Styret i BKI samarbeider med Oppland Kunstsenter og ønsker velkommen til Margrethe Hauglies selvpresentasjon om eget kunstnerskap fredag 28.10. klokken 12.00 på Oppland Kunstsenter, Kirkegata 68, Lillehammer. Etter presentasjonen serveres det enkel lunsj.

“De siste 5 årene har jeg levd og arbeidet på en liten gard i skogen i Åsmarka ved Lillehammer.
Stedet ligger høyt oppe i en åsside med stor himmel og vid utsikt over skog, jorder og enger, en
innsjø og vennlige åser så langt øyet rekker. Der er det helt stille, bortsett fra lydene naturen
skaper selv. Det er også et rikt plante-, fugle-, og dyreliv.Jeg har aldri fordypet meg i arbeidet med landskap før jeg flyttet dit.Jeg har ikke funnet noen vei inn før nå.”

BKi ordet er en måte for kunstnerne i regionen å bli bedre kjent med hverandres arbeidsprosesser, styrke det kollegiale samholdet i Innlandet, og å synliggjøre den profesjonelle kunstscenen i Innlandet overfor et kunst- og kulturinteressert publikum. Arrangementet er gratis og åpent for alle, felleslunsjen er for medlemmer av Billedkunstnerne Innlandet(BKI). Eventuelle gjester kan betale kr. 50, og melder seg på via post@kunstopp.no innen torsdag 27.10.

Velkommen!