Oppland Kunstsenter er et regionalt kompetansesenter for kunst i offentlige rom i Innlandet, med det rådgivende fagorganet OKIOR (Oppland kunst i offentlige rom). OKIOR arbeider for at innbyggerne har tilgang på profesjonell kunst gjennom offentlige kunstprosjekter. Deres arbeid tar utgangspunkt i Oppland Kunstsenters strategi og handlingsplaner, og kommer med innspill til disse.

OKIOR samarbeider med tilsvarende organ ved Kunstbanken Hedmark Kunstsenter,  OK Hedmark (Offentlig kunst Hedmark). OKIOR og OK Hedmark arbeider i hvert sitt geografiske området som samsvarer med de tidligere fylkene Oppland og Hedmark, og samarbeider om offentlige kunstprosjekter på fylkesnivå.

I 2022 består OKIOR av følgende representanter

Marit Arnekleiv (vikariat), leder for OKIOR, oppnevnt og ansatt av Oppland Kunstsenter sitt styre

Egil Martin Kurdøl, representant for Billedkunstnerne i Innlandet (BKI)

Eli Kongssund, representant for Norske Kunsthåndverkere Innlandet (NKI)

Maria Seines, Lillehammer Kommune, representant valgt på fritt grunnlag

Kontakt: okior@kunstopp.no