by VILDE ANDREA BRUN on apr 27, 2022 • 13:50 • Edit entryIngen kommentarer


«Den trege mark unnslipper fuglen (Uforutsette utgifter)», 2016, 350 x 200cm. Akryl, olje, oljepastell, tusj, lim, bomullslerret, linlerret, tråd, ghesso, oljepastell. Vist i gruppeutstillingen «Den eneste veien er frem» v/ Kunsthall Stavanger 2016, kuratert av Maya Økland. 

Oppland Kunstsenter utlyser  i år 2 individuelle stipender a kr. 100 000 til enkeltkunstnere i Innlandet. Dette er et frittstående stipend som ikke er knyttet direkte til senterets drift og program for øvrig, og som er muliggjort gjennom ordningen for delegerte midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH). De to stipendene skal fungere som et arbeidsstipend, og gi tid og rom for kunstnerisk fordypning og produksjon.

Formålet med stipendet er å bidra til kunstproduksjon av høy kvalitet i Innlandet, og herigjennom styrke det regionale kunstfeltet. Stipendet skal muliggjøre kunstnerisk fordypning og utvikling blant regionens profesjonelle kunstnere.

Søknadsfristen er fredag 28. april 2023

Søknadskriterier:

Hvem kan søke:

 • Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere som enten bor eller har sitt hovedvirke i Innlandet
 • Kun enkeltkunstnere kan søke
 • Søknader fra kunstnere som har mottatt stipendet i løpet av de siste tre årene tas ikke i betraktning (2020, 2021 og 2022)

Hva det kan søkes stipend til:

 • Frikjøp av tid til kunstnerisk virke
 • Utvikling og produksjon av arbeider til utstillinger og utstillingsrettede prosjekter i ute- og innerom
 • Andre typer kunstproduksjon
 • Reiser og research knyttet til gjennomføringen av konkrete kunstprosjekter
 • Søknadssummen må være kr. 100 000

Det er et krav at søker har en profesjonell kunstnerisk praksis, og at vedkommende har bosted eller hovedvirke i Innlandet. Kunstnere som mottar stipend, skal sende en kortfattet rapport til Oppland Kunstsenter senest en måned etter at prosjektet er gjennomført. Rapporten skal beskrive i tall (regnskap) og ord hvordan stipendet er benyttet/hva dette har bidratt til å realisere.

Krav til søknaden:

 • Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan (1-2 A4 sider, Word eller pdf-fil) som beskriver hva det søkes tilskudd til samt søknadssum
 • Budsjett, dersom dette er relevant
 • CV (Word eller pdf-fil)
 • Portfolio med 5-10 bilder av tidligere aktuelle arbeider. Henvis også gjerne til oppdatert hjemmeside
 • Vi godtar filer i jpg, pdf og word som ikke overstiger 2 MB per fil

Lag gjerne hele søknaden til 1 fil i pdf! Denne skal ikke overstige 10 MB

Søknaden sendes digitalt til: post@kunstopp.no og merkes Produksjonsstipend 2023 + navn på søker

Stipendene utlyses via nyhetsbrev og sosiale medier og på Oppland Kunstsenter sin hjemmeside.

Et eget kunstfaglig utvalg oppnevnt av Oppland Kunstsenter sitt styre vil behandle de innkomne søknadene. I 2023 vil dette utvalget bestå av billedkunstner Johannes Engelsen Espedal, billedkunstner Anna Widén og daglig leder ved Oppland Kunstsenter, Vilde Andrea Brun. Senteret har kr. 200 000 å disponere i delegerte midler fra BKH i 2023. Svar kan ventes innen utgangen av juni 2023.

Stipendmottakeren vil annonseres på kunstsenterets hjemmeside og via pressemelding.

Tidligere stipendmottakere:

2022

Tarald Wassvik, kr. 100 000

2021

Barbora Hollan, kr. 25 000

Torbjørn Kvasbø, kr. 25 000

Aleksander Stav, kr. 25 000

Anna Widén, kr. 25 000

2020

Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang, kr. 25 000

Tina Maren Buddeberg, kr. 25 000

Egil Martin Kurdøl, kr. 25 000

Kay Arne Kirkebø, kr. 25 000

2019
Borgny Svalastog, kr. 50 000

2018

Anna Sigmond Gudmundsdottir, kr. 50 000

Festspela i Heidal v/Gunnhild Bakke, kr. 50 000

2017

Tone Myskja, kr. 50 000

Frøydis Frøsaker, kr. 50 000