Oppland Kunstsenter er et regionalt kompetansesenter for kunst i offentlig rom i Innlandet, med det rådgivende fagorganet “Oppland kunst i offentlig rom”- OKIOR). OKIOR arbeider for at innbyggerne har tilgang på profesjonell kunst gjennom offentlige kunstprosjekter. Deres arbeid tar utgangspunkt i Oppland Kunstsenters strategi og handlingsplaner, og kommer med innspill til disse.

OKIOR samarbeider med tilsvarende organ i Kunstbanken Hedmark Kunstsenter,  “Offentlig kunst Hedmark” (OK Hedmark). OKIOR og OK Hedmark arbeider i hvert sitt geografiske området som samsvarer med de tidligere fylkene Oppland og Hedmark, sig samarbeider om de offentlige kunstprosjektene som foregår på fylkesnivå.

I 2021 består OKIOR av følgende representanter

Siri Leira, leder for OKIOR, oppnevnt og ansatt av Oppland Kunstsenter sitt styre

Egil Martin Kurdøl, representant for Billedkunstnerne i Oppland (BKO)

Ansgar Ole Olsen, representant for Norske Kunsthåndverkere Innlandet (NKI)

Maria Seines, Lillehammer Kommune, representant valgt på fritt grunnlag