Fra presentasjon av Trippelpunkt under B*stard 2022. Foto: Jannecke Lønne Christensen.

Kunstbokmessen B*stard er et årlig arrangement i regi av Oplandia senter for samtidskunst (OSS) under Norsk Litteraturfestival i Lillehammer som utforsker skjæringspunktet mellom visuell kunst og litteratur, med et særlig fokus på selvpublisering. Messen består av aktuelle publikasjoner, samtaler, presentasjoner og verksteder der disse to feltene bryter inn i hverandre. Messen arrangeres for 7. gang i 2023 den 25. til 27. mai. Årets hovedtema er “Åskape en egen verden – selvpublisering og distribusjon i det norske kunstbokfeltet”.

B*stard har som målsetting å være et samlingspunkt for kunstbokfeltet i Norge som synliggjør og formidler kunstbøker overfor et bredt, allment, kulturinteressert publikum. Messen er en møteplass, en distributør og et utstillingsvindu for overlappinger mellom litteratur og visuell kunst. Vi representerer det norske kunstbokfeltet i hele sin bredde, og messen utvider og utforsker kunstbokformatet og hva en kunstbok kan være; fra fanziner eller kunstboken i kassettformat – til monografier og skjønnlitteratur skrevet av samtidskunstnere; B*stard formidler kunstbokens mange hybridformater der visuell kunst og litteratur overlapper. Messen retter oppmerksomheten mot kunstboken som et mangslungent og samtidig egenartet fenomen, der kunstneriske uttrykk trer frem i offentligheten gjennom et vell av ulike formater og teknikker.

Deltakere på kunstbokmessen B*stard 2023

A-project, Aggregat forlag, André Gali, Andrea Grundt Johns, Anna Weilhartner, Anne-Lise Stenseth, balkong, Black Snow Press, Bobrikova & de Carmen, Boel Christensen-Scheel, Cecilie Tyri Holt, Christina Bredahl Duelund, Codex Polaris, Daniel Eatock, Egil Martin Kurdøl, Eivind Reierstad, Eivind Slettemeås, Elin Maria Olaussen, eller med a, epic.no, Eva Laila Hilsen, Fakir forlag, Franzisca Siegrist, Geir Tore Holm, Grieg Wyller forlag, Halden Bookworks, Hanne Grieg Hermansen, Hedda Roterud Amundsen, Hege Vadstein, Helene Duckert, Hilde Tørdal, Hverdag Books, Inger Lise Libakken, Ivan Dujmusic, Jan Christensen, Jannecke Lønne Christiansen, Jessica Williams, Johan Solberg, k.ø.s. forlag, Kim Svensson, KORO, Kunstpodden, Kunstsentrene i Norge, Kurt Johannessen, Line Bøhmer Løkken, Lotte Grønneberg, Marcus Bøhn, Maria Hornshøj, Maria Vagle, Maria Veie Sandvik, Marianne Mannsåker, Mariken Kramer, Marit Arnekleiv, Marit Kristine Flåtter, Marte Aas, Martinka Bobrikova, Merete Hovdenak, Monica Westvold, Morten Andersen, Multipress, Museumsforlaget, Nora Adwan, Norsk kunstårbok, Ola Rindal, Oscar de Carmen, Papirbruget, Paul Brady, Per Jonas Lindstrøm, Permafrost press, PJW, Pop Up Lab, Radha Pandey, Randi Annie Strand, Renuka Rajiv, ronnie s, røyne forlag, Senter for keramisk kunst, Silje Eugenie Strande Øktner, Silje Heggren, Siri Hermansen, Siri Vinterly, Susanne Christensen, Søssa Jørgensen, Ted M. Granlund, Tekstallmenningen, TILT, TKS FORLAG , Torbjørn Kvasbø, Torpedo Press, Una Line Ree Hunderi, Uten tittel, Zeth Forlag, Zoya Taylor

Program

Torsdag 25. mai

18:00 – Offisiell åpning av Kunstbokmessen B*stard 2023

– Merete Hovdenak, Daglig leder, Kunstsentrene i Norge

– Inger Torun Klosbøle, Leder for hovedutvalg for kultur, Innlandet fylkeskommune

– Øystein Lauen, Leder for utvalg for oppvekst, utdanning og kultur, Lillehammer kommune

18:00 – Åpen kunstbokmesse på Oplandia senter for samtidskunst (til kl. 22:00) og bastardbok.no

18:30 – Deltakerpresentasjoner
18:30 – Randi Annie Strand (Codex Polaris)
18:45 – Mariken Kramer (Multipress)

19:00 – Kritikk av kritikken. Med Jan Christensen, Helene Duckert og programleder i Kunstpodden, Cecilie Tyri Holt


20:00 – Halden Bookworks presenterer bokkunstnere fra India og USA. Med Radha Pandey og Johan Solberg

Fredag 26. mai

10:00 – Åpen kunstbokmesse på Oplandia senter for samtidskunst (til kl. 21:00) og bastardbok.no


12:00 – Kunstnerpresentasjon med Renuka Rajiv

13:00 – Deltakerpresentasjoner
13:00 – Inger Lise Libakken
13:15 – Marit Arnekleiv og Egil Martin Kurdøl (Fakir)
13:30 – Tekstallmenningen

18:30 – Zoya Taylor: Longing and Belonging. Med Zoya Taylor og Cecilie Tyri Holt

19:30 – Kunstsentrenes vekselstrøm, et dypdykk i kunstnerstyrt formidling. Med Marit K. Flåtter, Joachim Friis, Merete Hovdenak (Kunstsentrene i Norge) og Maria Veie Sandvik (Museumsforlaget)

Lørdag 27. mai

10:00 – Drop-in familieverksted. Lag din egen pop up-papirkreasjon med Pop Up Lab!

10:00 – Åpen kunstbokmesse på Oplandia senter for samtidskunst (til kl. 20:00) og bastardbok.no

12:15 – Diatribe #15. Om publikasjonene Overhopp og En kopp gir ti tilbake. Med Marit Kristine Flåtter, Boel Christensen-Scheel og Eivind Slettemeås

13:15 – Å skape en egen verden – selvpublisering og distribusjon i det norske kunstbokfeltet. Med Lotte Grønneberg (eller med a), Elin Maria Olaussen (Torpedo), Vilde Andrea Brun (Kunstbokhandelen B*stard) og Jessica Williams (Hverdag Books)

18:15 – Deltakerpresentasjoner

18:15 – Kurt Johannessen (Zeth)
18:30 – Eva Laila Hilsen

18:45 – Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen (balkong)

19:00 – Hedda Roterud Amundsen
19:15 – ronnie s
19:30 – Ted Granlund og Monica Westvold (k.ø.s./Papirbruget)

19:45 – Daniel Eatock

20:00 – B*stardfest med DJ Giraffo

Arkiv:

B*stard 2017

B*stard 2018

B*stard 2019

B*stard 2020

B*stard 2021

B*stard 2022

Nettsted:

https://www.bastardbok.no