kunstbokscenen_01

Program i messeteltet fredag 24. mai:
KL. 12:30 RANDI STRAND
Randi Annie Strand vil presentere sin bok «99/9 Vestervik». «99/9 Vestervik» er utgitt på LevArText i 2019. Regnskapsbilag for småbruket kunstneren vokste opp på utgjør den visuelle og narrative bærebjelken i boka. Gjennom tilbakeblikket speiles forskjellene mellom datidas og samtidas levesett, forvaltning av jord og naturressurser. Boka har også en tekst av statsviter, forfatter, samfunnsdebattant og bonde Svenn Arne Lie. Strand er billedkunstner, utdanna fra Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har jobbet i ulike teknikker og media, men kunstnerboka har hele veien vært hennes hoveduttrykk.

KL. 13:30 FACELESS ARTIST (Anders Nygaard og Bjørn Båsen)
Faceless Artist er en fanzine som intervjuer kunstnere fra den norske samtidskunstscenen. Fanzinen ble startet i 2015 av Anders Nygaard og har siden da utgitt 11 nummer. På Bastard vil han ha en kort presentasjon av Faceless Artist og snakke litt om arbeidet med den siste utgivelsen – «Faceless Artist No. 12» med kunstneren Bjørn Båsen.

KL. 14:30 MARIANNE BOBERG
Billedkunstner Marianne Boberg presenterer sin bok «Tanker i sky». Boken kan beskrives som et objekt i grenselandet mellom et selvstendig kunstobjekt og en bok. Den er framstilt ved bruk av teknikkene etsninger, koldnål, chine collé og offset. Boberg er billedkunstner utdannet ved blant annet Scuola Internazionale di Grafica di Venezia, Accademia di Belle Arti di Urbino og Universitetet i Oslo.

KL. 16:30 EGIL MARTIN KURDØL og VIDAR SUNDSTØL
I samtale mellom kunstner Egil Martin Kurdøl og forfatter Vidar Sundstøl er Kurdøls artist book og prosjektet «Debris» omdreinigspunkt for et møte mellom tekst og bilde som utforsker kildene for å skape, og bevisstheten knyttet til det å skape. Sundstøl sitt kortessay i boka går i dialog med prosjektet «Debris» ved å beskrive langsomheten som finnes i alle ting utenfor mennesket, mens Kurdøl sitt tegneprosjekt reflekterer hvordan en skapelsesprosess kan pågå over tiår og stadig vende tilbake til seg selv, men ved å bli til noe annet som en likevel står som fremmed overfor. «Debris» er utgitt på forlaget TILT i 2019.

 

kunstbokscenen_02

 

Program i messeteltet lørdag 25. mai:

KL. 12:30 VILBORG HOVET
Kva er ei bok? Finst det bøker med eigenskapar så tett knytt opp til mediet bokat vi går glipp av viktige kvalitetar ved overføring til andre medium? Kva kan illustrert litteratur og kunstnarbøker fortelje oss om kva ei papirbok er god til? Vilborg S. Hovet har skrive to bøker om emnet: «Den illustrerte boka. Historia om norsk bokillustrasjon» (Unipub 2011) og «Kva er ei bok? Den illustrerte boka i ei digital tid» (Vidarforlaget 2018)

KL. 13:30 BLÅTIMEN (Jannecke Lønne Christiansen og Marit Arnekleiv)
Billedkunstner Jannecke Lønne Christiansen i samtale med billedkunstner Marit Arnekleiv om Christiansens miljøpolitiske prosjekt «BLÅTIMEN»; en serie håndsydde bøker, sydd med japansk stab binding med cyanotypi og poesi av Christiansen og forfatter Erland Kiøsterud. Bøkene har undertitler som «Sted», «Menneske», «Natur» og «Hud». Christiansen er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi og har i mange år arbeidet med foto, maleri, video, poesi og land art-prosjekter.

KL. 14:30 DREAMVALLEY (Tina Buddeberg)
Drømmedalen er et relasjonelt og offentlig tilgjengelig kunstverk som undersøker relasjoner mellom menneske, dyr og natur på ulike vis. Det er også en formidlingsarena som når mennesker gjennom kunstneriske, sosiale og helhetlige opplevelser.

KL. 16:30 Trippelpunkt (Anngjerd Rustand og Cathrine Strøm)
Anngjerd Rustand har akkurat laget boka «Et avgrenset, lysende sted» og lanserer den på Bastard. For å markere utgivelsen vil Cathrine Strøm fra Litteraturhus Lillehammer samtale med Rustand om boka og om forlaget Trippelpunkt. Både Rustand og Strøm deltar i paneldebatt om kunstbøkenes posisjon i den litterære offentligheten senere samme dag på Oppland Kunstsenter. «Et avgrenset, lysende sted» er satt sammen av dikt, essay, tegning og maleri, og den er trykket som risografi.