torsdag 23. mai kl. 13-18 (Kr. 200,-)
Lørdag 25. mai kl. 12-15 (Kr. 100,-)

Verkstedene passer for alle (barn i følge med en voksen), og ingen forhåndskunnskaper kreves.

Det serveres et måltid underveis.

Påmelding og spørsmål:
Ønsker du å melde deg på, eller har du spørsmål knyttet til selvpubliseringsverkstedene? Send en e-post til prosjekt@kunstopp.no med «Påmelding verksted» i emnefeltet og fortell hvilket verksted du ønsker å delta på. Samme adresse benyttes for spørsmål. Betaling i døra. Verkstedene er gratis for alle Bastard-deltakere.


Torsdag 23. mai klokken 13-18: Kunstbokverksted med Per Jonas Lindström

Hvor: Oppland Kunstsenter, Kirkegata 68, Lillehammer

Vil du lære å sy bøker og lage ulike typer omslag? Verkstedet blander teknikk og kreativitet. Undervisningen er gruppebasert og selve bokproduksjonen individuell. I verkstedet finnes alt som trengs av verktøy, lim, papir osv. Du kan også forberede deg med materiale som for eksempel skisser, fotografier, lommerusk, funnet materiale og collager; bare fantasien setter grenser. Bli med og lær hvordan en bok håndlages fra en kunstners perspektiv!

Per Jonas Lindström er billedkunstner, bosatt i Oslo og i Tistedal. Han har markert seg gjennom et langt kunstnerskap med utstillinger og kunstoppdrag ved en rekke anerkjente samtidskunstinstitusjoner både i Norge og i utlandet. I nærmere 30 år har han arbeidet med kunstbøker som unike kunstverk og i små opplag.

Kunstbokverkstedet arrangeres:
Torsdag 23. mai kl. 13-18 (Kr. 200,-)
Fredag 24. mai kl. 11-14 (Kr. 100,-)

Verkstedene passer for alle (barn i følge med en voksen), og ingen forhåndskunnskaper kreves.

Det serveres et måltid underveis.

Påmelding og spørsmål:
Ønsker du å melde deg på, eller har du spørsmål knyttet til selvpubliseringsverkstedene? Send en e-post til prosjekt@kunstopp.no med «Påmelding verksted» i emnefeltet og fortell hvilket verksted du ønsker å delta på. Samme adresse benyttes for spørsmål. Betaling i døra. Verkstedene er gratis for alle Bastard-deltakere.


Fredag 24. mai klokken 17-18: Tekster og bilder

Hvor: Wiesesgate 4, Elephant kunsthall, Lillehammer

I den inneværende utgaven av kunsttidsskriftet Kunstforum presenteres en rekke hybride praksiser med kunstnere som også er forfattere, og kritikere som også er kunstnere. Den samiske kunstneren Synnøve Persen har arbeidet parallelt og overlappende med billedkunst og litteratur i 40 år. I denne samtalen snakker hun med skribent Tharaniga Rajah om sine erfaringer knyttet til sitt kunstneriske arbeid innen disse to uttrykksformene.


Fredag 24. mai klokken 18-19: Skrivende kunstnere

Hvor: Wiesesgate 4, Elephant kunsthall, Lillehammer

I den inneværende utgaven av kunsttidsskriftet Kunstforum presenteres en rekke hybride praksiser med kunstnere som også er forfattere, og kritikere som også er kunstnere. Tommy Olsson og Bjørn Hatterud møtes til en samtale rundt outsiderposisjoner, det å nærme seg kunst og liv i tekst, og det å utvikle en egen stemme i den norske kunstoffentligheten.


Lørdag 25. mai klokken 15-16: Å beskrive det visuelle – Ekfrase i regi av Kunsthåndverk

Hvor: Wiesesgate 4, Elephant kunsthall, Lillehammer

Kunsthåndverk sin nyeste utgave som retter søkelyset mot forholdet mellom litteratur og kunst generelt og og ekfrasen som litterært format spesielt. En ekfrase er en tekstlig beskrivelse av et kunstverk, en kunstgjenstand eller et arkitektonisk verk. Velkommen til live podcast i en samtale mellom forfatter Edy Poppy og redaktør for Kunsthåndverk, Cecilie Tyri Holt.
Programposten inngår i Kunstbokmessen Bastard sitt fagprogram, initiert av Oppland Kunstsenter, som igjen inngår i Norsk Litteraturfestival sitt program.


