Oppland kunstsenter åpner sitt utstillingsprogram i 2018 med to utstillingsåpninger lørdag 13. Januar klokken 14.00: Duoutstillingen Deep Mold med Rina Charlott Lindgren og Thomas Falstad, og Tegnsystemer med Martin Harkjerr Halse. 

 

Deep Mold, Rina Charlott Lindgren og Thomas Falstad 13.1.-18.2. 2018

I den tyske renessansekunstneren Albrecht Dürer sitt kjente kobberstikk Melencolia fra 1513 figurerer en tredimensjonal femkantet form sentralt i bildet. Den samme mystiske gjenstanden er å finne i en av Rina Charlott Lindgrens nyere tegninger i grafitt. Denne referansen til den billedlige fremstillingen av en engels uutgrunnelige tankeverden kan fungere fint som et bakteppe for utstillingen Deep Mold ved Oppland kunstsenter 13.01. – 18.02. 2018.

Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom kunstnerne Rina Charlott Lindgren og Thomas Falstad som viser tematisk- og uttrykksmessig beslektede verk. Hver for seg er dette kunstnere som holder på å befeste sin posisjon innen det norske samtidskunstfeltet, og som er på et punkt der de har oppnådd anerkjennelse i form av gode kritikker, stipender, utstillinger og oppdrag.

Sammenstillingen av kunstnerskapene er interessant både på grunn av likhetene og forskjellene i arbeidene som presenteres. Håndverket er viktig for begge, men der Falstad eksperimenterer innen maleri, utforsker og behersker Lindgren tegning på imponerende vis.  I begges verk oppstår kontraster mellom teknisk avanserte detaljer, og mer abstrakte partier. Bildene deres skaper drømmeaktige metafysiske og fantastiske universer, som allikevel oppleves som høyst reelle og menneskelige. Motivene kan gi assosiasjoner til utenomjordisk skjønnhet, et fjernt sted i universet, og samtidig oppleves som en forlengelse av landskapets tilstedeværelse i kunsthistorien. Her er både trær, skyer og åser, og noen av arbeidene gir en opplevelse av å være i himmelen. Sammen med geometriske former og stor fargerikdom – eller de mørke flatene med grafitt i Lindgren sine arbeider – er det som om utstillingen sender en vag trekk fra døren inn til fremtiden som så vidt står på gløtt.

Rina Charlott Lindgrens kunstnerskap preges av tradisjonelt akademisk håndverk i nitide tegninger. Tilstedeværelsen av motsetninger, som kaos og orden, polert og rå, naturlig og samtidig klinisk, er et karakteristisk for arbeidene. Ved å kombinere tegning med collage, funne gjenstander og skulpturelle elementer skaper hun verk som ligger i grenselandet mellom tegning, skulptur og installasjon.

Rina Charlott Lindgren er utdannet ved kunstakademiet i Trondheim der hun fullførte en mastergrad i 2011. Hun har de senere årene stilt ut ved blant annet Galleri Haaken, Bomuldsfabriken og Nordic Contemporary i Paris. Hun er innkjøpt av blant annet Nordland fylkeskommune, Sparebank-1 stiftelsen og Nordnorsk Kunstmuseum, og har mottatt en rekke høythengende stipender.

www.rinalindgren.net

_DSC2002

Visitor I, II og III av Rina Charlott Lindgren. Foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC2010

Solgløtt VII av Rina Charlott Lindgren. Foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC1999

Fra utstillingen Deep Mold. Foto: Øystein Thorvaldsen

Thomas Falstad arbeider primært med maleri. Også Falstads verk innehar motsetninger i uttrykket, som hvordan noe kan være både monumentalt og skjørt på samme tid, hvordan det forfalne samtidig gir rom for vekst og hvordan noe dagligdags også kan ha noe opphøyet ved seg. Arbeidene tematiserer atelierets arkeologi; hvor tilstedeværelse og fysisk arbeid avdekker stadig nye mentale rom. Dette gjenspeiles i malerienes utforming som veksler mellom tykke opphopninger og utvaskede partier, figurative brokker og grumsete abstraksjoner.

Thomas Falstad er utdannet innen maleri ved Kingston University, London. Han har hatt omfattende utstillingsaktivitet både i Norge og internasjonalt de senere årene. Han har stilt ut ved blant annet Kristiansand kunsthall, Nordnorsk kunstmuseum og Akershus kunstsenter. Videre har han mottatt en rekke stipender og har gjort flere store utsmykninger.

www.thomasfalstad.net

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond og Statens Utstillingsstipend.

_DSC2023

 

Fra utstillingen Deep Mold. Foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC1989

Fra utstillingen Deep Mold. Foto: Øystein Thorvaldsen

_DSC2008

Fra utstillingen Deep Mold. Foto: Øystein Thorvaldsen

 

Martin Harkjerr Halse, separatutstilling i Glasskuben 13.1.-18.2.2018

Martin Harkjerr Halse er av en yngre generasjon kunstnere som revitaliserer og reformulerer maleriet som medium. Han arbeider ofte med utforskninger av bestemte stilistiske motiver, hvor han veksler mellom ulike uttrykksformer. I en rytmisk, repeterende prosess beveger han seg fra tekst til maleri, fra maleri til fotografi, fra fotografi videre til video – og så tilbake igjen. Til utstillingen ved Oppland kunstsenter vil han presentere en ny serie av arbeider laget spesielt for utstillingsrommet Glasskuben.

Martin Harkjerr Halse er utdannet ved Kunst- og designhøyskolen i Bergen. De senere årene har han stilt ut ved blant annet Galleri Norske Grafikere, kunstnernes hus og Tag Team Studio, Bergen. Kunstnerskapet har oppnådd anerkjennelse i form av kritikker og en rekke stipender.

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond og Statens Utstillingsstipend.

_DSC1992

Fra utstillingen Tegnsystemer. Øystein Thorvaldsen

_DSC1966

Fra utstillingen Tegnsystemer. Øystein Thorvaldsen

_DSC1977

Fra utstillingene Tegnsystemer og Deep Mold. Øystein Thorvaldsen