På vegne av Innlandet fylkeskommune utlyser Oppland Kunstsenter oppdraget som kunstkonsulent for tre videregående skoler; Valdres, Raufoss og Lillehammer Nord. Snarlig oppstart.

På vegne av Innlandet fylkeskommune utlyser Oppland Kunstsenter oppdraget som kunstkonsulent for tre videregående skoler; Valdres, Raufoss og Lillehammer Nord. Alle tre skolene renoveres med nybyggutvidelse.

Det søkes etter en konsulent som kan arbeide med alle tre skolene parallellt. Skolene vil oppnevne hvert sitt kunstutvalg. Representanten fra kulturseksjonen i fylket vil være kunstutvalgets leder for alle tre kunstutvalgene.

Renovering og nybygg koblet til yrkesfaglige studieretninger er felles for alle tre skolene. Kunstprosjekter både inne og i uteområder bør vurderes. Kunstplan med stedsanalyse utvikles i samarbeide med kunstutvalgene ved de respektive skolene og vil være blant ansvarsområdene til kunstkonsulenten.

Snarlig oppstart med ønske om at kunstplanene er klare for å søke Koro`s LOK-midler innen 1. februar 2023.

Budsjett for kunstprosjektene:
Raufoss: 625.000 kroner. Valdres: 400.000 kroner.  Lillehammer N: 400.000 kroner.

Budsjett for kunstkonsulent, samlet kr. 150.000- eks. mva

Kvalifikasjoner 

– Relevant kunstfaglig kompetanse
– Erfaring med lignende kunstprosjekter og prosjektledelse
– Gode samarbeids- og formidlingsevner
– Godt overblikk over kunstscenen og interesse for kunstens rolle i det offentlige rom 

Søknad og prosess 

Søknaden skal inneholde: 

Motivasjonstekst (maks 1 A4-side) Dokumentasjon på tidligere arbeid CV 

Dokumentasjon av inntil fem tidligere oppdrag presentert kronologisk. Søknaden sendes samlet i PDF-format på e-post eller link for nedlasting til: okior@kunstopp.no. 

Søknadsfrist: 8. november

Se hele utlysningen og send inn søknad via KORO sin oppdragsportal

Spørsmål? 

Ta kontakt med Marit Arnekleiv, leder for OKIOR (Oppland kunst i offentlige rom, Oppland Kunstsenter) på e-post: okior@kunstopp.no eller telefon: 95889340