12 kunstnere, 18 steder, 23 kunsthendelser

Deltagende kunstnere:
Anna Charlott Österberg
Ansgar Ole Olsen
Egil Martin Kurdøl
Hedda Roterud Amundsen
Hilde Aagaard
Jana Winderen
Line Løkken
Marianne Stranger
Markus Li Stensrud
Tina Jonsbu
Wenche Kvalstad Eckhoff
Johannes Engelsen Espedal


Initiativet til prosjektet kom fra kunstner Egil Martin Kurdøl, Lillehammer. Dette prosjektet er knyttet til et spesielt landskapsfenomen, innsjøen Mjøsa.

Kunstprosjektet skal utvikle stedskunst av høy kvalitet med Mjøsa som utgangspunkt. Prosjekteierne, Oppland og Hedmark fylkeskommuner, ser det som verdifullt at det fokuseres på Mjøsa som geografisk, miljømessig, historisk, kulturelt og sosialt fenomen.

Ett av målene med prosjektet er å løfte fram Mjøsa ved hjelp av kunst. Prosjekteierne ser også en egenverdi i samhandling mellom ulike administrative enheter rundt Mjøsa, som har bundet oss sammen i fortida og binder oss sammen i framtida.

Alle de sju kommunene som grenser til Mjøsa er samarbeidspartnere.

Dokumentasjon av alle kunstverkene kan lastes ned som PDF-fil her: Mjøsa – et kunstprosjekt bildeserie

Mer informasjon finnes her: Kulturnett Oppland