Konferanse om kunstmuseenes ansvar for desentralisert kunstpraksis og temporære kunstuttrykk.
Billedkunstnerne Innlandet er arrangør og samarbeider med Innlandet fylkeskommune, Kunstbanken senter for samtidskunst og Oppland Kunstsenter om konferansen HELLO.

Tid og sted: KULTURHUSET BANKEN. LILLEHAMMER 10. OKTOBER – 11.00 – 17.00

Velkommen!


Innlandet har en lang og sterk tradisjon med markante innslag av kunstnere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innen stedskunst, landart og performance. Det er derfor naturlig at vi tar initiativ til en debatt om forvaltningsansvaret for denne typen kunstutrykk. 

I Lillehammer Museums vedtekter står det bl. a. at de skal:
«anskaffe, bevare og utvikle samlinger som bidrar til samfunnets kunst, kultur og vitenskapelige arv.”

Med dette som utgangspunkt spør vi i et større perspektiv:
Hvordan forholder museene seg til desentralisert kunstpraksis og temporær kunst?
Hvordan forvalter museene sitt samfunnsansvar og hvilke krav kan/skal stilles til dem?
Å belyse museenes holdninger til desentralisert kunstpraksis og temporær kunst utfra lokale, nasjonale og internasjonale erfaringer – og videre debattere deres samfunnsoppdrag og forvaltningsansvar, er av vital betydning i forhold til vår felles historie.

Påmelding via billedkunstnerneinnlandet.no

Eller kjøp billetter her

Deltakeravgift kr. 200 inkludert lunsj og kaffe. Medlemmer av BKI får dekket deltakeravgiften gjennom sitt meldemskap.

Innledere 

Nils Ohlsen har studert kunsthistorie, klassisk arkeologi og forhistorie, samt multimediedesign, i Berlin og Stockholm, har magistergrad og doktorgrad i kunsthistorie. Han jobbet 12 år for museet Kunsthalle Emden i Tyskland før han kom til Norge og Nasjonalmuseet, som direktør for avdeling for eldre og moderne kunst. Der hadde han blant annet ansvaret for utstillings-og formidlingsprogrammet i Nasjonalgalleriet og har stått bak mange utstillinger og utstillingstekster om kunst fra romantikken og frem til i dag. I 2018 ble Ohlsen ansatt som direktør ved Lillehammer kunstmuseum.

Silje Eugenie Strande Øktner er utdannet ved Statens Kunstakademi, Prosjektskolen og Asker kunstfagskole. Hun er en allsidig kunstner med et stort engasjement for samfunn og lokalmiljø, og jobber mye med kunst- og kulturaktiviteter i regionen. Strande Øktner arbeider variert med både performance, installasjon, fotografi, tegning og maleri. I tillegg gjør hun stedsbestemte happenings der publikum deltar aktivt, blant annet på oppdrag som DJ Kjuke. Strande Øktner bor og arbeider på gården Øktner i Sør-Odal, hvor hun også er odelsjente. 

Christel Sverre har sin utdanning fra Statens Kunstakademi (KHiO) og Bergen Kunsthåndverkskole (KMD, UiB), og har arbeidet kunstnerisk med performance og installasjon. Hun har en omfattende og allsidig erfaring som kunstner, kurator og prosjektleder for uavhengige visningsprosjekter og kunst i offentlige rom. På 1990-tallet var hun produsent og kurator for flere store utstillingsprosjekter i offentlige uterom og kunstinstitusjoner. Fra 2001 har hun hatt ulike undervisnings- og lederstillinger ved kunsthøyskolene i Oslo, Bergen og Trondheim og ved OsloMet. Sverre har fra 2017 vært ansatt som kurator i Kunstbanken senter for samtidskunst hvor hun arbeider med utstillingsproduksjon og kunstprosjekter i offentlige rom. 

Miriam Wistreich  er utdannet fra De Appel Curatorial Programme  og har tidligere arbeidet med organisasjoner som I Can’t Dance I Don’t Want to be Part of Your Revolution (NL), the Gerrit Rietveld Academie (NL), SMK – National Gallery of Denmark (DK) og Louisiana Museum of Modern art (DK). Som en del av Laboratory for Aesthetics and Ecology – en kuratorisk platform for planetarisk tilblivelse, har hun co-kuratert 2020 biennalen Alt_Cph: Patterns in Resistance i København, DK. Hun har vært opptatt av feltet rundt infrastruktur – hvordan man kan opparbeide og understøtte en praksis med et økt fokus på omsorg og likhet. Wistreich har tidligere vært kunstnerisk direktør for Hotel Maria kapel, et residency og utstillingssted i Hoom, NL, og er i dag direktør for UKS (Unge kunstneres Samfund) i Oslo.

Kjetil Røed har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap og jobber som  forfatter og kunstkritiker og har blant annet sittet i styret i Norsk kritikerlag. Røed skriver om film, litteratur og kunst, og har vært kunstanmelder i Vårt Land, Aftenposten, Morgenbladet, Klassekampen, Kunstkritikk.no, Film & Kino, Vinduet, Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift og Le Monde Diplomatique. Kjetil Røed er redaktør for bladet Billedkunst.

Per Bj.Boym er uavhengig kunsthistoriker og kurator. Boym har kuratert utstillinger med Thorvald Erichsen, Hans Gude, Jenny Holzer, Robert Smithson, Yang Fudong, Edvard Munch, Borgny Svalastog, Jakob Weidemann, Morten Krohg, Victor Lind, Robert Adams, Leif Gabrielsen, Lillehammer Bys Malerisamlings samling, Mjøsa-et kunstprosjekt, kinesisk fotografi 1910-2014 m. fl. Han har tidligere vært daglig leder/direktør ved Kunstnernes Hus (Oslo), Lillehammer Bys Malerisamling, Bergen Kommunes Kunstsamlinger, Munch-museet / Oslo kommunes kunstsamlinger, Museet for samtidskunst (Oslo).  Han har siden begynnelsen av 1970-tallet produsert tekster i bøker, tidsskrift og aviser om kunst og kunstspørsmål.

Moderator for panelsamtale

Vilde Andrea Brun har en mastergrad i kunst fra Kunsthøgskolen i Bergen (Nå KMD ved UiB). Hun har erfaring fra kunstnerdrevne initiativer, som kunstnergruppen Ytter, Eksperiment SUS og Isotop atelier og visningsrom. Hun har også erfaring som skribent, kurator og formidler. Fra 2011-2016 jobbet hun som rådgiver for visuell kunst i Bergen kommune, før hun flyttet til Lillehammer og tok over stillingen som daglig leder ved Oppland Kunstsenter, hvor hun fremdeles har sitt daglige virke. Her har hun blant annet satt i gang kunstbokmessen- og kunstbokhandelen Bastard.


Konferansen støttes av:  Innlandet fylkeskommune, Fritt ord, Lillehammer kommune, BKI