Randi Liliequist, Overgang. Foto: Jannecke Lønne Christiansen.
del-3_-sermonirom-randi-liliequist_foto-jlc
Valdres lokalmedisinke senter tok i 2014 kontakt med OKIOR (Oppland Kunst i Offentlig Rom) med ønske om å få oppnevnt en konsulent. OKIOR valgte billedkunstner Jannecke Lønne Christiansen, som er en av fylkets utdannede konsulenter, til jobben. En kunstkomitee ble opprettet og en kunstplan utarbeidet. Ved hjelp av kunstplanen ble det søkt om og bevilget støtte fra KORO. 
 Det etablerte kunstutvalget utformet en kunstplan med inndeling av prosjektet i tre deler med ulike utvelgelsesmetoder for kunsten. Det ble seinere utvidet til 4 deler. Planen inneholder beskrivelse av bygget, prosjektet og utvelgelsesmetode, samt budsjett, finansieringsplan og framdrift. Den overordnede idéen har vært: 

«Kunsten i VLMS skal vekke begeistring og tilhørighet, gi energi, gode opplevelser for pasienter, pårørende og ansatte. Den skal være framtidsrettet, overraskende og inkluderende». I utvelgelsen av kunst og kunstnere har det værtønskelig med lokal tilknytning og stedstilpassning og det er lagt stor vekt på kunstnerisk nivå og profesjonalitet hos kunstnerne. 

Prosjektets budsjett ble tilslutt 3150 000.

Valdres lokalmedisinke innvidde november 2016 kunst av ; Del 1: Arve Rønning, Del 2: LIv Rygh, Monika Hansebakken, Tron Kittelsen, Eva Laila Hilsen, Lesley Aires,Dag Gimle og Knut Olav Dokken. Del 3 :Cathrine Kullberg, Randi Liliequist og Britt Smelvær. Del 4: Liv Rygh, Monika Hansebakken, Rune Hammerstad og Eva Laila Hilsen.

I tilegg ble det kjøpt inn grafikk av 17 forskjellige kunstnere.

del-1-arve-ronning_menneske-og-natur-2_foto-jlc

Arve Rønning, Menneske og natur. Foto: Jannecke Lønne Crsitiansen

del-1arve-ronning_menneske-og-natur-1-foto-j-l-c

Arve Rønning, Menneske og natur. Foto: Jannecke Lønne Crsitiansen

del-2_knut-olav-dokken-foto-liv-rygh

Knut Olav Dokken. Foto: Liv Rygh

del-3_-britt-smelvaer_foto-jlc

Britt Smellvær.. Foto: Jannecke Lønne Cristiansen

del-3-cathrine-kullberg-vlms-foto-jlc-jpg

Cathrine Kullberg. Foto: Jannecke Lønne Crsitiansen