Lørdag 25. mai klokken 16-17: Samtaler som våpen og bilder som skjold

Hvor: Wiesesgate 4, Elephant kunsthall, Lillehammer

Kunstnergruppen Alt Går Bra (Tout Va Bien) presenterer prosjektet Den Norske Idealstaten inspirert av Platons bok Staten. Den Norske Idealsaten gjennomføres i tre stadier: en spørreundersøkelse, folkeforsamlinger og en publikasjon. Alt Går Bra tar utgangspunkt i sin stilling som kunstnere for å bidra til produksjon og formidling av nye visjoner, og synliggjøre folkets ytringer. Kunstnergruppen utforsker skjæringspunktet mellom kunst og politikk gjennom diskursive arrangementer, utstillinger og publikasjoner.

Programposten inngår i Kunstbokmessen Bastard sitt fagprogram, initiert av Oppland Kunstsenter, som igjen inngår i Norsk Litteraturfestival sitt program.


Lørdag 25. mai klokken 19-20: Kunst som litteratur

Hvor: Oppland Kunstsenter, Kirkegata 68, Lillehammer

Kunstbokmessen Bastard arrangerer panelsamtalen “Kunst som litteratur” – om kunstbøkenes posisjon i den litterære offentligheten. Hvilken verdi har kunstbøker som litteratur? Hvordan distribueres de? Og hvem leser dem? Med Audun Lindholm, redaktør for tidsskriftet Vagant og moderator for samtalen, Cathrine Strøm, Litteraturhus Lillehammer, Marcus Bøhn, Uten tittel, og Anngjerd Rustand, Trippelpunkt.


kunstbokscenen_01

Program i messeteltet fredag 24. mai:
KL. 12:30 RANDI STRAND
Randi Annie Strand vil presentere sin bok «99/9 Vestervik». «99/9 Vestervik» er utgitt på LevArText i 2019. Regnskapsbilag for småbruket kunstneren vokste opp på utgjør den visuelle og narrative bærebjelken i boka. Gjennom tilbakeblikket speiles forskjellene mellom datidas og samtidas levesett, forvaltning av jord og naturressurser. Boka har også en tekst av statsviter, forfatter, samfunnsdebattant og bonde Svenn Arne Lie. Strand er billedkunstner, utdanna fra Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har jobbet i ulike teknikker og media, men kunstnerboka har hele veien vært hennes hoveduttrykk.

KL. 13:30 FACELESS ARTIST (Anders Nygaard og Bjørn Båsen)
Faceless Artist er en fanzine som intervjuer kunstnere fra den norske samtidskunstscenen. Fanzinen ble startet i 2015 av Anders Nygaard og har siden da utgitt 11 nummer. På Bastard vil han ha en kort presentasjon av Faceless Artist og snakke litt om arbeidet med den siste utgivelsen – «Faceless Artist No. 12» med kunstneren Bjørn Båsen.

KL. 14:30 MARIANNE BOBERG
Billedkunstner Marianne Boberg presenterer sin bok «Tanker i sky». Boken kan beskrives som et objekt i grenselandet mellom et selvstendig kunstobjekt og en bok. Den er framstilt ved bruk av teknikkene etsninger, koldnål, chine collé og offset. Boberg er billedkunstner utdannet ved blant annet Scuola Internazionale di Grafica di Venezia, Accademia di Belle Arti di Urbino og Universitetet i Oslo.

KL. 16:30 EGIL MARTIN KURDØL og VIDAR SUNDSTØL
I samtale mellom kunstner Egil Martin Kurdøl og forfatter Vidar Sundstøl er Kurdøls artist book og prosjektet «Debris» omdreinigspunkt for et møte mellom tekst og bilde som utforsker kildene for å skape, og bevisstheten knyttet til det å skape. Sundstøl sitt kortessay i boka går i dialog med prosjektet «Debris» ved å beskrive langsomheten som finnes i alle ting utenfor mennesket, mens Kurdøl sitt tegneprosjekt reflekterer hvordan en skapelsesprosess kan pågå over tiår og stadig vende tilbake til seg selv, men ved å bli til noe annet som en likevel står som fremmed overfor. «Debris» er utgitt på forlaget TILT i 2019.

kunstbokscenen_02

Program i messeteltet lørdag 25. mai:

