Post- og besøksadresse

Kirkegata 68
2609 Lillehammer

 

Åpningstider

Onsdag – Søndag 12.00 til 16.00

 

Organisasjon        

Oppland Kunstsenter
Org.nr.: 971 298 162

Telefon og e-post

Daglig leder, Vilde Andrea Brun

Tlf. 971 22 422 (09:00 – 16:00)  E-post: post@kunstopp.no

Siri Leira, prosjektkoordinator: prosjekt@kunstopp.no

Siri Leira, leder for Oppland kunst i offentlig rom (OKIOR): okior@kunstopp.no

Styreleder,  Mads Andreas Andreassen:

Mobil: 91704802  E-post: a.m.andreassen@gmail.com