Oppland kunstsenter sitt utstillingsprogram for 2018 er klart, og kan lastes ned i sin helhet her: Oppland_program2018_web

Den rykende ferske trykte utgaven kan tilsendes per post ved forespørsel til: post@kunstopp.no, eller hentes på kunstsenteret i åpningstiden (onsdag til søndag 12-16).

Vi har 6 utstillingsperioder i løpet av året, der vi som regel åpner 2 utstillinger samtidig. Årets program har en ung profil, og gir rom for nyproduksjoner og videreutvikling av kunstnerskapene som presenteres. Et viktig prinsipp for programmet er at det i all hovedsak er basert på innsendte søknader. Vi mottar rundt 200 henvendelser om utstillingsplass i året, og vår programmering tar utgangspunkt i dette materialet. Oppland kunstsenter ønsker å være en plattform for kunstnerinitierte utstillinger og prosjekter, der vår rolle er å være tilrettelegger og samtalepartner. Dette gir oss et vitalt og faglig sterkt program som bidrar til utviklingen av samtidskunstfeltet i vår egen region og på et nasjonalt nivå.

Velkommen til våre 11 utstillinger i løpet av 2018, kryss av datoene i kalenderen med det samme!

Forside

Side 2

 

Side 3Side 4

Side 5Side 6

Side 7Side 8

Side 9Side 10

Side 11Side 12

Side 13Side 14

Side 15

Bakside