Fra de tre første kunstsentrene ble etablert i Bergen, Trondheim og Stavanger i 1976, eksisterer det i dag 15 kunstsentre, fra Sámi Dáiddaguovddáš i nord til Agder kunstsenter i sør. Hvilken betydning har de kunstnerstyrte sentrene for et levende kunstliv med produksjons- og visningsmuligheter?

Antologien Kunstsentrenes vekselstrøm er et innlegg i debatten om kunstsentrenes fremtid. Bidragsyterne drøfter temaer som kunstnerstyring, maktfordeling og ytringsfrihet. Hva betyr det for publikum at det finnes kunstnerstyrte arenaer over hele landet? Ligger det viktige premisser for kunstforståelse i den kunstnerstyrte modellen? Eller motsatt, står den i veien for faglig utvikling og profesjonalisering?

Utgivelsen har bidrag fra Märit Aronsson, Joachim Friis, André Gali, Mina S. Haufmann, Geir Bergersen Huse, Merete Jonvik og Hanne Hammer Stien, Sissel Lillebostad, Mari Opsahl, Eivind Slettemeås, Stephanie Serrano Sundby, Hilde Sørstrøm og Synnøve Vik.

Redaktør Marit K. Lykken Flåtter (f. 1975) har diplom fra Kunsthøgskolen i Bergen avd. Kunstakademiet, er skribent og ansvarlig redaktør i nettmagasinet ArtScene Trondheim (AST). Flåtter var med å etablere AST som Trøndelags meningsbærende arena for formidling, debatt og refleksjon om samtidskunst.

Boka har blitt realisert med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord og Norsk kulturråd.

Museumsforlaget
ISBN 9788283051278
336 sider Myk perm
Pris: Kr 450, –
Utgivelsesdato: mars 2023
Bokas nettside ➝

For mer informasjon om boka, kontakt:
Marit K. Lykken Flåtter +47 975 45 334
Merete Hovdenak +47 406 03 111 / +47 411 06 919
Kontakt Museumsforlaget for tilsendt anmeldereksemplar.
Send e-post om dere ønsker anmelderfil eller fysisk bok. E-post: post@museumsforlaget.no