Søndag 7. mai kl. 14 avholdes en kunstnersamtale med kunstnerene bak utstillingen “The City and the Sun” og Cindy Horst, professor ved Institutt for Fredsforskning Oslo (PRIO). Samtalen vil dreie seg om utstillingens hovedtematikk, truet kulturarv, og hvordan krig, konflikt og ustabilitet stadig bidrar til ødeleggelser av kunst, språk og kultur. Men også hvordan kunst og kultur har en egen evne til å overleve, gjenoppdages og gjenskapes.

Les mer om utstillingen, og se bilder på www.opplandkunstsenter.no

Arrangementet er et åpent publikumsarrangement med fri inngang og lett servering. Velkommen!

Introduksjoner til samtalens deltakere

Cindy Horst er forskningsprofessor i migrasjons- og flyktningstudier ved Institutt for Fredsforskning Oslo (PRIO) og direktør for PRIOs Centre on Culture and Violent Conflict (CCC). Hennes forskning fokuserer på hvordan individer – inkludert kunstnere og akademikere – forsøker å få til samfunnsendringer i krig og konflikt. Hun jobber med livshistorier og utforsker skjæringspunktene mellom vitenskap og kunst. I forskningsprosjektet INSPIRE bruker hun artist residencies som metode. Hun organiserte Repression – Expression // Violence – Creative Resistance sommeren 2022 i Oslo, med Praksis Oslo og Motaz Al Habbash. Nå jobber hun med prosjektet Collective Healing, som avholdes sommeren 2023 i Rotterdam.

Shwan Dler Qaradaki (f. 1977) er utdannet ved Suleimani Institute of Fine Arts og Kunsthøgskolen i Oslo. Han jobber med film, tegning, maleri og installasjoner. Hans verker baserer seg ofte på egne og andres erfaringer under totalitære regimer, krig og tap av frihet, og har menneskeverd som hovedtema. Qaradaki har stilt ut en rekke steder i Norge og i utlandet og har mottatt en rekke priser for sitt kunstnerskap. qaradaki.com

Lars Sandås (f. 1984) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og har deltatt i flere utstillinger i Norge. Han jobber med maleri, tresnitt, tegning, bok og skulptur. Hans mest sentrale arbeider er kunstbokprosjektet Narkoatlas – Oslo som utkom i 2016 og kunst i offentlig rom-prosjektet Små monumenter (KORO, 2019). larssandas.no

Johannes Høie (f. 1981) er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen (Kunst- og designhøgskolen i Bergen) og Statens kunstakademi (Kunsthøgskolen i Oslo). Han har stilt ut sine arbeider en rekke steder i Norge og utenlands, og har også utført flere offentlige utsmykninger rundt om i Norge. Han arbeider i hovedsak med tegning og maleri og en betydelig del av hans praksis innebærer forgjengelige, monumentale veggmalerier, utført på frihånd. Han er bl.a. innkjøpt av Equinor, Oslo Kommune og KORO. johanneshoie.com