Oplandia senter for samtidskunst har gleden av å offentliggjøre tildelingen av delegerte stipender fra BKH 2024 til kunstnerne Hedda Roterud Amundsen og Morten Haugmo.

Formålet med stipendet er å bidra til kunstproduksjon av høy kvalitet i Innlandet, og herigjennom styrke det regionale kunstfeltet. Stipendet skal muliggjøre kunstnerisk fordypning og utvikling blant regionens profesjonelle kunstnere.

Regionale stipend fra BKH 2024 var utlyst via nyhetsbrev, mailchimp, i sosiale medier og på Oplandia senter for samtidskunst sin hjemmeside. Det kom inn 20 søknader til søknadsfristen 1.3.2024.

Stipendkomiteen gjennomgikk habilitet før behandling av søknadene, og inhabile komitémedlemmer forlot rommet når søknaden de var inhabile til ble behandlet. Komiteens innstillinger er godkjent av OSS sitt styre.

Kunstnerens eget foto.

Hedda Roterud Amundsen benytter seg av et maksimalistisk formspråk i sitt kunstnerskap; lekenhet, mønsterdannelse, repetisjon, lag på lag – buffé istedenfor á la carte. Gjennom en pop-palett utforsker hun menneskelige tilstander tilknyttet psykiske plager og lidelser. Førende for hennes arbeider er at de tar direkte utgangspunkt i personlige erfaringer og relasjoner. Dette selvbiografiske arkivet er gjenstand for kunstneriske fiksjonaliseringsprosesser. Hun benytter seg av ulike medier, og viser begeistring for materialitet og sammenstillinger av løse elementer. Denne kollasj-tankegangen preger hennes arbeidsprosess, gjennom sampling og remixing av eget – og andres materiale. 

Komitéens begrunnelse:

Kunstnerskapet til Hedda Roterud Amundsen har mye energi, er eksperimentelt og egenartet. Hun evner å uttrykke sårbare og komplekse temaer knyttet til psykiske lidelser, og eksistensielle erfaringer knyttet til seksualitet, vennskap og identitet, på en overskuddspreget og visuelt slående måte. Stipendet skal gå til frikjøp av arbeidstid, og vil bidra til kunstnerisk fordypning og utvikling i den viktige etableringsfasen hun er inne i. Stipendkomitéen innstiller Hedda Roterud Amundsen til et regionalt stipend på kr. 100 000 i 2024.

Kunstnerens eget foto.

Morten Haugmo er metall og smykkekunstner. Hans kunstneriske uttrykk beveger seg gjennom edelmetallarbeid og sammenfatting av flere materialer. Han bruker vesentlig tid til å utvikle teknikker for nye prosjekter, og har som målsetning å fornye format, materialitet og konsept. 

Komitéens begrunnelse:

Morten Haugmos kunstnerskap innehar både kaoskrefter, håndverksmessig presisjon, og materialforståelse, med en sterk vilje til å eksperimentere. De senere årene har Haugmo beveget seg ut av det rene smykkeformatet, og arbeider med veggobjekter i installasjoner. Stipendet skal brukes til arbeidet med prosjektet Dyping, ethammerarbeid med motiv direkte siselert fra hammer. Arbeidet har en ekspressiv utførelse som komplimenteres av materialets plastiske egenskaper. Haugo skal hamre ut fordypede smilefjes som også forestiller farkoster. Formspråket tar utgangspunkt i drømmer, syner og andre synkrone ideér. Kunstnerskapet  er inne i en spennende utviklingsfase der frikjøp av arbeidstid vil forsterke muligheten til fordypning. Stipendkomiteen innstiller Morten Haugmo til et stipend på kr. 100 000 i 2024.