Kunstkritikk_b_

Kunstbokmessen Bastard 2020

Vi har transformert den fysiske utgaven av kunstbokmessen B*stard 2020 til en digital versjon som foregår 29.5.-31.5.2020 på bastardbok.no. Når publikum ikke kan besøke oss fysisk slik de pleier under litteraturfestival og kunstbokmesse, vil vi på Oppland Kunstsenter komme til dem! Gjennom tilstedeværelse på digitale flater, og personlige invitasjoner. Vi sender ut 350 festivalbånd og invitasjoner i posten til nye og gamle venner av kunstbokmessen B*stard.

På nettsiden vises et vitalt utvalg av kunstbøker fra småforlag og enkeltkunstnere. Mange av bøkene går det an å se på/bla i via små videosnutter, og det er enkelt å handle direkte fra nettsiden. I en tid der mange er mer hjemme enn de pleier, og enkelte ikke kan forflytte seg utenfor den private sonen, kan kunstbøker være en annerledes og oppkvikkende kunstopplevelse! For småforlagene og kunstnerne er dette en kjærkommen mulighet til å generere inntekter i en ellers økonomisk krevende situasjon.

Noe av det du kan finne på B*stard 2020 er et samarbeidsprosjekt mellom Hanne Borchgrevink og og en rekke lydkunstnere og musikere, blant annet Maja Ratkje. Her finnes Hedda Roterud Amundsen sin visuelle og tekstlige poesi i bøker som eksploderer av farger og energi, sammen med det konseptuelle verket «Everything I Have Ever Written» av Øystein Wyller Odden og den ferske utgivelsen til TILT med billedkunstner Marit Arnekleiv og forfatter Eivind Evjemo, og en lang rekke andre små perler av noen kunstbøker.

B*stard har som målsetning å være både et utstillingsvindu og en distributør for den viltvoksende underskogen av publikasjoner som utgjør kunstbok- og småforlagsfeltet. Messen utforsker skjæringspunktet mellom visuell kunst og litteratur. Vi vil løfte frem glemte bøker som har vært lagret i skrivebordsskuffer og på atelierer i årevis av mangel på distribusjonskanaler, sammen med helt nye kunstneriske ytringer i bokform. Vi mener at kunstboken er et altfor lite kjent utstillingsformat som fortjener nye lesere, og mer oppmerksomhet i offentligheten.

Kunstbokmessen B*stard er et årlig arrangement i regi av Oppland Kunstsenter under Norsk Litteraturfestival som utforsker skjæringspunktet mellom visuell kunst og litteratur. Messen er en arena for salg og formidling av kunstbøker. Fagprogrammet består av  samtaler og presentasjoner der disse to feltene bryter inn i hverandre. Messen arrangeres for 4. gang i 2020 med tilskudd fra Kulturrådet, Fritt Ord og Innlandet fylkeskommune.
Deltakere og bidragsytere til kunstbokmessen B*stard 2020:

Ina Otzko, Blokk Forlag, TEXSTgroup, Hedda Roterud Amundsen, Lillehammer Kunstmuseum, cph flip book nest, Norsk Kunstårbok, Black Snow Press, Volt, Eivind Reierstad, Uten tittel, Dreamvalley, Babel Bok, LevArtText, Morten Haugmo, Røyne, Torpedo Press, Eva Laila Hilsen, Bjørn Hatterud, Hanne Borchgrevink, Lord Jim Publishing, Teknisk Industri, Multipress, Per Jonas Lindström, TILT, TransFe:r Forlag, Beijing Trondheim, Ugly Duckling Presse, Inger Wold Lund, Trippelpunkt, OVO press, Flamme Forlag, Pamflett, Kurt Johannesen, Nordic Art Press, Valgfri Virkelighetsoppfatning Forlag, Kunstpodden, Marit Arnekleiv, Patrick Huse, Øystein Wyller Odden, Hans Christian Borchgrevink Hansen, Hilde Aagaard, Elephant Kunsthall, Mona Gjessing, Kjetil Røed, Hedda Grevle Ottesen, Cecilie Tyri Holt, Susanne Christensen, Martin Sæther, Tove Kommedal, Hans Kristian Borchgrevink Hansen med flere…

Fredag 29. mai lanseres 5 programposter på bastardbok.no, en hver time fra klokken 10 til kl. 14:

Diatribe #5, en kritikersamtale om 3 kunstbøker på kunstbokmessen B*stard 2020 

I samarbeid med Kunstpodden arrangerer kunstbokmessen B*stard en kritikersamtale som tar utgangspunkt i 3 kunstbøker fra årets digitale messe. Programposten distribueres som podkast og video.

Koblinger mellom den Norske- og den latinamerikanske underskogen

Forlaget og magasinet Beijing Trondheim har laget et spesialnummer om latinamerikansk litteratur. Bendik Vada skriver et essay til digital B*stard 2020 om dette temaet.

Distribusjon av kunstbøker, en samtale i tekstform

Ugly Duckling Presse (US) samtaler med Nordic Art Press (NO) om vilkårene for distribusjon av kunstbøker i et nordisk og internasjonalt perspektiv. Susanne Christensen er samtaleleder og redaktør.

Mjøsa rundt med mor, opplesning av Bjørn Hatterud

Opplesningen presenteres i videoformat.

Visning av filmene «APOLOGY / OMFORLATELSE / ADDET ÀNDAGASSI» og «CHERNOBYL MON AMOUR» av Siri Hermansen/Black Snow Press

Kunstbokmessen B*stard har gleden av å presentere to av filmarbeidene til Siri Hermansen knyttet til hennes publikasjoner på forlaget Black Snow Press.