Ansgar_3.indd

 

Ansgar Ole Olsen, Globetrotter 11.11. – 17.12. 2017

Utstillingen Globetrotter av Ansgar Ole Olsen presenterer verk som tematisk tar utgangspunkt i ” forflytning og stabilitet”. Utstillingen uttrykker en ambivalens; den avspeiler på den ene siden en fascinasjon for industriproduksjon, men uttrykker samtidig en frykt for de konsekvensene den samme industrien medfører. Arbeidene består av tredimensjonale skulpturelle former montert frittstående i rommet, sammen med relieffer og veggobjekter montert på vegg. Utstillingen viser de to prosjektene, ”Kar” og ”Globetrotter”.

Serien ”Globetrotter” er tematisk knyttet til globalisering, mobilitet og frakt. Store strømmer av mennesker som er i forflytning skaper utfordringer for sameksistens; Vårt globaliserte samfunn genererer enorme mengder reisende innen næringsvirksomhet, handel og fritid. Andre store bevegelser og strømninger skjer på grunn av krig og klimaendringer. Alle reisende har med seg bagasje, både fysisk og psykisk. Globetrotter handler om å være på vei, i forflytning.

Prosjektet ”Kar” tematiserer også forflytting, men i denne serien handler det om forflytningen som skjer når en gjenstands transformeres fra sin opprinnelige bruksfunksjon til et annet nytt objekt. Verkene handler om minner, sanseinntrykk og erkjennelsesmessige erfaringer som knytter oss til tingene vi omgir oss med. ” Kar” handler om stabilitet, ro og erindringer.

Materialer Ansgar Ole Olsen bruker i sine skulpturer er alle forskjellige varianter av metall: stål, kobber og gjenbruksmaterialer fra gamle maskiner og utstyr. Materialvalget er påvirket av hans bakgrunn som industriarbeider, i verkstedsindustrien. Og mye av inspirasjonen til prosjektene hans kommer fra denne virksomheten. Han ser hvordan industrien skaper arbeidsplasser og framgang, men at den samtidig også gir samfunnsmessige problemer, i form av utslipp fra produksjonen som får konsekvenser for samfunn, natur og mennesker.

Ansgar Ole Olsen er utdannet ved Statens Håndverks- og kunstindustriskole i Oslo. Han har hatt en omfattende utstillingsaktivitet etter endt utdannelse i 1986, og har de senere årene stilt ut ved blant annet Format (Bergen) og Nordenfjeldske Kunstindustri museum I Trondheim. Han har videre gjort en rekke utsmykkinger, og er kjøpt inn av blant annet Nordnorsk kunstmuseum (Tromsø), Norsk kulturråd og Hedmark fylkeskommune.

http://www.ansgaro.no

_MG_8377

Fra utstillingen Globetrotter med Ansgar Ole Olsen. Foto: Øystein Thorvaldsen.

_MG_8369

Fra utstillingen Globetrotter med Ansgar Ole Olsen. Foto: Øystein Thorvaldsen.

_MG_8356

Fra utstillingen Globetrotter med Ansgar Ole Olsen. Foto: Øystein Thorvaldsen.

_MG_8330

Fra utstillingen Globetrotter med Ansgar Ole Olsen. Foto: Øystein Thorvaldsen.

Anne Siv Falkenberg Pedersen, Varnanunu (Lament) 11.11. – 17.12. 2017

Det er den typen maleri. Den turbulente graden av desorientert vektløshet som får deg til å tvile på om bildene ser like forundret tilbake på deg, der du står midt i rommet og føler deg utsatt for noe usynlig. Fra Tommy Olssons kritikk i Klassekampen (31.5.2017) av utstillingen “Seemingly out of nowhere” på Galleri Semmingsen.

Anne Siv Falkenberg Pedersen arbeider med maleri, akryl på lerret, i store formater og sterke farger, samt med tegning, objekter / skulptur og video. De tredimensjonale arbeidene fungerer som forlengelser og bindinger mellom maleriene og rommet. Maleriets visualitet blir oversatt til noe mer taktilt og håndgripelig. Til dette bruker hun en blanding av søppel eller etterlatenheter, og organiske materialer som dyreknokler, tang, ved og annet. Maleriene oppstår gjennom indre bilder som bearbeides i en abstrakt prosess. Hun etterstreber ingen åpenbare referanser, men vil at arbeidene skal ha et uttrykk som ikke umiddelbart lar seg kategorisere, og som samtidig vekker en dypere gjenkjennelse. Over lengre tid har Falkenberg Pedersen arbeidet med fellesmenneskelige fysiske, psykiske og spirituelle erfaringer som sentral tematikk. Dette innebærer en arkeologisk og personlig tilnærming til eget sinn og kropp. Uforbeholden ærlighet kombineres med observerende distanse. Sjamanistiske tradisjoner, yoga og mytologi ligger som antydninger og taktile referanser i arbeidene.

Utstillingen ved Oppland Kunstsenter er en videreføring av tidligere tematikk, og er en form for sorgarbeid. Tittelen henspiller på en sang av Cornelis Vreeswijk. Jag Hade En Gång En Båt, med refrenget uttalt med inderlighet av en fireåring; Varnanunu? ( Var er hon nu? )

Anne Siv Falkenberg Pedersen har en Mastergrad i European Fine Art fra Winchester School of Art, Spania / Storbritannia. Hun har stilt ut ved anerkjente utstillingssteder både nasjonalt og internasjonalt, som Lillehammer kunstmuseum, galleri Semmingsen (Oslo), og Gallery 55 (Shanghai). Arbeidene hennes er kjøpt inn av blant annet DNB Nor og til Kronprinsparets bolig.

www.annesivfp.no

_MG_8303

Fra utstillingen Varnanunu (lament) av Anne Siv Falkenberg Pedersen. Foto: Øystein Thorvaldsen

_MG_8308

Fra utstillingen Varnanunu (lament) av Anne Siv Falkenberg Pedersen. Foto: Øystein Thorvaldsen

_MG_8313

Fra utstillingen Varnanunu (lament) av Anne Siv Falkenberg Pedersen. Foto: Øystein Thorvaldsen