Oppland_kritikersamtale_0712.indd

Oppland kunstsenter initierer kritikersamtaler som tar utgangspunkt i utstillinger ved visningssteder i Oppland. Samtalene er åpne for publikum. Den andre samtalen i rekken skal foregå på Oppland kunstsenter torsdag den 7.desember klokken 18.00. Etter samtalen inviteres det til Oppland kunstsenter sin årlige julefest, med tapas, bar og DJ.

De aktuelle utstillinger er «Globetrotter» med Ansgar Ole Olsen, og «Varnanunu (lament)” med Anne Siv Falkenberg Pedersen ved Oppland kunstsenter og utstillingen «Restless Fixtures» med Ida Madsen Følling ved Elephant Kunsthall. Mona Gjessing (kunstkritiker), Kjetil Røed (kunstkritiker), og Rasmus Hungnes (Redaktør for kunstforum) sitter i kritikerpanelet. I samtalens siste fase åpnes det for innspill og spørsmål fra salen.

Denne muntlige formen for kritikk synliggjør at kritikerens synsvinkel er en av mange mulige, og åpner for motstridende lesninger og direkte meningsbrytning. Hensikten er at kritikernes refleksjoner ikke blir stående som en endelig/ferdig tekst, men inngår i – og åpner for samtale rundt utstillingene.

 

Kritikerpanelet:

Mona Gjessing(født 1964) er kunstskribent og kritiker og har skrevet for KUNST, Klassekampen, Prosa, Periskop.no, KORO og skriver i dag for Billedkunst og Numer. Gjessing har hovedfag i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo

Rasmus Andreas Hungnes (f. 1984) er utdannet ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, og opererer som kunstner, kurator, kritiker og trommeslager. Han har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland, og er for tiden redaktør for tidsskriftet Kunstforum. Han har også skrevet for blant annet Morgenbladet, kunstkritikk.no og Billedkunst.

Kjetil Røed (1973) er anmelder og kritiker som blant annet har skrevet for Morgenbladet, Klassekampen, Billedkunst og kunstkritikk.no. Han har også skrevet i de internasjonale kunstmagasinene Frieze, Art Review og Artforum. Røed har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap og er kunstkritiker i Aftenposten.  Han arbeider  også som frilansskribent og frilanskonsulent for forlag.

 

Kort om utstillingene:

Ida Madsen Følling “Restless Fixtures” ved Elephant Kunsthall 01.12.2017-07.01.2018 

Partikler beveger seg som elementære vibrasjoner i et bevegelig underlag. De ligner på små pilende bølger som forsvinner og dukker opp igjen. Det som eksisterer er aldri stabilt, men i et kontinuerlig sprang fra en interaksjon til en annen. Selv i en tilsynelatende tom del av verdensrommet, vrimler det av partikler. De forsvinnende små feltene som universet er bygget opp av, dirrer slik selv det mest blikkstille hav bølger på nært hold. En suppe av flyktige enheter som kontinuerlig blir til og forsvinner i en verden av hendelser, ikke av ting. Planetene går i bane rundt stjernene, fordi rommet krummer seg der hvor det finnes materie. Solen krummer rommet rundt seg, og lyset slutter å bevege seg i en rett bane og bøyer av. Ting befinner seg i et konstant fall. Rom som faller i rom. Gravitasjonsfeltet er rommet, og rommet er ikke adskilt fra materien, men er selv en av universets materielle bestanddeler. En bestanddel som bølger, bøyer, krummer og vrir seg. Ikke omgitt av et usynlig, stivt stillasverk, men nedsunket i et gigantisk og fleksibelt bløtdyr. Legemer i legemer. Rastløse figurer som beveger seg i rette linjer, helt til materien tvinger dem til å bøye av. Feltet er en reell størrelse som brer seg overalt, fyller rommet, vibrerer og bølger som havoverflaten.

Utstillingen viser en installasjon bestående av 10 tegninger i stort format, samt to ulike serier i mindre format. Samtlige arbeider er utført i tusj, akvarell og pastellkritt på papir.

Følling er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo (Master, 2013). Hun jobber med tegning, både i egen praksis, og i større kollektivprosjekter som En kollektiv kraftanstrengelse for tapte saker (Podium, 2013) og En kollektiv psykogeografisk guide til Oslo (Tegnebiennalen 2016). Hennes arbeider er blitt vist ved bla Kube kunstmuseeum i Ålesund, Autocenter i Berlin, One Night Only og Oslo Kunsthall. Utstillingen ved Elephant Kunsthall er Føllings første separatutstilling.Ida Madsen Følling

Fra utstillingen “Restless Fixtures” av Ida Madsen Følling. Kunstnerens eget foto.

Ansgar Ole Olsen, Globetrotter 11.11. – 17.12. 2017

Utstillingen Globetrotter av Ansgar Ole Olsen presenterer verk som tematisk tar utgangspunkt i ” forflytning og stabilitet”. Utstillingen uttrykker en ambivalens; den avspeiler på den ene siden en fascinasjon for industriproduksjon, men uttrykker samtidig en frykt for de konsekvensene den samme industrien medfører. Arbeidene består av tredimensjonale skulpturelle former montert frittstående i rommet, sammen med relieffer og veggobjekter montert på vegg. Utstillingen viser de to prosjektene, ”Kar” og ”Globetrotter”.

