Oplandia senter for samtidskunst er et regionalt kompetansesenter for kunst i offentlige rom i Innlandet, med det rådgivende fagorganet OKIOR (Oplandia kunst i offentlige rom). OKIOR arbeider for at innbyggerne har tilgang på profesjonell kunst gjennom offentlige kunstprosjekter. Deres arbeid tar utgangspunkt i Oplandia senter for samtidskunsts strategi- og handlingsplaner, og kommer med innspill til disse.

OKIOR samarbeider med tilsvarende organ ved Kunstbanken senter for samtidskunst, OK Hedmark (Offentlig kunst Hedmark). OKIOR og OK Hedmark arbeider i hvert sitt geografiske område som samsvarer med de tidligere fylkene Oppland og Hedmark, og samarbeider om offentlige kunstprosjekter på fylkesnivå.

I 2024 består OKIOR av følgende representanter:

Siri Louise Leira, leder for OKIOR, oppnevnt og ansatt av Oplandia senter for samtidskunst sitt styre

Tone Myskja, representant for Billedkunstnerne i Innlandet (BKI)

Aase Marie Brun, representant for Norske kunsthåndverkere Innlandet (NK Innlandet)

Maria Seines, Lillehammer kommune, representant valgt på fritt grunnlag

Kontakt: okior@oplandia.no