I sommer vises tre separatutstillinger på Oplandia senter for samtidskunst (tidligere Oppland Kunstsenter); Metonymiske landskap med grafikk av Patrik Berg, Arv og miljø med smykker av Putte H. Dal og 600 gram leire med keramiske arbeider av Nina Standerholen. Utstillingene står frem til og ,ed søndag 30. juli.

Våre åpningstider er onsdag-søndag 12-16. Velkommen!

Dreammap, etsing (2021), Patrik Berg. Kunstnerens eget foto.

Patrik Berg (f. 1982) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og Oslo og arbeider med grafikk, tegning og maleri. Hans arbeider består av komposisjoner med planter og dyr som tematiserer livet på jorda, natur, klimadystopi, hvor vi er i tiden (nåtid), og fremtid. Han arbeider med tegning direkte i grafikkplaten som han trykker i små opplag.

Utstillingen Metonymiske landskap på Oplandia senter for samtidskunst viser atmosfæriske etsninger og tresnitt som utforsker komposisjon og grafikkens estetiske potensiale. I grafikken undersøker Berg formale problemer som ikke lar seg uttrykke gjennom blyanttegninger eller i maleri. Han er mest opptatt av bildets abstrakte kvaliteter til tross for at han arbeider i en figurativ tradisjon. Han tenker at de grafiske arbeidene ender opp som en type opake allegorier, der verkene ikke nødvendigvis kommuniserer en artikulert tankerekke.

patrik-berg.com

Bagasje (2023) av Putte Helene Dal. Foto: Mats Linder.

Putte H. Dal (f. 1969) er utdannet ved Moore College of Art and Design, og Kunsthøgskolen i Oslo. Hun arbeider med konseptuelle smykker, objekter og skulpturer for gallerier og kunst i offentlige rom. Utstillingen i Oplandia senter for samtidskunst har tittelen Arv og miljø, tittelen spiller på dette kjente begrepet. Utstillingen tar bl.a. for seg familie, arv, natur og miljø med humoristiske skråblikk, brodd og engasjerende refleksjoner.

Se for deg det globale frøhvelvet på Svalbard i form av en serie med bærbare frølagre. Verdensarv og miljøtiltak i globalt perspektiv.


I Putte H. Dal sitt kunstnerskap er jakten på det glemte, ubetydelige, ødelagte, gjenkjennelige, det rare og uventede er ofte utgangspunkt for nye verk, og en fornybar kilde til inspirasjon. Gjenstander bearbeides og smykkene settes sammen av mange ulike materialer og objekter. Men det finnes en logikk i materialvalget i forhold til temaet de belyser. Den kunstneriske metoden er å se potensialet i det allerede eksisterende.

puttehdal.com

Keramiske arbeider av Nina Standerholen. Foto: Anne M. Steine

Nina A. Standerholen (f. 1981) bor og arbeider på Vinstra. På Oplandia senter for samtidskunst viser hun nye keramiske arbeider. Et av arbeidene er en utforskende serie av leirkrukker/flasker/vaser bestående av 118 former. Utgangspunktet for hvert av de ulike objektene i utstillingen er en klump med nøyaktig 600 gram leire. Hver leirklump er hånddreiet i en lukket form, men med en liten åpning eller hals, som samtidig gjør dem til funksjonelle beholdere. Gjennom denne serien har Standerholen testet ut potensiale i 600 gram leire ved å forfølge et formuttrykk i langsom endring. Verket er prosessuelt, og viser hvordan en kunstnerisk idé forfølges og utvikles gjennom å prøve og feile steg for steg.

Standerholens keramiske arbeider bearbeides individuelt og får sitt unike uttrykk gjennom bruk av ulike verktøy som setter spor på overflaten, og ved bruk av materialer hun har funnet i eget nærområde. Ulike leirtyper og glasurer blandes med innsamlede materialer, og sand, blåleire, skifer, jernmalm – alt dette bidrar til det endelige uttrykket. Gjennom å benytte innsamlet råmateriale i arbeidet med keramikken, får objektene en håndgripelig tilhørighet til landskapet og stedet de kommer fra.

https://www.instagram.com/nastanderholen/