KL. 12:30 VILBORG HOVET
Kva er ei bok? Finst det bøker med eigenskapar så tett knytt opp til mediet bokat vi går glipp av viktige kvalitetar ved overføring til andre medium? Kva kan illustrert litteratur og kunstnarbøker fortelje oss om kva ei papirbok er god til? Vilborg S. Hovet har skrive to bøker om emnet: «Den illustrerte boka. Historia om norsk bokillustrasjon» (Unipub 2011) og «Kva er ei bok? Den illustrerte boka i ei digital tid» (Vidarforlaget 2018)KL. 13:30 BLÅTIMEN (Jannecke Lønne Christiansen og Marit Arnekleiv)
Billedkunstner Jannecke Lønne Christiansen i samtale med billedkunstner Marit Arnekleiv om Christiansens miljøpolitiske prosjekt «BLÅTIMEN»; en serie håndsydde bøker, sydd med japansk stab binding med cyanotypi og poesi av Christiansen og forfatter Erland Kiøsterud. Bøkene har undertitler som «Sted», «Menneske», «Natur» og «Hud». Christiansen er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi og har i mange år arbeidet med foto, maleri, video, poesi og land art-prosjekter.KL. 14:30 DREAMVALLEY (Tina Buddeberg)
Drømmedalen er et relasjonelt og offentlig tilgjengelig kunstverk som undersøker relasjoner mellom menneske, dyr og natur på ulike vis. Det er også en formidlingsarena som når mennesker gjennom kunstneriske, sosiale og helhetlige opplevelser.

KL. 16:30 Trippelpunkt (Anngjerd Rustand og Cathrine Strøm)
Anngjerd Rustand har akkurat laget boka «Et avgrenset, lysende sted» og lanserer den på Bastard. For å markere utgivelsen vil Cathrine Strøm fra Litteraturhus Lillehammer samtale med Rustand om boka og om forlaget Trippelpunkt. Både Rustand og Strøm deltar i paneldebatt om kunstbøkenes posisjon i den litterære offentligheten senere samme dag på Oppland Kunstsenter. «Et avgrenset, lysende sted» er satt sammen av dikt, essay, tegning og maleri, og den er trykket som risografi.

 Kunstbokmessen Bastard 2019, deltakere og bidragsytere


A


Alt går bra - Mimeograph

Alt Går Bra. Kunstnernes eget foto.

Alt Går Bra er en kunstnergruppe som undersøker krysningspunktene mellom kunst og politikk gjennom utstillinger, forestillinger, diskursive arrangementer og publikasjoner. Siden 2015 har de gjennomført og produsert en rekke arrangementer, opplesninger, performancer, forelesninger, studier og publikasjoner, blant annet den pågående internasjonale foredragsrekken Tout Va Bien-series i samarbeid med Bergen Kunsthall/Landmark, fra 2015.

http://www.altgarbra.org


portrett-AEH

Anders Elsrud Hultgreen. Kunstnrens eget foto.

Anders Elsrud Hultgreen is a filmmaker born in 1986. He grew up near a river in the woods of Ringerike. He has studied Film and Art at Bergen Academy of Art & Design, Werner Herzog’s Rogue Film School, Emily Carr University of Art & Design and Nordland Vocational College of Art & Film.

http://www.anderselsrudhultgreen.com


Areal Pink er en utbrytergruppe fra kunstkollektivet Narves1biblioteket og Nasjonal2biblioteket. Gruppen består av Christa Barlinn Korvald, Erlend Peder Kvam og Thor Merlin Lervik, som alle er utdannet i grafisk design og illustrasjon ved Kunsthøgskolen i Oslo.

http://www.narves1biblioteket.no


Audun Lindholm

Audun Lindholm. Foto: Øystein Vidnes.

Audun Lindholm (f. 1980), er ansvarlig redaktør i litteraturtidsskriftet Vagant. Han har siden 1999 drevet mikroforlaget Gasspedal, og var i 2003 en av initiativtakerne til Audiatur –Festival for ny poesi. Seneste utgivelse: Alt menneskelig. En bok om Stig Sæterbakken (2016).  

http://www.vagant.no/


B

Beijing Trondheim er et miniforlag etablert av forfatterne Mathias R. Samuelsen og Rune F. Hjemås i 2013. Forlaget utgir chapbooks og andre lignende publikasjoner av litterær eller kunstnerisk art, samt et årlig tidsskrift for litteratur og kultur. De etterstreber en profil som gjenspeiler forlagets forankring i Trondheim, og har som målsetting gjennom virksomheten å bidra til å synliggjøre og bygge opp under byens litterære miljø. Beijing Trondheim har et spesielt blikk for unge skrivende og litterære talenter.  

http://www.beijingtrondheim.no 


Bjørn Hatterud,Foto Tove Breistein

Bjørn Hatterud. Foto: Tove Breistein.

Bjørn Hatterud (født 1977) er kulturskribent, kunstkritiker, kurator og forfatter av boken Mot Normalt (Samlaget, 2019). Hatterud er fast spaltist i fagtidsskriftet Billedkunst. Og han er også anerkjent for sitt arbeid innen støymusikk.


