Plakat-april.indd

To utstillinger med tegning ved Oppland kunstsenter 21.4.-20.5.2018

 

De to  utstillingene Bakteppe av Sissel Fredriksen og Paper Drawing #26 av Marit Roland, har tegning som et felles utgangspunkt, men munner ut i to vidt forskjellige kunstneriske uttrykk. Fredriksen tegner i små og store formater med fargeblyant papir. Roland lager prosessuelle, romlige tegninger med papiret som strek. Begge viser nye arbeider, og utstillingene er en sjelden anledning til å se to så sterke tegnere opp mot hverandre.

 

Sissel Fredriksen, Bakteppe, 21.4.-20.5.2018

I utstillingen Bakteppe vises tegninger i ulike formater av uterom og rom innendørs, eksteriør og interiør, som et bakteppe for livet som leves.  I noen av arbeidene sammenstilles tekst og bilde. Ordene er oppstykket, uten en klar sammenheng eller tankerekke. Tematisk kan Bakteppe knyttes opp mot klodens deprimerende økologiske tilstand, klimaendringene i det små. Motivene gir samtidig en opplevelse av å formidle blikket, og personlige erfaringer, og kan derfor leses som et uttrykk for hvordan den ytre verden trenger inn i den subjektive bevisstheten . Eller motsatt; hvordan personlig sinnsstemning farger hvordan vi ser verden rundt oss.

 

Sissel Fredriksen har en følsom og sikker strek som gjengir omgivelsene på en naturtro- og samtidig utflytende eller abstrahert måte. Tegningene i farge former uspektakulære motiver, som i kraft av selve tegningen allikevel fremstår som viktige og uttrykksfulle, og gir inntrykk av at noe står på spill. En følelse, en stemning, en indre uro bryter gjennom skjønnheten i selve tegningen som er mesterlig teknisk utført.

 

www.sisselfredriksen.com

_DSC2497

Fra utstillingen “Bakteppe” av Sissel Fredriksen. Foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC2498

 

Fra utstillingen “Bakteppe” av Sissel Fredriksen. Foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC2507

Fra utstillingen “Bakteppe” av Sissel Fredriksen. Foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC2524

Fra utstillingen “Bakteppe” av Sissel Fredriksen. Foto: Øystein Thorvaldsen

 

Marit Roland, Paper Drawing #26, 21.4.-20.5.2018

Paper Drawings er en serie arbeider i forlengelse av Roland sin tidligere tradisjonelle tegnpraksis. De prosessuelle stedsbaserte installasjonene danner skulpturelle tegninger i rom og er en forskyvning av papirets rolle i tegningen. Verkene har tredimensjonal form med skulpturelle trekk, og streken manifesteres gjennom fysiske handlinger av romlig karakter, i motsetning til streken som todimensjonal linje på papir. Hun tegner med isteden for papiret.

 

Når Roland entrer utstillingsrommet har hun med seg store ruller med kraftpapir og enkle verktøy. I løpet av monteringsfasen utformes en ny tegning i spennet mellom gulv, tak og vegger. Det prosessuelle i arbeidet understrekes ved at papirtegningen tas ned og destrueres etter at utstillingen er ferdig.Verket handler derfor i stor grad om kunst som noe forgjengelig og syklisk, og insisterer på at objektet er underordnet den skapende prosessen som et essensielt premiss i kunsten.

 

I utstillingsrommet Glasskuben viser Roland et nytt verk i denne serien. Den skulpturelle tegningen går i direkte dialog med rommets avgrensinger og arkitektoniske kvaliteter. Betrakteren inviteres til å ta av skoene og gå inn i arbeidet. Rommet har en dempet stemning, til tross for det voldsomme formmessige uttrykket i papiret som bølger, krummer, krøller, og nærmest fråder ut av tak og vegger. Tegningen er til å ta og føle på.

 

www.maritroland.wordpress.com

_DSC2544

Paper Drawing #26 av Marit Roland. Foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC2551

Paper Drawing #26 av Marit Roland. Foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC2559

Paper Drawing #26 av Marit Roland. Foto: Øystein Thorvaldsen