Post- og besøksadresse

Kirkegata 68
2609 Lillehammer

 

Åpningstider

Onsdag – Søndag 12.00 til 16.00

 

Organisasjonsnummer        

Oppland Kunstsenter
Org.nr.: 971 298 162

 

Telefon og e-post

Daglig leder, Vilde Andrea Brun: Tlf. 971 22 422 (09:00 – 16:00)  E-post: post@kunstopp.no

Prosjektkoordinator Siri Leira: prosjekt@kunstopp.no  

Oppland kunst i offentlig rom (OKIOR): okior@kunstopp.no

Styreleder,  Ellen Larsson: E-post: ellen_larsson@hotmail.com