Bergen Art Book Fair is an international art book and self publishing festival, situated in the city of Bergen, Norway. The fair showcase local, national and international artists and small press publishers.

http://www.bergenartbookfair.no 


portrett

Jannecke Lønne Christiansen. Kunstnerens eget foto.

Blåtimen

Jannecke Lønne Christiansen arbeider som billedkunstner, kunstnerisk konsulent og kunstformidler gjennom utsmykningsoppdrag, utstillinger og prosjekter. Hennes arbeider består av maleri, foto, video og naturmaterialer, og teknikken bestemmes av ideen/uttrykket hun ønsker å få frem og sammenhengen dette står i.

http://www.jlcart.no


 C


Camilla Skibrek

Camilla Skribek. Kunstnerens eget foto.

Camilla Skibrek er billedkunstner og grafisk designer. Hun har en mastergrad fra Kunstakademiet i Oslo. Hun drev i to år publiseringsverkstedet ved Kunsthøgskolen i Oslo og har i dag sitt eget risotrykkeri i Oslo.


Cathrine Strøm  (f. 1978) er født og oppvokst på Lillehammer. Etter studier i Tromsø, Bergen og Frankrike, begynte hun å arbeide som litteraturformidler på Bergen Offentlige Bibliotek. Hun har vært kunstnerisk rådgiver på Bjørnsonfestivalen i Molde, programansvarlig ved Deichmanske bibliotek på Grünerløkka og jobber nå som koordinator ved Litteraturhus Lillehammer. Hun har bred erfaring fra frilansarbeid som samtaleleder og moderator, skribent, oversetter og forlagsredaktør.


Codex Polaris. Kunstnernes eget foto.

CODEX POLARIS er et kunstkollektiv med base i Bergen. Gjennom de siste fem årene har gruppen initiert en serie med kunstnerbokeventer, utstillinger og deltakelser på messer i inn og utland. Gruppen består av Imi Maufe, Rita Marhaug, Randi Annie Strand og Sarah Jost. 

 CODEX POLARIS’ hovedfokus har vært den sensoriske boken. Våre initiativ fokuserer på boken som kunstobjekt, den unike og handverksmessig boken, boken som skulptur eller installasjon. Til Bastard har vi valgt ut kunstnere som i slike bøker også forholder seg til tekst. 

Kunstnere som er med: Ane Thon Knutsen, Monica Aasprong, Tormod Haugland/Annette Kierulf, Johan Solberg, Rita Marhaug, Imi Maufe, Randi Annie Strand 

https://www.codexpolaris.com


flip book nest

cph flip book nest. Kunstnernes eget foto.

cph flip book nest is a traveling gallery for drawn flip books made by Nordic artists. The gallery is initiated and run by artist Christina Bredahl Duelund since 2018.

The gallery acts as an alternative platform for artistic dialog by only allowing communication through drawing, because we believe that pictures contains much more information and complex layers of messages and possibilities of interpretations than you will be able to express in words with the same amount of time it takes to flip the book.

Every time the gallery makes a stop it will pick up more artists and new books made from a new theme.

The artists:

Siri Ahmed Backström – SE, Per Jonas Lindstöm – SE, Lina L. Jordan – NO, Bjargey Olafsdottir -IS, Dres Simon -SE, Bue B -DK, Gitte Bach –DK, Anna Brag -SE, Vibe Bredahl -DK, Christina Bredahl Duelund -DK, Hanne G -DK, Stine Gonsholt -NO, Tore Magne Gundersen -NO, Malene Hartmann -DK, Thomas Holmbäck -DK, Maria Hornshøj -DK, Mette Høyen Andersen -DK, Lena Ignestam -SE, Anette Jensen -DK, Dagmar Radmacher -DK, Cecilia Westerberg -DK

For more information please visit W: cphflipbooknest.com


D


37133154_10214952927472151_9147021670249136128_o

Tina Buddeberg. Kunstnerens eget foto.

DREAMVALLEY

Drømmedalen er et livs- og kunstprosjekt som undersøker relasjon mellom menneske og natur. Etablert i 2006 har det utviklet seg til et sted som åpner for relasjonelle opplevelser for mange besøkende. Men hvordan kan Drømmedalen’s budskap nå ut og berøre en bredere offentlighet? Svaret er: på bok! I 2021 er Drømmedalen invitert til separatutstilling på Kunstbanken Hedmark Kunstsenter sammen med Ingrid Bok og Carina Hedén. Til utstillingsåpningen planlegges utgivelse av en bok om Drømmedalen.

http://www.dreamvalley.no


E


Edy Poppy,foto Julie-Christine-Krøvel

Edy Poppy. Foto: Julie Christine Krøvel.

