Helt konkret etterlyser vi en satsing på de mellomstore kunstinstitusjonene innen det visuelle kunstfeltet, på utstillingsøkonomien og på kunstnerøkonomien.

Kunstsentrene i Norge mener at det mer enn noensinne er grunnlag for å konkretisere og realisere 1% målet til Trettebergstuen i Hurdalsplattformen, sitat:

«Regjeringa vil gjennomføre eit nytt kulturløft som skal komme heile landet til gode, og særleg satse på den lokale og regionale kulturen. Folk skal ha tilgang til kunst og kultur, uavhengig av kven dei er, og kor dei bur.»

> Les hele KiNs kommentar til Statsbudsjettet (PDF)