Kunstprosjektet ForankraFri av billedkunstner Egil Martin Kurdøl ble nylig ferdigstilt og plassert nedenfor Nufsfonn i Lom kommune på ca. 1700 moh. Oppland Kunstsenter har bidratt økonomisk til realiseringen av prosjektet gjennom et produksjonsstipend tildelt i 2016.

I det råeste mest forrevne og utilgjengelige brelandskap finner jeg størst ro, trygghet og frihet.
Dette landskapet gir meg en tilstand av: forankring/tilhørighet -frihet/letthet. ForankraFri.
Paradoksalt nok gir jeget utrykk for denne tilstanden gjennom høyteknologiske objekter – en stålskulptur i form av et anker og en propell, forbundet til hverandre med en solid kjetting”.

Egil Martin Kurdøl er billedkunstner og land art–kunstner. Han arbeider hovedsaklig ute i naturen med skulptur og installasjoner, men også med offentlig utsmykking, tegninger og fotografi.

https://www.kurdoel.no

Bildene er gjengitt med tillatelse fra kunstneren.