Edy Poppy (f. 1975) vokste opp på en gård i Bø i Telemark, men har bodd flere år i Montpellier, London og Berlin, samt tilbrakt lange perioder i Buenos Aires, Lipari, Rekjavik og Rio. Hun har publisert en rekke tekster i antologier og tidsskrift både nasjonalt og internasjonalt. I 2005 debuterte hun med romanen Anatomi. Monotoni. Den har blitt oversatt til tysk, italiensk, finsk, polsk og engelsk. I 2011 utga hun novellesamlingen Sammen. brudd. Begge publikasjonene er gitt ut på Gyldendal.


 F


Faceless artist

Kunstnerens eget foto

Faceless Artist brings more exposure to artists and give the public a window into the artist practice and work. The fanzine contains interviews with artists from the Norwegian art scene and present their work and artistic process.  

https://www.facelessartist.com 


FallandBooks

Falland Forlag. Kunstnernes eget foto.

Falland Forlag er et lite, ideelt forlag, som drives av billedkunstner Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang og komponist Kjell Samkopf. Forlaget startet opp sin vikrsomhet i 2015 og har adresse på Falland i Søndre Land.

Falland Forlag utgir kunstbøker og CD-er, samt bøker med tilknytning til permakultur og naturkunnskap.

http://www.samkopf.no/falland.php


G


GilkaQTLT#1-foto

Kunstnerens eget foto.

Gilka was established in 2005 to publish Geir Egil Bergjord’s photo books. Most titles are still available. For prices and postage please send an e-mail to post(at)gilka.no. Please visit Geir Egil Bergjord’s web-portfolio: www.bergjord.com

http://www.gilka.no


H


Hedda R A

Hedda Roterud Amundsen. Kunstnerens eget foto.

Hedda Roterud Amundsen  (b. 1989) is based in Oslo, Norway.
Amundsen’s work focuses on the re-construction of visual material juxtaposed by intimate personal experiences. She aims to deconstruct potential visual/textual binary opposition: since most of our experience of media is a hybrid of texts, images, and sounds, rather than pure states of any one mode. She works in various media such as installation, digital collage, video, performance and text – and her projects usually overlaps and intertwines. Humor and visual culture (as a system) are modes of inspiration for her work, often incorporating elements from perceived “low” culture. The experience of everyday life within this framework, navigating and negotiating meaning, creates the context of her work.

https://heddaramundsen.com


K


Kai Arne Kirkebø (f.1979) lives and works in Bergen/Lillehammer, Norway. He attended the Master programme at the Bergen Academy of the Arts. Kirkebø is mainly working with drawing within images, video and books/fanzines. He is known for his characteristic detailed utopian city-visions, and slap-stick aesthetics with subtle scenes from everyday life. His works are presented in a wide range of Norwegian and international galleries and artist-run spaces.

https://www.kayarne.net


Scandinavian Kunstforum is an independent art magazine with two annual editions. It is a wide-range publication, including reports, interviews and essays. Our agenda is to create an open space for debate and discussion on culture and art in the Nordic countries. Scandinavian Kunstforum is the only Nordic magazine covering contemporary art, modern and historical art and culture.

Scandinavian Kunstforum is distributed by Vice Versa Publishing. 

http://kunstforum.as 


Tidsskriftet Kunsthåndverk er det eneste magasinet i Norden som dekker fagområdet kunsthåndverk. Det er også et av Norges mest tradisjonsrike tidsskrift for visuell kunst, med førsteutgaven datert 1980.  Tidsskriftet har som formål å visualisere, orientere, overraske og sette fagområdet kunsthåndverk i perspektiv gjennom reportasjer, utstillingsanmeldelser, intervjuer og essays.  Tidsskriftet utgis av Norske Kunsthåndverkere, og kommer ut fire ganger i året.  Redaksjonsrådet består av Marianne Zamecznik, Lars Sture, Marit Lønning Reiten, Solveig Lønmo og Tora Endestad Bjørkheim. 

http://www.kunsthandverk.no 


Kva er ei bok? tar for seg norsk, kunstnarillustrert skjønnlitteratur etter år 2000, på jakt etter kvalitet og eventuell nyskaping. Eit viktig funn er auka bruk av teikneserie til roman og biografi. Det har gjort det nødvendig å stille spørsmålet: Kva er eigentleg ein teikneserie? Nokre kunstnarar har tatt eit lengre steg bort frå det tradisjonelle og lagar artists’ books, lydverk og bokskulptur. Andre sentrale tema er forholdet ord/bilde, typografi, visuell poesi, bilderoman – og framfor alt det store spørsmålet: Vil papirboka overleve? 