Serien ”Globetrotter” er tematisk knyttet til globalisering, mobilitet og frakt. Store strømmer av mennesker som er i forflytning skaper utfordringer for sameksistens; Vårt globaliserte samfunn genererer enorme mengder reisende innen næringsvirksomhet, handel og fritid. Andre store bevegelser og strømninger skjer på grunn av krig og klimaendringer. Alle reisende har med seg bagasje, både fysisk og psykisk. Globetrotter handler om å være på vei, i forflytning.

Prosjektet ”Kar” tematiserer også forflytting, men i denne serien handler det om forflytningen som skjer når en gjenstands transformeres fra sin opprinnelige bruksfunksjon til et annet nytt objekt. Verkene handler om minner, sanseinntrykk og erkjennelsesmessige erfaringer som knytter oss til tingene vi omgir oss med. ” Kar” handler om stabilitet, ro og erindringer.

Materialer Ansgar Ole Olsen bruker i sine skulpturer er alle forskjellige varianter av metall: stål, kobber og gjenbruksmaterialer fra gamle maskiner og utstyr. Materialvalget er påvirket av hans bakgrunn som industriarbeider, i verkstedsindustrien. Og mye av inspirasjonen til prosjektene hans kommer fra denne virksomheten. Han ser hvordan industrien skaper arbeidsplasser og framgang, men at den samtidig også gir samfunnsmessige problemer, i form av utslipp fra produksjonen som får konsekvenser for samfunn, natur og mennesker.

Ansgar Ole Olsen er utdannet ved Statens Håndverks- og kunstindustriskole i Oslo. Han har hatt en omfattende utstillingsaktivitet etter endt utdannelse i 1986, og har de senere årene stilt ut ved blant annet Format (Bergen) og Nordenfjeldske Kunstindustri museum I Trondheim. Han har videre gjort en rekke utsmykkinger, og er kjøpt inn av blant annet Nordnorsk kunstmuseum (Tromsø), Norsk kulturråd og Hedmark fylkeskommune.

http://www.ansgaro.no

_MG_8377

Fra utstillingen Globetrotter med Ansgar Ole Olsen. Foto: Øystein Thorvaldsen.

_MG_8369

Fra utstillingen Globetrotter med Ansgar Ole Olsen. Foto: Øystein Thorvaldsen.

_MG_8356

Fra utstillingen Globetrotter med Ansgar Ole Olsen. Foto: Øystein Thorvaldsen.

_MG_8330

Fra utstillingen Globetrotter med Ansgar Ole Olsen. Foto: Øystein Thorvaldsen.

Anne Siv Falkenberg Pedersen, Varnanunu (Lament) 11.11. – 17.12. 2017

Det er den typen maleri. Den turbulente graden av desorientert vektløshet som får deg til å tvile på om bildene ser like forundret tilbake på deg, der du står midt i rommet og føler deg utsatt for noe usynlig. Fra Tommy Olssons kritikk i Klassekampen (31.5.2017) av utstillingen “Seemingly out of nowhere” på Galleri Semmingsen.

Anne Siv Falkenberg Pedersen arbeider med maleri, akryl på lerret, i store formater og sterke farger, samt med tegning, objekter / skulptur og video. De tredimensjonale arbeidene fungerer som forlengelser og bindinger mellom maleriene og rommet. Maleriets visualitet blir oversatt til noe mer taktilt og håndgripelig. Til dette bruker hun en blanding av søppel eller etterlatenheter, og organiske materialer som dyreknokler, tang, ved og annet. Maleriene oppstår gjennom indre bilder som bearbeides i en abstrakt prosess. Hun etterstreber ingen åpenbare referanser, men vil at arbeidene skal ha et uttrykk som ikke umiddelbart lar seg kategorisere, og som samtidig vekker en dypere gjenkjennelse. Over lengre tid har Falkenberg Pedersen arbeidet med fellesmenneskelige fysiske, psykiske og spirituelle erfaringer som sentral tematikk. Dette innebærer en arkeologisk og personlig tilnærming til eget sinn og kropp. Uforbeholden ærlighet kombineres med observerende distanse. Sjamanistiske tradisjoner, yoga og mytologi ligger som antydninger og taktile referanser i arbeidene.

Utstillingen ved Oppland Kunstsenter er en videreføring av tidligere tematikk, og er en form for sorgarbeid. Tittelen henspiller på en sang av Cornelis Vreeswijk. Jag Hade En Gång En Båt, med refrenget uttalt med inderlighet av en fireåring; Varnanunu? ( Var er hon nu? )

Anne Siv Falkenberg Pedersen har en Mastergrad i European Fine Art fra Winchester School of Art, Spania / Storbritannia. Hun har stilt ut ved anerkjente utstillingssteder både nasjonalt og internasjonalt, som Lillehammer kunstmuseum, galleri Semmingsen (Oslo), og Gallery 55 (Shanghai). Arbeidene hennes er kjøpt inn av blant annet DNB Nor og til Kronprinsparets bolig.

www.annesivfp.no

_MG_8303

Fra utstillingen Varnanunu (lament) av Anne Siv Falkenberg Pedersen. Foto: Øystein Thorvaldsen

_MG_8308

Fra utstillingen Varnanunu (lament) av Anne Siv Falkenberg Pedersen. Foto: Øystein Thorvaldsen

_MG_8313

Fra utstillingen Varnanunu (lament) av Anne Siv Falkenberg Pedersen. Foto: Øystein Thorvaldsen