Sweet Oblivion - 2008. Egil Martin Kurdøl

Sweet Oblivion av Egil Martin Kurdøl (2008). Kunstnerens eget foto.

 

Velkommen til kunstnerpresentasjon med Egil Martin Kurdøl fredag 25. mai klokken 11.00

Egil Martin Kurdøl er billedkunstner og land art–kunstner. Han arbeider hovedsaklig ute i naturen med skulptur og installasjoner, men også med offentlig utsmykking, tegninger og fotografi.

Kort presentasjon av kunstnerskapet

Mitt kunstneriske arbeid er hovedsakelig fundamentert på to forhold:

  • Mine lange somre som barn på et lite nedlagt småbruk dypt inne i skogen i nedre Telemark og mine undersøkelsesekspedisjoner i skogene med påfølgende innsamling av funn fra naturen.
  • Fire sesonger i Norges Geografiske Oppmåling – nå Statens Kartverk – med triangulering i Finnmark, indre Troms og langs Nordlandskysten.

Vår ambivalente selvforståelse i forhold til naturen, som værende en del av og likevel adskilt fra, kan være et gjennomgående tema i mitt kunstenerskap.

http://www.kurdoel.no


 

Styret i BKO initierer kunstnerpresentasjoner i forbindelse med Oppland kunstsenter sine felleslunsjer den siste fredagen i måneden; En Opplandskunstner presenterer et av sine prosjekter, eller forteller om sin kunstneriske praksis i forkant av felleslunsjen. Dette er en måte for kunstnerne i regionen å bli bedre kjent med hverandres arbeidsprosesser, styrke det kollegiale samholdet i Oppland, og å synliggjøre den profesjonelle kunstscenen i Oppland overfor et kunst- og kulturinteressert publikum. 

 

 Det serveres en varm og herlig vegetarsuppe etter presentasjonen. Denne er gratis for kunstnere og kunsthåndverkere i BKO og NK-Øst, og koster kr. 50 for publikum for øvrig.

Meld deg på arrangementet innen torsdag 24.5. til post@kunstopp.no