http://vidarforlaget.no/boker/kva-er-ei-bok-den-illustrerte-papirboka-i-ei-digital-tid 


L


Lillehammer Kunstmuseum er regnet for å være et av landets mest betydelige kunstmuseer og ligger midt i Lillehammer sentrum. Museet har en kunstsamling med flere høydepunkter fra norsk kunsthistorie fra 1800-tallet frem til i dag. Det kan nevnes Johan Christian Dahl, Adolph Tidemand, Hans Gude, Christian Krohg, Erik Werenskiold, Frits Thaulow, Edvard Munch m.fl.

https://lillehammerartmuseum.com


M


Marcus Bøhn er redaktør i forlaget Orkana og medredaktør i kunstbokforlaget Uten Tittel, og har en master i filosofi. Han har jobbet med bøker over et vidt spekter, og kan det meste om bokproduksjon


Marianne Boberg

Marianne Boberg. Kunstnerens eget foto.

Marianne Boberg ​er grafiker, og har koldnål som sitt foretrukne verktøy. Tematisk har hun lenge vært opptatt av minner og erindringer og hvordan de blir bearbeidet; Noe husker vi veldig tydelig, andre minner skimter vi knapt konturene av. Den måten hun bearbeider sitt billedmateriale har mange paralleller til hvordan erindringen arbeider, der valører kan endres og billedmateriale dukke opp i stadig nye konstellasjoner.

https://marianneboberg.weebly.com


MULTIPRESS Multipress er et kunstnerdrevet forlag med base i Oslo, som ble etablert i 2000. Forlaget fungerer som en platform for diskusjon og bokproduksjon for drifterne og kunstnere de velger å sammarbeide med. Multipress fokuserer hovedsakelig på fotobøker og står blant annet bak den pågående serien Angle 1-90°. 

http://multipressforlag.com 


O


Oppland Kunstsenter ble etablert i 1986 og er et regionalt senter og visningssted for samtidskunst. OK er også et kompetansesenter for offentlige kunst- prosjekter, og initierer kunstfaglige arrangementer og samtaler.

Gjennom utstillinger og arrangementer bidrar senteret til utviklingen av samtidskunstfeltet både lokalt, regionalt og nasjonalt. Oppland Kunstsenter eies av Billedkunstnerne i Oppland(BKO) og Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge (NK-Øst), og inngår i det nasjonale nettverket Kunstsentrene i Norge (KiN).

http://kunstopp.no


P


Per Jonas Lindström. Kunstnerens eget foto.

Per Jonas Lindström er billedkunstner, bosatt i Oslo og i Tistedal. Han har markert seg gjennom et langt kunstnerskap med utstillinger og kunstoppdrag ved en rekke anerkjente samtidskunstinstitusjoner både i Norge og i utlandet. I nærmere 30 år har han arbeidet med kunstbøker (artist books) som unike kunstverk og i små opplag.  

http://artistbookarkivet.com 


R


Rannveig1

Rannveig Funderud. Foto: Mia Regine.

Rannveig Funderud

Apofenia handler om tendensen til å tillegge mening i tilfeldige mønstre, og er en samling av prikketegningprosjektet jeg har vært opptatt av de siste årene. Metoden er repetitiv, konturløs og gradvis, og for hver gjentakelse kommer det fram noe nytt. Boka består av fire kapitler i en progresjon som kretser rundt tilblivelse, streben, metamorfose og forståelse. Eksponentiell vekst, ensidig innfylling, intuitiv utbrodering og hensiktsmessig tilnærming. Hvert kapittel har sitt eget regelsett som legger til rette for at tegneprosessen utvikler seg på ulike måter. Tegning som spor av en prosess med fysiske materialer og konkrete arbeidsmetoder, eller en representasjon av noe annet. Mellom intensjon og tilfeldigheter, hva er det som oppstår? Formatet er 22x22cm, innhold på 96 sider og forskjellig papirtype til hvert kapittel. Opplag på 750 eksemplarer.

http://www.rannveigfunderud.com


Rogaland Kunstsenter er en selvstendig, kunstnerstyrt formidlings- og faginstitusjon for visuell kunst, og medlem av det landsomfattende nettverket Kunstsentrene i Norge. RKS utvikler og gjennomfører kunstprosjekter i offentlig og private rom, driver fagutvikling, verner om den kunstneriske ytringsfriheten, og er et kompetansesenter for fylkets profesjonelle kunstnere. RKS ble stiftet i 1978 og er organisert som en forening med to medlemmer: Bildende Kunstneres Forening Rogaland (BKFR) og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge, Rogaland (NKVN-R).


RandiStrand

Randi Strand. Kunstnerens eget foto.

