Stillingen er i denne omgang et engasjement som varer ut 2018. Dersom økonomien tillater det kan stillingen bli forlenget.

 

Oppland Kunstsenter (OK) ble etablert i 1986 og er et regionalt senter og visningssted for samtidskunst. OK er også et kompetansesenter for offentlige kunst-prosjekter, og initierer kunstfaglige arrangementer og samtaler. Våre utstillinger og arrangementer representerer og bidrar til utviklingen av samtidskunstfeltet både lokalt, regionalt og nasjonalt. Oppland Kunstsenter eies av Billedkunstnerne i Oppland (BKO) og Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge (NK-Øst), og inngår i det nasjonale nettverket «Kunstsentrene i Norge» (KiN).

 

Oppland kunstsenter ligger midt i Lillehammer sentrum vis a vis Lillehammer kunstmuseum. Galleriet er nyrenovert og åpnet i juni 2014. Fra før har OK én fast stilling, daglig leder i 100%, i tillegg til arbeidende styreleder, utstillingsvakter i helgene og utstillingstekniker på timebasis. Vi er en liten, men faglig vital arbeidsplass i stadig utvikling.

 

Prosjektkoordinator vil ha ansvar for:

  • Kunstsenterets arbeid med kunst i offentlig rom
  • Samarbeid med daglig leder om kunstbokmessen Bastard
  • Variert prosjektarbeid knyttet til senterets program

 

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Relevant kunstfaglig kompetanse på bachelornivå eller høyere
  • Administrativ kompetanse/erfaring
  • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
  • Personlig egnethet vektlegges

 

Lønn etter statens satser, lønnstrinn 41-51

 

Spørsmål angående stillingen rettes til daglig leder Vilde Andrea Brun 97122422/93401487

Søknad og CV sendes til post@kunstopp.no

Merk søknaden med: ”Prosjektkoordinator”

Søknadsfrist: 1. Mars 2018

Tiltredelse så snart som mulig, og senest 1.mai 2018