Kunstsentrene i Norge utlyser regionale prosjektmidler for visuell kunst. I år er beløpet til stipender økt med kr. 5 000 000 i en ekstra bevilgning fra Kulturdepartementet.

Regionale prosjektmidler for visuell kunst har som formål

  • å gi profesjonelle kunstnere i det visuelle kunstfeltet bedre vilkår i arbeidet med utstillinger og andre formidlingsprosjekter
  • å heve kvaliteten og styrke profesjonaliteten i offentlig visning av kunst i kommuner og fylker i hele landet

Dette er midler som umiddelbart har stor positiv direkte effekt på kunstnerøkonomien og har en indirekte påvirkning på visningsstedene som formidler deres arbeider. I 2021 får KiN en nesten dobling av stipendbeløpet fra Kulturdepartementets stimuleringsordning for 2021, dette gir gode muligheter for fordeling av midler til enda flere kunstnere som har fått tildelt utstillingsplass det kommende året.

Skal du ha utstilling eller gjennomføre et temporært prosjekt ved en kunstinstitusjon i Norge og har en signert avtale med denne, da er du langt på vei til å kunne søke Regionale prosjektmidler for visuell kunst! Vennligst les KiNs Retningslinjer for ordningen.

KiN utlyser Regionale prosjektmidler én gang i året. Søknadsfristen for 2021 er 1. september.

Les mer om ordningen og gå til søknadsportalen via KiN sine hjemmesider