Regionale prosjektmidler for visuell kunst

Søknadsfrist 1. september 2023

Kunstsentrene i Norge (KIN) ønsker å gi profesjonelle kunstnere i det visuelle kunstfeltet bedre vilkår i arbeidet med utstillinger og andre formidlingsprosjekter.

Det anbefales at du logger deg inn i god tid før fristen, og ser igjennom de punktene som skal være med i søknaden og respekterer begrensningene på antall tegn, typer vedlegg etc. Du kan redigere søknaden din helt frem til søknadsfristen 1. september 2023 kl. 13.

Før du søker, vennligst les våre Retningslinjer for Regionale Prosjektmidler 2023.

Søk nå