Randi Strand er født i Ytre Namdal 1962 bor og jobber i Oslo. Hun er utdannet fra Høgskolen for Kunsthandverk og Design, hovedfag i grafikk i -92, og Kunstakademiet i Lisboa. Skrift, språk og sanseerfaringer er sentrale element i hennes arbeider. I sitt arbeid utforsker hun forholdet mellom våre sanser.  Ideene er realisert i ulike medier og teknikker; kunstnerbøker, grafikk, installasjon, landart, foto og video. Hun har hatt mange separat- og kollektivutstillinger i inn- og utland, og er innkjøpt av bl.a. Nasjonalgalleriet og KODE kunstmuseum.

http://www.randistrand.no


S


SMØR Press is an independent and small publishing house based in Trondheim. It is founded and run by the artist Carlos A. Correia and the designer Joana Bruno. Self-oriented for art related books using Risography as a strong and unique technique. 

http://smorpress.com 


Sophie Rodin

Sophie Rodin. Kunstnerens eget foto.

Sophie Rodin

I sin kunstpraksis arbeider Sophie Rodin med å utforske den visuelle kunstens muligheter til å skape felles plattformer og erfaringer. Gjennom deltakende observasjon og ved å invitere til tegneworkshops med mennesker som av ulike grunner er på flukt, ulike steder i verden, får hun innblikk i folks liv og erfaringer og skaper samtidig en møteplass på tvers av bakgrunn, alder og politikk/religion. Et gjennomgående tema i hennes kunstneriske prosjekt er situasjonen for flyktninger i Norge, i land i Øst Afrika og i Midtøsten. Hun ser på strukturer som styrer hvor og hvorfor folk flykter og erfaringer og opplevelser knyttet til flukt og migrasjon.

https://www.sophierodin.no/artistbooks.html


Sverres Zine

Sverre Strandberg. Kunstnerens eget foto

Magasinprosjektet Sverres Zine startet opp av kunstner og fotograf Sverre Strandberg for 3 år siden.  Navnet på publikasjonen er inspirert av fanziner i DIY­ånd. Hver utgave tematiserer på sin måte sansing, og opplevelse knyttet til fotografering. De første utgavene består alle av dobbelteksponerte bilder tatt henholdsvis på Ikea, i Disneyland Paris og på Norsk folkemuseum. De neste utgavene, nr. 5 og 6, er remixer av disse. Mens fra nr. 7­9 skifter fanzinen karakter: hovedmaterialet er nå stockfoto (generelle bilder) som i seg selv ikke har et gitt narrativ. Disse blir satt opp mot hverandre på bakgrunn av grafiske kvaliteter slik at de gir hverandre en kontekst. Tilnærmingen er et spennende møte mellom det håndlagde magasinet og de sterkt upersonlige bildene. Planen for Sverres Zine er den skal vokse til en større samling i kommende år der alle nummerne perspektiverer hverandre. Det foreligger nå 9 utgaver. Det er planlagt et bonusnummer til Bastard.

https://www.sverre-strandberg.com


Synnøve Persen, foto Susanne Hætta

Synnøve Persen. Foto: Susanne Hætta

 Synnøve Persen er en samisk billedkunstner og forfatter. Persen er nominert to ganger til Nordisk råds litteraturpris for det samiske språkområdet, og har hatt en lang rekke gruppe- og separatutstillinger. I 2018 mottok hun Norsk kulturråds ærespris for sitt mangeårige kunstneriske virke nasjonalt og internasjonalt og hennes innsats for å løfte samisk kunst, språk og identitet.

http://www.synnovepersen.no


 T


Tekstbyrået

Tekstbyrået. Kunstnernes eget foto.

Tekstbyrået arbeider med tekst i ulike former og faser. I tillegg til å være et uavhengig forlag tilbyr vi redaksjonelle tjenester, som oversettelse og tekstredigering. Tekstbyrået drives av Nina Schjønsby og Halvor Haugen.

http://www.tekstbyraet.no


Tharaniga.Oda Berby

Tharaniga Rajah. Foto: Oda Berby.

Tharaniga Rajah er rogalending, forfatter og skribent med tamilsk familiebakgrunn. Hun har gjort seg bemerket med sin første roman Det er lenge til skumring, som er en samisk dystopi, utgitt på Samlaget i 2018.


