Formidlings og samarbeidsprosjektet “I rommet innenfor rommet innenfor rommet” (Iririr) har mottatt kr. 300 000 i tre nye skoleår (2024-2027), totalt kr. 900 000! Vi jubler over å kunne fortsette samarbeidet!

Iririr

Iririr er et formidlingsprosjekt der OSS samarbeider med kunstner og formidler Randi Liliequist og Lillehammer læringssenter, norskopplæringen i Lillehammer.

Gjennom galleribesøk ved kunstsenteret, samtaler og verksteder innen teknikker som tegning, collage, stofftrykk og skulptur, skal elevene aktivt delta i formidlingsopplegget der kunstopplevelsen er selve omdreiningspunktet. Programmet omfatter i tillegg atelierbesøk og møter med enkelte av kunstnerne bak utstillingene. Billedkunstner Randi Liliequist har rollen som formidler og bruker sin kreative og involverende metodikk til å lede programmet. Formidlingen har improvisasjon som et sentralt element; elevenes respons i form av refleksjoner og kunstnerisk deltakelse i verkstedene er med å forme innholdet i hvert enkelt møte. Der det er naturlig/mulig trekkes kunstnerne som har laget utstillingene inn i formidlingen; gjennom kunstnersamtaler og/eller atelierbesøk. Formidlingen har en levende, eksperimentell og dialogbasert utforming.

Tittelen på prosjektet er hentet fra Inger Hagerups diktsamling “Så rart”, og henspeiler på hvordan kunsten alltid har lag på lag, og at det alltid er et nytt innenfor når du kommer inn i noe. Og at slik språket kan danne flere lag av betydninger, kan den visuelle kunsten åpne for et vell av opplevelser og fortolkninger.

Fra formidling ved OSS, april 2024. Foto: Randi Liliequist: