Hedda Roterud Amundsen i utstillingen The advantages of depression (season four). Foto: Margarida Paiva.

Fredag 5. april klokken 12 inviterer BKI i samarbeid med Oplandia senter for samtidskunst til en kunstnerpresentason med Hedda Roterud Amundsen.

BKI´ ordet er en møteplass for kunstnerne i regionen som bidrar til kunnskapsdeling, å styrke det kollegiale samholdet, og å synliggjøre den profesjonelle kunstscenen i Innlandet overfor et kunst- og kulturinteressert publikum. Etter presentasjonen serveres enkel lunsj.

Hedda Roterud Amundsen (f. 1989, Hamar) benytter seg av medier som veksler mellom å være digitale og analoge; performance, skulptur, poesi, fotografi, artistbooks – hvor flere enkeltverk gjerne inngår i totalinstallasjoner gjennom ulike konstellasjoner og titler. Dette blir en slags lek med innhold og sammenheng, hvor verksdefinisjon er avhengig av visningsformatet. 

Gjennom en pop-palett utforsker Roterud Amundsen aspekter ved den menneskelige tilstand tilknyttet psykiske plager og lidelser. Førende for hennes arbeider er at de tar direkte utgangspunkt i en personlig erfaring eller relasjon. Dette selvbiografiske arkivet er i hennes kunstnerskap gjenstand for fiksjonaliseringsprosesser. Arkivmaterialet knyttes til hennes generasjons popkulturelle referanser og visuell kultur. Kunstnerens arbeider innehar ofte en dobbelthet i estetikk og tematikk.

Hennes arbeidsmetode er sterkt knyttet til hvilke materialer hun har tilgjengelig, hvor rester av produksjonen av et arbeid – blir utgangspunktet for nye verk. Ofte blir også eksisterende verk til nye: gjennom endring av titler, sammenstillinger eller fysiske bearbeidelser. Roterud Amundsen anser som regel ikke arbeidene sine som såkalt ferdigstilte, men de får hvile litt i perioder de er utstilt eller fremført. Dersom de ikke blir kjøpt, returneres de til arkivet hennes – og blir potensielt gjenstand for evig remixing.

Symbolbruken i verkene hennes refererer til det digitale universet vi alle delvis bor i. Kunstneren peker også til det estetiske landskapet forbundet med tidlig internett, som hun i sine formative år oppfattet som et nærmest utopisk univers. De allmenne referansene som popkulturen belyser har en umiddelbarhet og en uhøytidelighet hun verdsetter. Mest av alt fungerer popkulturen som omgivelser hun sampler fra, enten det gjelder utdrag fra sangtekster, musikkvideoer, film/TV – eller det visuelle språket i sin helhet.

Hedda Roterud Amundsen basert mellom Moelv (Ringsaker) og Oslo. Hun er utdannet billedkunstner ved LASALLE College of the Arts (Singapore, BA) og Kunsthøgskolen i Oslo (Kunstakademiet, MA). Hennes arbeider har blitt vist ved eksempelvis Fotogalleriet, Podium, Kunstbanken senter for samtidskunst, Bærum Kunsthall, Institute of Contemporary Art Singapore, Kvinnemuseet, Kongsvinger Kunstforening, Oplandia senter for samtidskunst og MoMA PS1. 

https://heddaramundsen.com/