Bokserien TILT utgis av Harpefoss hotell. Utgangspunkt for serien er skjønnlitterære essays, sakprosa og kunstprosjekter med vekt på nye plattformer for kunstnerisk produksjon, kritikk og undersøkelse. TILT er også en samlebetegnelse på tverrfaglige samarbeid og prosjekter produsert og initiert av kunstsenteret Harpefoss hotell, i formater som film, kunst i offentlige rom-prosjekter, podcast, osv. 

https://www.harpefosshotell.no 


OlssonTommy. Rolf M. Aagaard

Tommy Olsson. Foto: Rolf M. Aagaard

Tommy Olsson (1963) er billedkunstner, kunstkritiker, kurator, musiker, selvutnevnt pornograf og for tiden fast kunstanmelder i Klassekampen. Han har tidligere gitt ut essaysamlingene Knust (2008), og Gift (2010), og har skrevet/skriver for en rekke fagtidsskift og aviser, som Billedkunst, Kunstkritikk, Kunstforum og Morgenbladet.


Tore Magne Gundersen er utdannet ved Statens Kunstakademi (Oslo) og Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (Oslo). Han arbeider i et ekspressivt og personlig formspråk i teknikker som maleri, skulptur, tegning, grafikk og tekstil. Arbeidene hans uttrykker subjektive erfaringer av allmenne og universelle temaer, følelser og tanker som til vanlig opererer i underbevisstheten og som ikke enkelt lar seg kategorisere eller artikulere, som angst, isolasjon og identifikasjon med natur.

http://www.toremagnegundersen.com


Anngjerd–Rustand, foto Eirik Lande

Anngjerd Rustand. Foto: Eirik Lande.

Trippelpunkt drives av billedkunstner Anngjerd Rustand.

https://cargocollective.com/trippelpunkt/Om-Trippelpunkt


 U


Uten Tittel   is owned by Orkana Academic Press and the artpublisher Teknisk Industri. These two publishers have an impressive collective knowledge about publishing books on art, academic littrature and culture. Our ambition is, In collaboration with artists, institutions and professional in the creative field, to make better art books.


V


Vagant er et uavhengig tidsskrift om litteratur, kunst, musikk, ideer og samtidsdebatt. Vagant ble grunnlagt i Oslo i 1988 og har i dag en panskandinavisk redaksjon med hovedkontor i Berlin. Under Bastard lanseres et dobbeltnummer på 240 sider, den første utgaven siden tidsskriftet løsrev seg fra Cappelen Damm.  

http://www.vagant.no 


Valgfri Virkelighet

Valgfri Virkelighetsoppfatning Forlag 

Valgfri Virkelighetsoppfatning Forlag har som mål å utgi kunstbøker/artistbooks i mindre opplag, men også bøker av “ikke-kunstnere” som kan defineres som verdifulle innenfor VVFs rammer. I tillegg vil forlaget gi ut film, lyd og andre høyst valgfrie; SAK.


Viborg Stubseid Hovet. Privat foto.

Vilborg Stubseid Hovet (f. 1939) er dr.art. og cand.philol. med kunsthistorie, norsk, fransk og idéhistorie. Ho har undervist i høgskole, vidaregåande skole, vore programsekretær i NRK og har tidlegare gitt ut Den illustrerte boka. Historia om norsk bokillustrasjon, om kunstnarillustrert litteratur frå ca. 1200 til 2000.


Vi ser på kunst

Vi ser på kunst er et uhøytidelig kunstblad av Andreas Breivik og Victoria Duffee, designet av Sara Risvaag. Siden våren 2016 har vi publisert tekster som word-dokumenter på Facebook, utviklet nettside, arrangert et hektisk talkshow på Sentralen i Oslo og utgitt to trykkede publikasjoner. Tekstene våre har ofte form av en samtale, de er korte, lettleste og forhåpentligvis morsomme. Med en litt banal, men faglig fundert tilnærming til kunst ønsker vi å gi mer plass til umiddelbare inntrykk, intime bekjennelser og nyttig irritasjon, enn vidløftige analyser.

viserpaakunst.com

Instagram: @viserpakunst


Ø


Østlandsutstillingen  er en årlig åpen, juryert landsdelsutstilling som viser og formidler samtidskunst i de syv Østlandsfylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Vestfold og Østfold.

Østlandsutstillingen  ble initiert av kunstnerorganisasjonene i de syv fylkene  på Østlandet i 1978, og den første Østlandsutstillingen ble vist  i 1979 i Galleri F15, Sandefjord Kunstforening og Lillehammer Bys malerisamling og de Sandvigske samlinger.

Østlandsutstillingen er en av fem landsdelsutstillinger i Norge og finansieres av fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Vestfold og Oslo kommune gjennom Østlandssamarbeidet.

Østlandsutstillingen har gjennom Østlandssamarbeidet fått kontakt til Schleswig-Holstein og etablert samarbeidsprosjekter  med delstatens kunstnerorganisasjon.

https://www.ostlandsutstillingen.no