Kunstbokmessen B*stard er et årlig arrangement i regi av Oppland Kunstsenter under Norsk Litteraturfestival i Lillehammer som utforsker skjæringspunktet mellom visuell kunst og litteratur, med et særlig fokus på selvpublisering. Messen består av aktuelle publikasjoner, samtaler, presentasjoner og verksteder der disse to feltene bryter inn i hverandre. Messen arrangeres for 7. gang i 2023 den 25. til 27. mai. Årets hovedtema er “Åskape en egen verden – selvpublisering og distribusjon i det norske kunstbokfeltet”.

Oplandia senter for samtidskunst formidler og distribuerer kunstbøker digitalt og fysisk gjennom hele året via kunstbokhandelen B*stard.

B*stard har som målsetting å være et samlingspunkt for kunstbokfeltet i Norge som synliggjør og formidler kunstbøker overfor et bredt, allment, kulturinteressert publikum. Messen er en møteplass, en distributør og et utstillingsvindu for overlappinger mellom litteratur og visuell kunst. Vi representerer det norske kunstbokfeltet i hele sin bredde, og messen utvider og utforsker kunstbokformatet og hva en kunstbok kan være; fra fanziner eller kunstboken i kassettformat – til monografier og skjønnlitteratur skrevet av samtidskunstnere; B*stard formidler kunstbokens mange hybridformater der visuell kunst og litteratur overlapper. Messen retter oppmerksomheten mot kunstboken som et mangslungent og samtidig egenartet fenomen, der kunstneriske uttrykk trer frem i offentligheten gjennom et vell av ulike formater og teknikker.

Deltakere på kunstbokmessen B*stard 2023

A-project, Aggregat forlag, André Gali, Andrea Grundt Johns, Anna Weilhartner, Anne-Lise Stenseth, balkong, Black Snow Press, Bobrikova & de Carmen, Boel Christensen-Scheel, Cecilie Tyri Holt, Christina Bredahl Duelund, Codex Polaris, Egil Martin Kurdøl, Eivind Reierstad, Eivind Slettemeås, Elin Maria Olaussen, eller med a, epic.no, Eva Laila Hilsen, Fakir forlag, Franzisca Siegrist, Geir Tore Holm, Grieg Wyller forlag, Halden Bookworks, Hanne Grieg Hermansen, Hedda Roterud Amundsen, Hege Vadstein, Helene Duckert, Hilde Tørdal, Hverdag Books, Inger Lise Libakken, Ivan Dujmusic, Jan Christensen, Jannecke Lønne Christiansen, Jessica Williams, Johan Solberg, k.ø.s. forlag, Kim Svensson, KORO, Kunstpodden, Kunstsentrene i Norge, Kurt Johannessen, Line Bøhmer Løkken, Lotte Grønneberg, Marcus Bøhn, Maria Hornshøj, Maria Vagle, Maria Veie Sandvik, Marianne Mannsåker, Mariken Kramer, Marit Arnekleiv, Marit Kristine Flåtter, Marte Aas, Martinka Bobrikova, Merete Hovdenak, Monica Westvold, Morten Andersen, Multipress, Museumsforlaget, Nora Adwan, Norsk kunstårbok, Ola Rindal, Oscar de Carmen, Papirbruget, Paul Brady, Per Jonas Lindstrøm, Permafrost press, PJW, Pop Up Lab, Radha Pandey, Randi Annie Strand, Renuka Rajiv, Ron Sluijk, røyne forlag, Senter for keramisk kunst, Silje Eugenie Strande Øktner, Silje Heggren, Siri Hermansen, Siri Vinterly, Susanne Christensen, Søssa Jørgensen, Ted M. Granlund, Tekstallmenningen, TILT, TKS FORLAG , Torbjørn Kvasbø, Torpedo Press, Una Line Ree Hunderi, Uten tittel, Zeth Forlag, Zoya Taylor

Program

Sted: Oppland Kunstsenter, Kirkegata 68, Lillehammer

Torsdag 25.5. kl. 18 Offisiell åpning av Kunstbokmessen B*stard 2023

Torsdag 25.5. kl. 19 Kritikk av kritikken. Med Jan Christensen, Helene Duckert og programleder i Kunstpodden, Cecilie Tyri Holt

Torsdag 25.5. kl. 20 Halden Bookworks presenteres bokkunstnere fra India og USA. Med Radha Pandey og Johan Solberg.

Fredag 26.5. kl. 12 Kunstnerpresentasjon med Renuka Rajiv

Fredag 26.5. kl. 13 Deltakerpresentasjoner. Tre av årets B*starddeltakere presenterer sin kunstbokpraksis

Fredag 26.5. kl. 18.30 Zoya Taylor / Longing and Belonging. Med Zoya Taylor og kunsthistoriker Cecilie Tyri Holt

Fredag 26.5. kl. 19.30 Kunstsentrenes Vekselstrøm, et dypdykk i kunstnerstyrt formidling. I samarbeid med KiN og Museumsforlaget.

Lørdag 27.5. kl. 10-12 Familieverksted, Pop Up Lab, lag din egen pop-up-kreasjon!

Lørdag 27.5. kl. 12.15 Diatribe #15, om publikasjonene Overhopp og En kopp gir tilbake. Med Marit, Kristine Flåtter, Boel Christensen-Scheel og Eivind Slettemeås 

Lørdag 27.5. kl. 13.15 Å skape en egen verden -selvpublisering og distribusjon i det norske kunstbokfeltet. Jessica Williams fra Hverdag Books i dialog med Lotte Grønneberg fra eller med a og Elin Maria Olaussen fra Torpedo Press, Radha Pandey og Johan Solberg fra Halden Bookworks og Vilde Andrea Brun fra Kunstbokhandelen B*stard.

Lørdag 27.5. kl. 18.30-20.00 Deltakerpresentasjoner. Seks av årets B*starddeltakere presenterer sin kunstbokpraksis

Lørdag 27.5. kl. 20 B*stardfest med DJ Giraffo

Nettsted:

https://www.bastardbok.no