s

Oppland kunstsenter kunngjør med dette at Siri Leira ansettes som prosjektkoordinator i 40 % stilling ved kunstsenteret. Hun har for tiden foreldrepermisjon, og starter i stillingen fra 1. september i år.

Siri Leira er utdannet med en mastergrad i billedkunst fra Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunstakademiet, og har erfaring fra produksjon, kuratering, markedsføring og formidling innen billedkunstfeltet. Hun har arbeidet som kommunikasjonsmedarbeider og vikarierende studieleder ved Kunstakademiet i Oslo og som koordinator ved Oslo Kunstforening, samt etablert og driftet de to kunstnerstyrte visningsrommene Percival Space og Semikolon . Samtidig har hun sin egen kunstpraksis og gjør oppdrag som kunstprodusent. Ved Oppland kunstsenter vil hun ha hovedansvaret for kunstsenterets arbeid med kunst i offentlig rom, samt bidra inn i senterets daglige drift. Hun er hjertelig velkommen, vi ser frem til at senteret blir styrket med hennes kompetanse og nærvær!