Uprooting II (2022) detalj. Kunstnerens eget foto

Fredag 16.12. inviterer Billedkunstnerne Innlandet (BKI) til en kunstnerpresentasjon med Kay Arne Kirkebø på Oppland Kunstsenter klokka 12. Etter presentasjonen serveres enkel luns. Fri entré.

Velkommen!

Kay Arne Kirkebø (Førde, 1979) , er busatt i Lillehammer og jobbar med tegning gjennom ulike uttrykk. Blyant- og tusjteikningane viser ei djup verd med industri, betong og menneskelege figurar. Byane til Kirkebø svever med labyrintiske rom. Kunstnaren vekkjar til live ei verd på teiknebordet der byen og urbant liv dominerer. Referansar til arkitektur som hyller betongen som materiale, automatikk og datamaskinar blir knadd saman til eit futuristisk bylandskap.Animasjonsarbeida til Kirkebø slekter òg på det arkitektoniske. Her granskar han korleis ei linje kan lage nye formasjonar og rom. Grenselandet mellom to og tre dimensjonar blir heile tida utfordra med linja. På same måte som i dei romlege teikningane hans, blir den langsame teikneprosessen dyrka. Den analoge prosessen til Kirkebø står i kontrast til maskinane han avbildar.I dei reine blyantteikningane skildrar Kirkebø lausslept kvardagen frå ungdomstida si. 90-talets mote, datamaskinar og musikk pregar livet i teikningane. Byar med urbant liv dominerer her på godt og vondt. Dei reine linjene må vike for underfundige og urovekkande kvardagsscener.

Kay Arne Kirkebø mottok Innlandet fylkeskommunes stipend for etablerte kunstnere i 2022.

BKi ordet er en møteplass for kunstnerne i regionen som bidrar til kjennskap til hverandres arbeidsprosesser, styrke det kollegiale samholdet i Innlandet, og å synliggjøre den profesjonelle kunstscenen i Innlandet overfor et kunst- og kulturinteressert publikum.