Delegerte tildelinger fra BKH (Bildende kunstneres hjelpefond) har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet. Hvert av de 15 kunstsentrene i Norge kan søke om delegerte midler fra BKH som skal deles ut uavkortet i form av individuelle produksjonsstipend. Kunstsenteret sitt styre har søkt om, og fått innvilget 2 stipend a kr. 100 000 i 2023. 

Oplandia senter for samtidskunst, OSS, mottok 23 søknader av gjennomgående høy kvalitet innen fristen 28.4.2023. Disse ble behandlet av OSS sin stipendkomité.

Årets to delegerte produksjonsstipend tildeles kunstnerne Mads Andreas Andreassen og Patrick Huse.

Stipendkomitéens begrunnelser

Mads Andreas Andreassen sitt kunstnerskap oppleves eksperimentelt og uredd, og tar stadig nye former. Han utforsker kontinuerlig  maleriets muligheter, og henter inspirasjon både fra populærkultur, håndverkstradisjoner og kunsthistorien. Kunstnerskapet er inne i en særlig utforskende periode der han tester ut nye materialer som treskjæring og relieffer i leire. Mads Andreas Andreassen har en sterk estetisk forståelse av maleriet, utstillingsrommet og konteksten et arbeid forholder seg til, og bidrar til å styrke samtidskunstscenen i Innlandet.

Stipendet skal brukes til atelierarbeid og kunstnerisk fordypning. Andreassen skal jobbe frem mot en separatutstilling ved galleri Zink (Lillehammer) i 2023, en utstilling ved P.A.L.M.E.R.A. i Bergen samt deltakelse på Future Fairs i New York.

Mads Andreas Andreassen. Foto: Urd J. Pedersen.

Patrick Huse er en av Innlandets aktive og profilerte kunstnere, som bidrar sterkt til et vitalt og levende kunstfelt i regionen. Kunstnerskapet viser et dyptgripende engasjement for landskap, sett fra mange ulike perspektiver, og uttrykt gjennom en rekke teknikker. Gjennom oljemaleri, skulptur, grafikk, fotografi, installasjoner og publikasjoner løfter han frem forhold mellom menneske og natur på en aktuell og nyansert måte. Han fremviser dyktig håndverk, og har utviklet særegne teknikker innen både maleri, grafikk og tegning.

Stipendet skal brukes til utformingen av – og arbeidet med– det omfattende museale prosjektet “Harvesting in Wasteland” bestående av 139 verk; 19 storformat malerier, 24 malerier i mindre formater, 81 tegninger, 12 tresnitt i store formater og 2 videoinstallasjoner.

Wasteland av Patrick Huse. Foto: Øystein Thorvaldsen.

Tidligere stipendmottakere:

2022

Tarald Wassvik, kr. 100 000

2021

Barbora Hollan, kr. 25 000

Torbjørn Kvasbø, kr. 25 000

Aleksander Stav, kr. 25 000

Anna Widén, kr. 25 000

2020

Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang, kr. 25 000

Tina Maren Buddeberg, kr. 25 000

Egil Martin Kurdøl, kr. 25 000

Kay Arne Kirkebø, kr. 25 000

2019
Borgny Svalastog, kr. 50 000

2018

Anna Sigmond Gudmundsdottir, kr. 50 000

Festspela i Heidal v/Gunnhild Bakke, kr. 50 000

2017

Tone Myskja, kr. 50 000

Frøydis Frøsaker, kr. 50 000