Lørdag 16. mars klokken 14 åpner Oplandia senter for samtidskunst nye separatutstillinger av Christian Berg Gravningen og Endre Aalrust. Begge fanger øyeblikkets flyktighet i sine arbeider, Gravningen gjennom sine vitale malerier, Aalrust i form av videoinstallasjonen Astray. 

Om utstillingene

Christian Berg Gravningen er av den yngre generasjonen norske malere som revitaliserer maleriet som uttrykksform. I sine ekspressive, men poetiske, arbeider viser han bilder fra sine nære omgivelser, erfaringer og minner. Det kan være blomsterbuketter, bygårder, vinterlandskap, portretter eller bilder fra film og foto. Alt gjort på en fri og upretensiøs møte med en iakttagende tilstedeværelse. 

Uttrykket kan både minne om fotografiets snap-shot estetikk, der det flyktige øyeblikket fanges i lysets avtrykk på papiret, og mer nitidige sjangre som portrett og vanitas/stilleben. Dette motsetningsfylte forholdet i maleriene, uttrykkene som beveger seg mellom det flyktige og det bestandige, gir bildene en rebelsk friskhet. En kan trekke linjer til den kjente amerikanske fotografen Nan Goldin sine portretter av egen venner på 1990-tallet, men også den italienske barokkmaleren Caravaggio sine portretter og stilleben av blomster.

Tidligere separatutstillinger inkluderer Skiens Kunstforening i 2023, Indre Østfold Kunstforening og Bærum Kunsthall i 2021 samt BOA. Gravningen har deltatt på en rekke gruppeutstillinger som Still Life #2 ved QB Gallery, Aulie Nå og Borgen Museum. Gravningens verk har også vært å se ved Køsk, LNM og på Østlandsutstillingen.

Utstillingen er støttet av Kulturrådet.

Få et innblikk i kunstnerens tanker om eget arbeid gjennom denne videoen produsert i forbindelse med en utstilling på Bærum Kunsthall i 2021.

www.christianberggravningen.com

Endre Aalrust (f. 1973, Hamar) er en kunstner bosatt i Berlin som jobber parallelt med figurativt maleri og film. Til utstillingen i Glasskuben har Aalrust laget en ny film med tittelen Astray.

Ved hjelp av voiceover knytter Aalrust ulike bilder, steder, situasjoner og figurer (både mennesker og dyr) sammen til en essayistiske fortellinger. Forholdet mellom inflasjon, antallet løshunder og antallet hjemløse i Argentina settes i sammenheng, som et poetisk tankeeksperiment med politiske undertoner. På samme måte sammenlignes sterilisering av løshunder (uten samtykke) med nordiske lands steriliseringsprogrammer av omstreifere på 1900-tallet. En vesentlig del av filmens dokumentariske og dvelende bilder består av både eide og eierløse hunder filmet i sine naturlige urbane omgivelser i forskjellige provinser i Argentina.

Filmen beveger seg som et dikt gjennom byen som bebos av mer og mindre privilegerte individer. De levende bildene fanger både øyeblikk av flyktig skjønnhet, filosofiske observasjoner, og utslag av politikkens villede segregeringer mennesker i mellom, og mellom mennesker og dyr.

Aalrust er utdannet fra Kunstakademiet i Bergen, Central St Martins i London, Strykejernet Kunstskole og Universitetet i Oslo. Han har vist arbeider i gallerier, institusjoner og filmfestivaler deriblant QB, Hos Arne, VIVII, UKS, Fotogalleriet, og Erik Steen i Oslo, Sandy Brown, After The Butcher, KW, Silberkuppe og Dzialdov i Berlin, Saved, James Fuentes Gallery og Daniel Reich i New York, Fredric Snitzer Gallery, Miami, Quimera Galeria, Buenos Aires, Kurzfilmtage Oberhausen, IFFR, Rotterdam, Rencontres Paris/Berlin, Janela Internacional de Cinema do Recife, Brasil og Kortfilmfestivalen i Grimstad. Aalrust er innkjøpt av blant annet Oslo kommune, NTNU, Innlandet Fylkeskommune, Equinor og Neuer Berliner Kunstverein. 

Astray er støttet av Bildende kunstneres vederlagsfond.

https://www.instagram.com/eaalrust/