Oppland kunstsenter utlyser  i år 1 stipend til kunstproduksjon på kr. 50 000. Dette er et frittstående stipend som ikke er knyttet direkte til senterets drift og program forøvrig. Formålet med stipendet er å bidra til kunstproduksjon på et kvalitativt høyt nivå i Oppland, og herigjennom styrke det regionale kunstfeltet. Stipendet skal muliggjøre kunstnerisk fordypning og utvikling blant regionens profesjonelle kunstnere. Stipendene er muliggjort gjennom delegerte midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond, og Oppland kunstsenter er forpliktet til å følge deres retningslinjer for bruk av midlene. I denne sammenheng gjør vi oppmerksom på at stipendet kun kan søkes av enkeltkunstnere.

Søknadsfrist: 14. juni 2019

Kriterier for å søke produksjonsstipend fra Oppland kunstsenter

Hvem kan søke:

 • Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere som enten bor eller har sitt hovedvirke i Oppland (organisasjonstilhørighet er ikke et krav)
 • Kun enkeltkunstnere kan søke

Hva det kan søkes stipend til:

 • Utstillinger og utstillingsrettede prosjekter i ute- og innerom
 • Andre typer produksjoner
 • Reiser og research knyttet til gjennomføringen av konkrete kunstprosjekter

Det er et krav at søker har en profesjonell kunstnerisk praksis, og at vedkommende har bosted eller hovedvirke i Oppland. Det er videre et krav at produksjonsstipendet benyttes i 2019, og at det sendes inn rapport og regnskap til Oppland Kunstsenter innen 31.12. 2019

Produksjonsstipendet skal ikke gå til:

 • Formidlingsvirksomhet
 • Ordinær drift av organisasjoner og institusjoner
 • Generell pedagogisk virksomhet
 • Student-og utdanningstiltak

Krav til søknaden:

 • Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan (1-2 A4 sider, Word eller pdf-fil) som beskriver hva det søkes tilskudd til
 • CV (Word eller pdf-fil)
 • Portfolio med 5-10 bilder av tidligere aktuelle arbeider. Henvis også til oppdatert hjemmeside

  Vi godtar filer i jpg, pdf og word som ikke overstiger 2 MB per fil

  Lag gjerne hele søknaden til 1 fil i pdf! Denne skal ikke overstige 10 MB

  Søknaden sendes digitalt til: post@kunstopp.no og merkes Produksjonsstipend 2019+navn på søker

  Bilder/ film med filstørrelse over 2 MB kan sendes per ordinær postgang eller leveres på cd/dvd. Vær obs på at vi ikke returnerer søknadsmaterialet, men at det kan gjøres avtale om å hente dette innenfor våre åpningstider.

Tildelingene vil skje uavhengig av kjønn, alder og organisasjonstilhørighet.

Stipendene utlyses via nyhetsbrev og sosiale medier og på Oppland Kunstsenter sin hjemmeside.

Oppland kunstsenter sitt kunstfaglige utvalg vil behandle og juryere de innkomne søknaden i løpet av juni 2019.

Stipendmottakeren vil annonseres på kunstsenterets hjemmeside og i media (via pressemelding).

Tidligere stipendmottakere:

2018

Anna Sigmond Gudmundsdottir, kr. 50 000

Festspela i Heidal v/Gunnhild Bakke, kr. 50 000

2017

Tone Myskja, kr. 50 000

Frøydis Frøsaker, kr. 50 000

2016

Mjøsa – et kunstprosjekt, kr. 50 000

GRID, kr. 50 000

2015

Johannes Engelsen Espedal, kr. 25 000

Siri Berquam, kr. 25 000

Jørn Hagen, kr. 25 000

Stian Ådlandsvik, kr. 25 000