6

 

Fra prosjektet “Mitt sted i verden”. Foto: Randi Liliequist

 

Rundt 150 elever fra Lillehammer læringssenter har tatt del i et kunst- og formidlingsprosjekt utformet av billedkunstner Randi Liliequist. Deltakerne er flyktninger og innvandrere fra blant annet Eritrea, Afganistan, Syria, Kurdistan, Etiopia, Somalia, Filippinene og Vietnam i alderen 14 år og oppover, alle knyttet til Lillehammer Læringssenter. Mandag 5. februar kl. 12.00 avsluttes prosjektet med utstilling i Oppland kunstsenter.

 

Prosjektet startet med kunstopplevelse og dialog knyttet til utstillinger ved Oppland kunstsenter og Galleri Zink. Et utvalg av elevene gikk videre med temaet ”Mitt sted i verden”og arbeidet med tegning, maleri og stofftrykk i Liliequist sitt atelier i Hammergården. Arbeidet resulterte i seks store fargesterke trykk der motivene henter inspirasjon fra både fantasi og mer konkrete steder i den enkeltes dagligliv.

 

Prosjektet er støttet av Oppland fylkeskommune og finansier med tilskudd fra støtteordningen Kriblemidler.

 

7

 

8

11